První pomoc

Každému z nás se to může stát, že narazí na dospělého v bezvědomí. Jak zjistíš, zda je člověk při vědomí a jak mu pomoci?

Jak zjistíš, zda je člověk při vědomí?

Oslovíš ji/ho! Nahlas. “Haló, paní, jste v pořádku? Stalo se vám něco? Bolí vás něco?” Když odpoví, je při vědomí. Uklidňuj ji, kontroluj vědomí a dýchání. Neodpověděla? Zatřes jí rameny a pokud se neprobouzí ani po zatřesení ramen, je v bezvědomí a je třeba rychle jednat.

🆘 Křikem volej o pomoc a nečekej, že se někdo z kolemjdoucích sám nabídne. Velmi častý je totiž tzv. fenomén přihlížejícího - kolemjdoucí se v případě nouze stávají pasivními diváky a doufají, že převezme zodpovědnost za záchranu postiženého někdo jiný. Úkoly pak přiděluj konkrétně:

 • “Vy v té červené bundě, zavolejte 155!”
 • “Vy v tom saku, pojďte mi pomoct s masáží hrudníku!”

1. Proveď záklon hlavy a zjisti, zda postižený dýchá

🫥 Člověka v bezvědomí polož na záda. Jednou rukou položenou na čelo mu zakloň hlavu, druhou rukou prsty pod bradou předsouvej dolní čelist směrem nahoru. Tento jednoduchý záklon hlavy uvolní dýchací cesty. Zapadlý jazyk jinak vůbec neřeš!

🫁 Teď zkontroluj, zda člověk dýchá. To uděláš tak, že přiložíš své ucho k ústům pacienta. Ucítíš nebo uslyšíš tak jeho dech a zároveň můžeš i kontrolovat, zda se mu zvedá hrudník.  Během 10 sekund by se měl člověk nadechnout dvakrát a jeho dýchání by mělo být pravidelné. Pokud se jeho nádechy postupně prodlužují s dlouhými intervaly, které postupně ustanou jde o tzv. lapavé dýchání (neboli gasping), které nelze považovat za normální. Každé dýchání, které není pravidelné a normální považujeme za nedostačující a pokračujeme jako v případě, kdy postižený nedýchá vůbec, tedy zahajujeme nepřímou srdeční masáž.

Pamatuj si tuto rychlou pomůcku:
bezvědomí + zástava dýchání = zástava oběhu = volej 155 + zahaj nepřímou srdeční masáž
bezvědomí + pravidelné dýchání = záklon hlavy + volej 155 + pravidelně kontroluj dýchání

2. Zavolej záchrannou službu

Nejjednodušším řešením je rovnou vytáhnout telefon s aplikací Záchranka - pokud zavoláš pomoc přes ní, odešleš totiž rovnou na dispečink i své souřadnice a záchranáři tě pak lépe najdou. Zároveň si v aplikaci můžeš i vyplnit důležité informace o svém zdraví a nebo v ní najdeš databázi AED či aktuální info od Horské služby.

Pokud však aplikaci nemáš a musíš volat, tak si nejdřív rozmysli, na které číslo to bude. ☎️ 150, 155, 158? 
Číslo 155 je přímo na linku záchranné služby - dispečer na druhé straně má zdravotnické znalosti, dokáže tě provést telefonicky potřebnou resuscitací a zároveň si zavolá i další složky týmu, jsou-li potřeba.
Číslo 112 se vyplatí volat pouze v případě velkých nehod, kdy je třeba vyprošťovat zraněné a potřebujeme všechny složky záchranného systému - hasiče i policii.

