Zdravé srdce, cévy a mozek

Málokdo ví, jak předcházet kardiovaskulárním onemocněním a co dělat, když se s nimi setkají.

Ateroskleróza

 • Ateroskleróza neboli kornatění tepen je proces, kdy se do stěny cévy ukládají tuky, další buňky i vápník. Vyvíjí se jako chronický zánět. Postihuje především velké a středně velké cévy, tedy nejčastěji cévy srdce, aortu, krkavice a tepny v mozku.

Čím je ateroskleróza nebezpečná? 

 • Aterosklerotický proces vytváří aterosklerotické pláty, které postupně rostou a zužují průsvit cév. V případě, že plát praskne, vytvoří se na něm sraženina, která může cévu úplně uzavřít. Na těle se tento stav projeví jako srdeční infarkt nebo mozková mrtvice.

Stádia aterosklerózy

 • Už ve věku 10 let jsou v cévních stěnách prokazatelné tzv. lipidové (tukové) proužky - počáteční stádium aterosklerózy. Postupem času se do těchto proužků postupně dál zabudovávají tukové látky a vyvíjí se aterosklerotický plát různé velikosti. Postupným narůstáním může dojít až k úplnému ucpání tepny. Růst aterosklerotického plátu podporuje nezdravá strava bohatá na nekvalitní tuky, stres, kouření, konzumace alkoholu a nedostatek pohybu.  

Jak se ateroskleróza projevuje?

 • Ze začátku je proces zcela bezbolestný. Většinou se projeví až ve stádiu, kdy dojde k významnému omezení průtoku krve cévou. Krev tak nemůže proudit k orgánům a dochází tak k částečnému nebo trvalému poškození orgánů. Prvním příznakem probíhající aterosklerózy bývá nejčastěji onemocnění srdce –⁠ srdeční infarkt nebo angina pectoris nebo onemocnění mozku –⁠ mozková mrtvice.

Rizikové faktory aterosklerózy

 • Kouření
 • Konzumace alkoholu
 • Nadváha
 • Nezdravá strava s vysokým obsahem tuků 

Poslouchej podcast

Krevní tlak

 • Krevní tlak je tlak, kterým působí protékající krev na stěnu cévy.
 • Hodnota tlaku krve je různá v různých částech krevního řečiště.
 • Hodnota krevního tlaku se skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem. Vyšší číslo je hodnota systolického tlaku, nižší číslo je diastolický tlak. Krevní tlak se mění během srdečního cyklu: 
  • systolický tlak = nejvyšší tlak, kterého je dosaženo během stažení srdce
  • diastolický tlak = nejnižší tlak, kterého je dosaženo během ochabnutí srdce
 • Rozlišujeme:
  • Nízký tlak neboli hypotenzi, tedy stav, kdy je krevní tlak pod 100/65. 
  • Vysoký tlak neboli hypertenzi, tedy stav, kdy je krevní tlak nad 140/90
 • S věkem se krevní tlak zvyšuje. Člověk, který trpí nízkým tlakem má malou výhodu do budoucna. Na druhou stranu ho může trápit častější omdlévání nebo motání hlavy, nicméně nízký tlak se nijak neléčí.

Vysoký krevní tlak

 • Vysoký krevní tlak označujeme hodnotu krevního tlaku nad 140/90 mmHg. V ČR tímto onemocněním trpí zhruba každý 4. člověk. Hlavní příčinu vzniku vysokého krevního tlaku bohužel určit nedokážeme. V 90 % se jedná o kombinaci rizikových faktorů. 
 • Rizikové faktory:
  • Nedostatečná fyzická aktivita
  • Obezita  
  • Nezdravá strava - konzumace nadměrného množství soli 
  • Konzumace alkoholu 
  • Kouření

Jak se vysoký tlak projevuje?

