Zásady ochrany osobních údajů
v Loono

Vítej na našem webu!

Jsme Loono, tým lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů. Z pohledu práva jsme, tedy ,,Loono” je, ale také správcem osobních údajů, které nám při návštěvě našich webových stránek www.loono.cz předáváš. Dále v textu už budeme o našich webových stránkách mluvit jen jako o ,,webu”, abychom si to zjednodušili.

Proč bys vlastně měl tenhle text dále číst? Jak už jsme zmínili, vstupem na náš web, odesláním vzkazu nebo poskytnutím podpory nám předáváš některé osobní údaje. Abys měl přehled, proč se tak děje, k čemu je potřebujeme, jak s nimi dále nakládáme, s kým je sdílíme a jaké možnosti a práva v oblasti ochrany osobních údajů máš, sepsali jsme naše základní pravidla pro zpracování a  ochranu osobních údajů.

Přestože se v tomto textu věnujeme zejména těm typům osobních údajů, na které se vztahuje GDPR (o tomto nařízení Evropské rady a Parlamentu už jsi určitě slyšel, přesto jeho přesný název je: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů), u nás v Loono stejně zodpovědně přistupujeme ke správě veškerých údajů (tedy i těch, na které se GDPR nevztahuje) a jejich ochrana je pro nás prioritní.

Neboj, podepisovat nic nemusíš - dále shrneme vše podstatné a tím, že náš web používáš, odešleš nám vzkaz nebo třeba podporu v rámci dárcovství, bereš naše zásady na vědomí. 

Na úvod - kdo že to vlastně jsme? 
Jsme nezisková organizace Loono, z.s. (z.s. jako zapsaný spolek), sídlíme na nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 a naše IČO je 029 05 639. Coby správce osobních údajů nás můžeš kontaktovat několika způsoby:

  • písemně na adrese Loono, z.s., Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3, 130 00,
  • elektronicky prostřednictvím e-mailu: marketing@loono.cz.

Co se myslí osobními údaji, které Loono zpracovává a jak je získává?

Podporovatelé a smluvní partneři: První kategorií jsou ty osobní údaje, které Loono předá nějaký jeho podporovatel, nejčastěji dárce či jiný partner (nebo jeho zástupce), v souvislosti s uzavřením darovací nebo jiné smlouvy. V takovém případě se k nám jeho osobní údaje dostanou prostřednictvím e-mailu, našeho kontaktního formuláře, telefonicky nebo třeba prostřednictvím platformy Darujme.cz. Pokud jsi takovým podporovatelem nebo dárcem Ty, získáme od tebe zpravidla: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo (pokud nám ho dáš k dispozici), a dále možná i adresu, datum narození nebo rodné číslo, údaje o bankovním spojení, pokud jde o platbu bezhotovostní, údaj o výši daru a frekvenci daru. Jelikož dar je možné poskytnout i skrze platformu www.darujme.cz, dodržujeme samozřejmě i podmínky ochrany osobních údajů této platformy nebo podobných platforem. 

Kontakt s Loono: Další kategorií jsou osobní údaje, které nám poskytneš při návštěvě našeho webu a/nebo zaslání vzkazu skrz kontaktní formulář. Při využití kontaktního formuláře od Tebe potřebujeme jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní kontakt a samozřejmě znění konkrétního vzkazu či další související informace. To platí i případě, že nás kontaktuješ prostřednictvím našich sociálních sítí (kdy samozřejmě platí i podmínky ochrany konkrétní sociální sítě), e-mailem nebo telefonicky.

Občas se k nám dostanou i citlivé osobní údaje.
Právě Tvůj vzkaz může obsahovat citlivé osobní údaje. GDPR totiž vedle kategorie “běžných” údajů zohledňuje i ty citlivé, kterým náleží ještě vyšší ochrana. Takovým údajem je např. informace o zdravotním stavu, osobní příběh, žádost o pomoc, fotografie a podobně. Abychom takový citlivý údaj mohli zpracovat, potřebujeme Tvůj souhlas. Informujeme Tě, že souhlas se zpracováním citlivých údajů nám udělíš vložením takových informací do formuláře, e-mailu nebo jiné zprávy pro Loono a vědomým odesláním vzkazu. Vždy zvaž, zda nám takové údaje chceš poskytnout.

Ale bez obav! Pokud si svůj souhlas se zpracováním (citlivých) údajů rozmyslíš, kdykoliv ho můžeš vzít zpět a Tebou  poskytnuté údaje budou smazány - tomuto a dalším Tvým právům se zase věnujeme o trochu níže.