🗣️ Při jakémkoliv volání o pomoc se řiď jednoduchými pravidly:

 • S dispečerem komunikuje vždy jeden zachránce, který odpovídá na dotazy.
 • Hovor nikdy nezavěšuj, jeho ukončení nech na dispečerovi.
 • Telefon, ze kterého voláš si nech u sebe a můžeš si ho dát i na hlasitý odposlech.
 • Buď stručný a hlavně přesný. Po představení řekni, kde se nacházíš. Pokud v okolí není jasný bod, použij číslo na lampě veřejného osvětlení, nebo třeba kilometr dálnice. Pomoci může i poloha na telefonu. (Opět připomínáme aplikace Záchranka, která ti takovou situaci může hodně usnadnit!)
 • Popiš co se stalo, kolik je na místě zraněných, jaká mají poranění a kolik je k dispozici zachránců.
 • Dál pověz dispečerovi v jakém stavu je postižený člověk.
 • Rozděl úkoly a zbytek přihlížejících pošli pryč. V tuhle chvíli je už záchranka na cestě k tobě, ale dispečer ti bude dávat instrukce, jak postupovat v první pomoci dál.

Pamatuj si naší pomůcku na čísla IZS

150 - 0 vypadá jako hasičšká hadice - HASIČI
155 - 5 vypadá jako invalidní vozík - ZÁCHRANKA
158 - 8 vypadá jako pouta - POLICIE

3. Zahaj nepřímou srdeční masáž - KPR

⚡️ Když zjistíš, že je člověk v bezvědomí a nedýchá zahajuješ nepřímou srdeční masáž - tzv. KPR. Pokud je vás na místě více, jednoho přihížejícího pošli hledat AED. Aédéčko najdeš na místech, kde dochází k větší koncentraci lidí, na nádraží nebo v nákupáku. Stáhni si aplikaci Záchranka, která ti pomůže nejbližší Aédéčko najít. Místa jeho uložení jsou označená obrázkem. 👇
Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj, který dokáže obnovit srdeční rytmus v terénu, určený pro laickou veřejnost i profesionály. AED vydává elektrické výboje, které mohou odvrátit probíhající arytmii. Ta může mít na svědomí špatné fungování srdce. AED zapni a dvě elektrody nalep na kůži hrudníku postiženého. AED po té samo analyzuje srdeční rytmus a bude tě instruovat. Pokud zhodnotí, že postižený potřebuje defibrilaci, samo vydá výboj. V opačném případě instruuje zachránce aby pokračoval v srdeční masáži. Elektrody necháváme na postiženém do příjezdu záchranné služby. Pozor, když probíhá výboj, tak se postiženého nedotýkej!

🫀Jak na samotnou nepřímou srdeční masáž? 

 • Propleť prsty rukou, propni paže v loktech a stlačuj hrudník hranou zápěstí zhruba na spojnici bradavek asi do třetiny jeho hloubky (5-6 cm, chce to opravdu dostatečně hluboko).
 • Stlačuj s  frekvencí 100 - 120 za minutu, což odpovídá písničce Rolničky, rolničky nebo Stayin alive od Bee gees.
 • Pokud je vás na místě více zachránců, každé dvě minuty se vystřídejte.
 • V masáží pokračuj bez přestání až do příjezdu záchranky a do momentu, než si od tebe pacienta záchranáři přeberou. Přestat můžeš také v případě, že dotyčný otevře oči a začne se masáži vysloveně bránit, nebo pokud u tebe dojde k úplnému vyčerpání sil.

😮‍💨 A známé dýchání z úst do úst? Pokud ho neovládáš (a nejsi profík - zdravotník), nepouštěj se do něj! Dle posledních doporučení tzv. guidelines je kladen důraz hlavně na nepřerušovanou a dobře prováděnou srdeční masáž. Vše co bude potřeba ti včas řekne dispečer.

Mrkni se na videa, jak použít AED a jak postupovat při nepřímé srdeční masáži. 👇

Pro další písničky s rytmem, který ti pomůže udržet frekvenci 100 - 120 stlačení za minutu mrkni na tento playlist CPR songs. 

První pomoc při krvácení

Při zástavě krvácení se VŽDY chraň se gumovými rukavicemi, krev je infekční materiál. Pokud je nemáš po ruce, použij igelitový pytlík!