Vysoký krevní tlak nemá svoje specifické příznaky. Rozvíjí se postupně, v průběhu několika měsíců až let. Pokud se projeví, příznaky mohou být: 

 • Bezpříznakově! 
 • Bolestí hlavy 
 • Podrážděnost
 • Únava
 • Dušnost při námaze
 • Poruchy spánku
 • Tlak na hrudi 
 • Bušení srdce

Čím je vysoký tlak nebezpečný?

 • Nevýhodou krevní tlaku je to, že nás nijak nebolí a většinou ho sami na sobě vůbec nepocítíme.
 • Zvyšuje riziko srdečního infarktu, srdečního selhání a mrtvice neboli cévní mozkové příhody. 
 • Zvyšuje námahu srdce, které musí pracovat proti většímu tlaku a tak poškozuje povrch cév – poškozený povrch podporuje tvorbu aterosklerózy.
 • Může poškodit orgány jako jsou ledviny, srdce a oční sítnice.
 • Cévy jsou náchylnější k prasknutí (např. v mozku).

Jak se krevní tlak měří?

Měření krevního tlaku probíhá u lékaře v rámci preventivní prohlídky 1× za 2 roky nebo si ho můžete měřit vy sami pomocí digitálního tlakoměru. Ten seženete v jakékoliv lékárně či na internetu. Při jeho výběru je vždy dobré dát na doporučení praktického lékaře nebo lékárníka. 

V domácím prostředí je důležité dodržovat základní pravidla:

 • před měřením by měl být člověk minimálně 5 minut v klidu a nekouřit. 
 • tlak je dobré měřit nejlépe vsedě s opřenými zády s paží položenou na stůl
 • manžeta by měla být na úrovni srdce a utažená tak, aby z paže neklouzala a ani ji neškrtila. Jinak by mohlo být měření zkreslené

Nebojte ale, pokud vždy nenaměříte tlak stejný. Krevní tlak během dne kolísá přirozeně, v noci má pak tendenci klesat.

Poslouchej podcast

Ischemická choroba srdeční

 • ICHS je onemocnění, při kterém srdce trpí nedostatečným prokrvením – ischemií. V důsledku ischemie pak srdečnímu svalu schází kyslík a další látky důležité pro jeho funkci a naopak se hromadí látky odpadní. To všechno srdce poškozuje. 
 • Téměř vždy je příčinou ICHS ateroskleróza

 • Rozlišujeme: 

  • Chronickou ischemickou chorobu srdeční, u které dochází postupnému dlouhodobému narůstání aterosklerotického plátu. 

  • Akutní - tzv. akutní koronární syndrom neboli infarkt srdce, je život ohrožující situace, kdy došlo k náhlému přerušení dodávky kyslíku do určité části srdce. Dalším typem je nestabilní angina pectoris.

Angina pectoris 

Angina pectoris je forma ischemické choroby srdeční. Jak se projevuje? 

 • Záchvatovitá svíravá bolestí na hrudníku, která často vyzařuje do spodní čelisti, levého ramene nebo až na vnitřní stranu levé paže (podobně jako u infarktu) 
 • Dušnost

Rozlišujeme:

 • Stabilní anginu pectoris, kdy se bolest objeví po nějaké zátěži například při sportu nebo náročném výšlapu ale zmizí po určité době v klidu (například 20 min). Bolesti také mizí velmi rychle po podání nitroglycerinu.  ! Pokud míváte bolesti na hrudníku při námaze, co nejdříve navštivte svého praktického lékaře.
 • Nestabilní anginu pectoris je stav, kdy se bolest na hrudi objeví i v klidu při sezení na křesle nebo při malé zátěži, ale mizí do 20 minut. Nebo může jít o nově se objevující bolest při zátěži, nebo zhoršování tolerance zátěže. ! Pokud máte náhle vzniklou bolest na hrudi nebo se bolest objevila v klidu, zavolejte 155. 