1. Krvácení zastav přímým tlakem na ránu (obvazem, prsty, látkou - např. kusem oblečení). V časové tísni při silném krvácení sterilita rány není důležitá, ale okamžitě tlačíme na ránu prsty.

2. Zhotov tlakový obvaz. A jak na to? Nejprve přitiskni přímo na ránu první, smotaný, obvaz, případně kus oblečení smotaný do válečku. Pořádně jej přitlač a pevně zajisti druhým obvazem/kusem látky. Pokud takový tlakový obvaz začne prosakovat, můžeš na tomtéž místě tzv. naložit další. Jednou uvázaný tlakový obvaz však už znovu nesundávej!

Samozřejmostí je neodkladné zavolání ZZS jiným zachráncem nebo po zastavení masivního krvácení. Pokud postižený upadne do bezvědomí, zahaj KPR.

Zaškrcovadlo je dobrý sluha, pokud ho umíme používat. Jde o výbavu každé dobré lékárničky - jedná se o gumový pásek nejčastěji šedé nebo modré barvy. Pokud se však použije nesprávně, dojde k zaškrcení cév, nervů i svalů a může vést až k amputaci končetiny!

Zaškrcovadlo se používá ve 2 případech:
1. Jde o rozsáhlé masivní krvácení z končetiny, u kterého jsme už vyčerpali všechny možnosti první pomoci a ono stále krvácí.
2. Pokud došlo k amputaci končetiny - tady je jeho použití na prvním místě, abychom zabránili masivní krevní ztrátě. 

Kam mohu zaškrcovadlo umístit - paže mezi loktem a ramenem a stehno - z toho důvodu, že tudy probíhá jen 1 kost a já krvácející cévu zaškrcovadlem přimáčknu k této kosti. Na předloktí a bérci probíhají cévy mezi 2 kostmi a proto se nám je zaškrtit nepodaří. Výjimkou je amputace končetiny - tam zaškrcovadlo umístíme nad místo amputace. 

Jak zaškrcovadlo použít: 

 • je dobré ho přikládat přes 1 vrstvu oblečení
 • využij celou délku zaškrcovadla
 • první otočkou ho přichyť na končetinu
 • druhou a třetí výrazně utáhni
 • zbytek pevně domotej a zachyť za předchozí vrstvu, aby se nepovolilo
 • zapamatuj si čas, kdy jsi ho přiložil/a

První pomoc při dušení

Vdechnutí kousku jídla nebo předmětu může potkat zkrátka každého z nás. Pokud se tak stane, reflexy nás následně nutí k úpornému kašli, abychom předmět dostali z našich dýchacích cest co nejrychleji ven. A jak na takovou situaci zareagovat?

Dokud může, tak člověka v kašli podporuj a pomoz mu se třeba zvednout a zapřít o stůl, aby do kašle mohl dát opravdu veškerou sílu. Největším problémem je úplné ucpání dýchacích cest. Proč? Času je málo a všechno probíhá v absolutním tichu. Člověk který se dusí nevydá ani hlásku, vypadá vyděšeně a sahá si na krk nebo hrudník. Zeptej se ho: “Dusíš se? Můžeš dýchat?”

Máme dvě možnosti pomoci, které je nutné v případě potřeby nakombinovat.

 1. Začneni manévrem, kdy dusícího se zezadu obejmi jednou rukou ve střední části trupu, ohni jej v zádech do předklonu a dlaní druhé ruky jej šikmo zespoda pětkrát silně prašti mezi lopatky. Po každém úderu sleduj, jestli nedošlo ke zlepšení. Neboj se do toho doslova pořádně praštit, zachraňuješ tu dotyčnému život! Pokud nezabere tento postup, přejdi k druhému manévru. 
 2. Zezadu přilož pěst jedné ruky na břicho do oblasti žaludku, druhou rukou obejmi dusícího se a chytni svoji přiloženou pěst. Následně svýma rukama silně přitáhni směrem k sobě a nahoru. Jestliže nedojde ke zlepšení, opakuj vždy pět a pět pokusů prvního a druhého manévru, a pokračuj dokud nedojdeu dusícího ke ztrátě vědomí. 