Rizikové faktory:

 • Kouření
 • Stres
 • Cukrovka
 • Vysoký krevní tlak
 • Vysoká hladina tuků a cholesterolu v krvi
 • Věk nad 45 let u mužů
 • Věk na 55 let u žen
 • Nedostatek pohybu
 • Obezita
 • Výskyt srdečního onemocnění v rodině

Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je společné označení pro zhoršené prokrvení tkání dolních končetin. Příčinou je zúžení nebo úplný uzávěr tepen, způsobený nejčastěji aterosklerózou. Jak se toto onemocnění projevuje?

 • Zpočátku projevují pouze pocitem chladných nohou a ztrátou ochlupení na končetinách. 
 • V pozdějším stádiu dochází k bolesti v končetině při chůzi. Tím že je přísun krve omezený, při chůzi se dostaví svalová až křečovitá bolest v lýtku, méně často ve stehně a hýždi. Bolest nutí zastavit se a po krátké době odpočinku zmizí.
 • Pokud onemocnění postupuje - může se objevit bolest i v klidu, která ruší například ze spánku. 
 • V posledním stádiu onemocnění dochází k odumírání tkání na končetině, které se projevují kožními deffekty, vředy a v nejhorším případě může vést až k odumření prstů. 

Rizikové faktory:

 • Kouření
 • Cukrovka
 • Vysoká hladina tuků a cholesterolu v krvi
 • Vysoký krevní tlak

 Srdce

 • = latinsky cor, řecky kardia

 • Srdce je svalový orgán uložený obvykle vlevo za hrudní kostí. 

 • Jeho úkolem je pumpovat krev do malého oběhu, tedy do plic, a velkého oběhu, tedy do zbytku těla.

Zajímavosti o srdci

 • 3 miliardy tepů natepe za život

 • 2 komory a 2 síně
 • 350 gramů průměrně váží
 • Ve 3. týdnu začíná bít srdce miminkům u maminek v bříšku
 • V roce 1967 proběhla první transplantace 
 • V průměru 5 litrů krve za minutu  přečerpá

První transplantace proběhla v Kapském Městě a o rok později - v roce 1968 i u nás v Československu v Bratislavě.

Srdeční infarkt

 • Odborně infarkt myokardu

 • Infarkt je náhlé přerušení krevního zásobování části srdce, vzniká nejčastěji na podkladě aterosklerózy, neboli kornatění tepen.

 • Srdce pak nepracuje tak, jak má a není schopné správně pumpovat krev do těla.

Jak se srdeční infarkt projevuje?

 • Bolest na hrudi, která trvá alespoň 20 minut

 • Infarkt se může projevit ale i déletrvající bolestí zad

 • Pocit nedostatku dechu

 • Bledost, pocení

 • Úzkost

 • Nevolnost

 • Ztráta vědomí

Pokud máš ty nebo někdo v tvém okolí tyto příznaky, neotálej a volej 155!

Věděl/a jsi, že až 20 % infarktů může proběhnout bez bolesti na hrudi, nejčastěji u diabetiků.

Poslouchej podcast

Mozek

 • = latinsky cerebrum, řecky encephalon
 • Mozek je nervová tkáň, jejímž úkolem je řízení
  celého těla.

Zajímavosti o mozku

 • Je rozdělen na 2 hemisféry.
 • Váží v průměru 1350 gramů.
 • Nervový vzruch se přenáší rychlostí 432 km/h.
 • Spotřebuje denně 20 % celkového příjmu glukózy.
 • V mozku je 86 mld nervových buněk.
 • Nervová vlákna by obmotala zeměkouli 200krát.

Mozková mrtvice

 • Odborně iktus.
 • Mrtvice je náhlé přerušení krevního zásobení částí mozku, jehož následkem může být i nevratné poškození nervových buněk.

Jak se mozková mrtvice projevuje? BE FAST!

Balance - poruchy rovnováhy
Eyes - poruchy zraku
Face - pokleslý koutek, brnění, ochrnutí
Arms - brnění, ochrnutí končetiny
Speech - poruchy řeči
Time - ČAS! Neotálej, při prvních příznacích volej 155.

Poslouchej podcast

První pomoc

Co dělat, když u sebe nebo někoho v okolí zpozoruješ příznaky infarktu nebo mrtvice?

 • Nepanikař, ale začni jednat.
 • Volej 155!
 • Zkontroluj vědomí – promluv na něj, štípni ho do ucha.
 • Zkontroluj dýchání – zakloň mu hlavu a pozoruj, jestli se mu zvedá hrudník.
 • Stlačuj hrudník – v případě, že je člověk v bezvědomí a nedýchá.

Jak na stlačování hrudníku?

 1. Zavolej 155.
 2. Dej si telefon na hlasitý odposlech.
 3. Klekni si z boku vedle nemocného.
 4. Polož obě svoje ruce na střed hrudní kosti mezi bradavky.
 5. Propleť svoje prsty.
 6. Propni ruce v loktech.
 7.  Začni stlačovat hrudník 5 cm do hloubky, což je velikost krabičky TicTac.
 8. Drž rytmus 100x za minutu. Počítat to nemusíš, stačí mít v hlavě rytmus písničky Rolničky, rolničky.
 9. Stlačuj hrudník, dokud tě záchranář nevystřídá nebo dokud se nemocný nezačne bránit. Neboj se vlastního selhání, každá pomoc je lepší než žádná.

NÁŠ TIP:

Stáhni si aplikaci Záchranka, která tě telefonicky spojí se záchrannou službou a odešle dispečinku informaci o poloze, kde se nacházíš.

Jak předcházet infarktu a mrtvici?

Co můžeme ovlivnit?

 • Kouření – Když přestaneš kouřit, sníží se po roce riziko infarktu a mrtvice až o 50 %.
 • Spánek – Spi alespoň 7 hodin denně a dodržuj pravidelné usínání a vstávání. I o víkendu :-).
 • Pohyb – Pravidelně se hýbej – alespoň 5krát týdně 30 minut.
 • Cukrovka – Pokud máš cukrovku pravidelně ji kontroluj a choď k praktickému lékaři.
 • Váha – Nebezpečný je tuk, který se ukládá především na břiše. Váhu ovlivníš i zdravou stravou – obohať svůj jídelníček o zeleninu, celozrnné produkty, ryby a ovoce.
 • Krevní tlak – Pokud máš vysoký krevní tlak, pravidelně ho kontroluj a užívej léky od svého lékaře.

Co ovlivnit nemůžeme? Ale měli bychom o tom vědět.

 • Pohlaví – Vyšší riziko hrozí mužům, ženy až do menopauzy chrání ženské hormony zvané estrogeny.
 • Věk – Riziko se zvyšuje s věkem nad 55 let. 
 • Genetika – Pokud měl někdo v rodině infarkt nebo mrtvici před 55. rokem, informuj o tom svého praktického lékaře. Například familiární hypercholesterolémie je dědičné onemocnění, které může způsobit infarkt už v mladém věku.

Kouření jako rizikový faktor infarktu či mrtvice

Čím kouření škodí?

 • zvyšuje riziko krevní sraženiny
 • narušuje funkci krevních destiček
 • zvyšuje počet bílých krvinek (buňky zánětu)
 • zvyšuje produkci volných kyslíkových radikálů, které poškozují povrch cév

Cigareta obsahuje 5000 škodlivých látek a z toho 60 rakovinotvorných. 

Co se děje v těle při zapálení cigarety?

 • už po několika minutách v zakouřeném prostředí jsou patrné změny na vnitřní výstelce cév
 • stoupá krevní tlak až o 20 mmHg (přetrvává až 30 min po vykouření cigarety)
 • zvýší se stažlivost srdce a tepová frekvence
 • stoupají hladiny hormonů
 • stahují se cévy

Kouření je v Evropě je příčinou každého 5. úmrtí.