Pokud je v bezvědomí a nedýchá? Začni resuscitovat.

První pomoc při popálení a poleptání

Popáleniny, poranění elektrickým proudem nebo poleptání. Je potřeba zasáhnout hned, poranění se budou s pokračujícím časem jen zhoršovat.

Chlaď, aby se poškození nerozšiřovalo dále do hloubky. Nejlépe pod čistou tekoucí vodou, než přiložením chladných předmětů. Chlad též omezuje bolest, dej pozor na podchlazení. Chlaď jen ty nejvážnější popáleniny nebo popáleniny na kritických místech, jako je krk, obličej, oblast pohlavního ústrojí, řitní oblast a oblast rukou.

 • Pamatuj! Co nejdřív sundej všechny šperky. Tkáň rychle oteče, a pak s tím už může být problém. Oblečení polité horkou tekutinou okamžitě šetrně odstraň, klidně rozstříhej, zvláště, jedná-li se o olej nebo podobnou tekutinu. Části oblečení přiškvařené ke kůži ale nesundávej!
 • Popáleniny elektrickým proudem zasluhují stejnou péči. Zpravidla probíhají v liniích od bodu vstupu elektrického bodu po místo jeho výstupu. Poškození elektrickým proudem může probíhat i hluboko pod kůží. A nebuď překvapen: V důsledku úrazu elektrickým proudem zde hrozí riziko arytmie či křečí. Takže je nutné poraněného neustále hlídat a případně mu poskytnou další pomoc! 

A co poleptání? Nespoléhej na své rukavice, že tě vždy ochrání. I tady velmi intenzivně vyplachuj místo poleptání čistou vodou. Nikdy nezkoušej neutralizovat kyselinu zásadou a naopak!

První pomoc při tonutí

Tonutí často probíhá v tichosti. Co dělat když vidíš tonoucího člověka?

Zavolej 155 a přivolej na pomoc někoho z okolí. Zapamatuj si poslední místo, kde jsi naposledy topícího se člověka viděl/a, než se ztratil pod hladinou. Pomoci v určení místa ti může strom, nebo bójka.

 • Mysli na svou bezpečnost. Nejprve se pokus všemi dostupným předměty o záchranu ze břehu. Bezvládné tělo je ve vodě velké břemeno, ale i člověk při vědomí tě v záchvatu paniky může stáhnout pod hladinu sebou.
 • Pokud je topící se člověk při vědomí použij předmět na laně - záchranný kruh, plovák, nebo pet lahev, které se může chytit. 
 • Když už se vrhneš do vody, nikdy nepřeceňuj své síly, záchrana tonoucího člověka vyžaduje bohaté zkušenosti. Zvaž proto jestli jsi schopný/á pomocí předmětů na laně a dalších zachránců, topícího se z vody vytáhnout.
 • Pokud se ti podaří člověka dostat na břeh, polož ho na bok a vyčisti mu dutinu ústní od nečistot. Vodu v plicích řešit nemusíš, sama se vstřebá. V případě, že je v bezvědomí a nedýchá nebo dýchá nepravidelně, zahaj první pomoc pěti vdechy (ano, tady je doporučováno) a pokračuj nepřímou srdeční masáží.

Projekt byl realizován za finanční podpory

Stáhni si naší aplikaci Preventivka

Preventivka včas připomene všechny preventivní prohlídky.

Kromě preventivních prohlídek, které byste neměli podcenit Preventivka připomíná a hlídá i samovyšetření prsu, varlat a kůže. Naučí vás také, že pro své zdraví můžete udělat něco každý den.

Podpořte online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomozte nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpořte online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomozte nám, ať můžeme vzdělávat online.