Co vše kouření ovlivňuje?

 • Plíce - Zvyšuje riziko rakoviny plic, porušuje jejich samočisticí schopnost a způsobuje kašel.
 • Cévy, srdce a mozek- Urychluje rozvoj aterosklérozy a tím vznik infarktu srdce a mozkové mrtvice.
 • Kůže, vlasy, zuby, dech - Má vliv na drobné tepénky v kůži, urychluje tak její stárnutí a vznik vrásek.
 • Plodnost - Zvyšuje pravděpodobnost potratu a vznik vrozených vad. Novorozenci matek kuřaček jsou náchylnější k nemocem a závislosti. 
 • Trávicí systém - Kouření má vliv na horší trávení a vznik rakoviny slinivky.
 • Rakovina - S kouřením se nejčastěji pojí rakovina plic, ale i dutiny ústní, slinivky, děložního čípku, ledvin, močového měchýře, střev i konečníku.

V zemích s nekuřáckými uzavřenými veřejnými prostory klesl výskyt akutních infarktů myokardu o 10 až 20 %

Co se stane v těle, když přestanu kouřit?

 • 20 minut - Tepová frekvence a krevní tlak se dostávají na normální hodnoty.
 • 24 hodin - Oxid uhelnatý se dostává pryč z těla a plíce se očišťují od pozůstatků z kouření.
 • 48 hodin - Nikotin se dostává pryč z těla, zlepšuje se chuť i čich.
 • 1 rok - Oproti kuřákům klesá riziko infarktu o polovinu.
 • 10 let - Oproti kuřákům klesá riziko rakoviny plic o polovinu.

Počet kuřáků v ČR klesá. V roce 2017 denně kouřilo 2,4 milionů Čechů. V roce 2019 jsou to 2 miliony.

Jak přestat kouřit?

 • Poraď se se svým lékařem.
 • Navštiv Centrum pro závislé na tabáku.
 • Zjisti, zda tvoje pojišťovna přispívá na léčbu závislosti na tabáku.
 • Stanov si den D a opravdu začni s odvykáním.

 • Změň svoje zvyky, najdi si nového koníčka.

 • Vyhýbej se situacím, kdy by sis normálně zapálil/a.

 • Neboj se využít pomocníky: sprej, žvýkačka, pastilka nebo náplast.

Každoročně v ČR zemře 18 000 osob na nemoci způsobené kouřením.

Co dělat, když...

Co dělat, když u sebe nebo někoho v okolí zpozoruješ příznaky infarktu nebo mrtvice?

Nepanikař, ale začni jednat!

Volej 155!

Zkontroluj vědomí – promluv na něj, štípni ho do ucha.

Zkontroluj dýchání – zakloň mu hlavu a pozoruj, jestli se mu zvedá hrudník

Stlačuj hrudník – v případě, že je člověk v bezvědomí a nedýchá.

Není ti něco jasné 
nebo máš dotaz? 

Rádi ti poradíme.

Webinář Žiješ srdcem 

V rámci školení vás naučíme, jak rozpoznat infarkt a jak poskytnout první pomoc. Zmíníme, jak vzniká srdeční selhání a nezapomeneme ani na mozkovou mrtvici, kterou ročně v Česku onemocní 34 000. Vysvětlíme, jaké faktory vznik těchto onemocnění ovlivňují a jak těmto onemocněním předcházet.

Podpoř prevenci kardiovaskulárních onemocnění nákupem

Poříď si tričko, plecháček, přívěsek nebo třeba tašku a ukaž, že #zijessrdcem. Nákupem charitativních předmětů podpoříš prevenci kardiovaskulárních onemocnění jako jsou právě infarkt, mrtvice a další. 

Stránka vznikla za finanční podpory

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.

 

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.