Jaké další informace se k nám dostávají? 
Vedle osobních údajů, které jsme uvedli výše, shromažďujeme a zpracováváme při Tvé návštěvě webu i několik dalších údajů a informací. Mezi ně patří údaje demografické (jazyk, ve kterém náš web navštěvuješ, město, země, pohlaví a věk), údaje o Tvých zájmech jakožto uživatele našeho webu (to znamená informace o online návštěvě webu), a také shromažďujeme informace o tvé IP adrese, typu prohlížeče a operačním systému zařízení, respektive informace o zařízeních, ze kterých na náš web přistupuješ (telefon, tablet, počítač.).

Tyto údaje jsou však vždy anonymizované. To znamená, že Tě na jejich základě nejsme schopni identifikovat. Zároveň ani nepatří mezi údaje, na které se GDPR vztahuje. Přijde nám ale férové Tě o tom, že je zpracováváme (byť anonymně), informovat.

Co Loono opravňuje k tomu, aby osobní údaje zpracovávalo? Jaký je pro to zákonný důvod?
Opět vycházíme z GDPR. Odkaz na konkrétní paragrafy Ti sem dávat nebudeme a raději vše vysvětlíme. Důvody zpracování si můžeme rozdělit do tří kategorií:

Prvním zákonným důvodem je plnění darovací či jiné smlouvy, kterou spolu uzavíráme a tedy naplnění smluvního vztahu mezi Loono a Tebou. V té souvislosti budeme Tvé osobní údaje zpracovávat zejména také pro účely vystavení potvrzení o daru, zpracování daru či jiného smluvního plnění v rámci účetní a daňové agendy, zaslání informací o využití daru, prezentace spolupráce a podobně. 

Dále máme oprávněný zájem na poskytování služeb souvisejících s návštěvou webu. Co to znamená? K tomu, abychom dělali naši práci co nejlépe a stále se posouvali kupředu, nám pomáhá i zpětná vazba od našich návštěvníků a to jak přímo, tak nepřímo - třeba tak, že zpracováváme informace, které se týkají návštěvnosti našeho webu. Tyto údaje pak hodnotíme ve statistikách a odrážíme je v tvorbě marketingové strategie. Na základě těchto údajů jsme schopni lépe porozumět chování návštěvníků našeho webu, jejich potřebám a přizpůsobovat jim tak naše projekty. 

Rovněž máme oprávněný zájem na vyřízení vzkazů, e-mailů a jiných zpráv od dárců nebo jiných smluvních partnerů. Oprávněný zájem máme i na výkonu přímého marketingu v případě dárců a jiných smluvních partnerů (jako je třeba zasílání newsletteru s obsahem dárcovských výzev nebo výzev a žádostí o podporu souvisejících se smlouvou, poděkování za dar a jiné).

Posledním z výčtu důvodů, na základě kterých můžeme osobní údaje zpracovávat, je Tvůj souhlas. Ten nám poskytuješ např. vědomým odesláním vzkazu prostřednictvím kontaktního formuláře, odesláním e-mailu, předáním údajů telefonicky. Na základě souhlasu jsme pak schopni kontaktovat Tě zpět a Tvé vzkazy zpracovat. Co se newsletteru týče, u toho souhlas uděluješ samostatně při přihlášení k jeho odběru.

A proč Loono osobní údaje zpracovává? Za jakým účelem?
Tvé údaje zpracováváme proto, abychom mohli plnit to, co jsme si společně domluvili a stvrdili na základě smlouvy. Kdybychom Tvé osobní údaje neměli, smlouvu bychom v první řadě vůbec nemohli uzavřít, potažmo ji pak plnit. Také si vedeme evidenci dárců a smluvních partnerů. A to nejen pro účely daňové a účetní, ale také proto, abychom splnili další zákonné povinnosti, které s touto tematikou souvisí.

Údaje zpracováváme i kvůli tomu, abychom mohli vyřídit Tvůj vzkaz, podnět či otázku, která se k nám dostane skrze kontaktní formulář, e-mailem, či telefonicky. Bez osobních údajů bychom se na Tebe neměli jak obrátit a odpovědět Ti! Také si vedeme evidenci lidí, kteří mají zájem se k nám připojit jako školitelé nebo dobrovolníci, a s touto databází pak např. v případě hiringu pracujeme.

Dalším z účelů, pro které osobní údaje zpracováváme, je zvyšování bezpečnosti našeho webu, zlepšení kvality našich služeb a projektů a výkon marketingových aktivit. Chceme se stále zlepšovat a možnost zpracování osobních údajů je pro nás svým způsobem i zpětnou vazbou, jak tak činit.

Cookies. Jsou všude, u nás také. 
Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají při návštěvě našeho webu a využívají se jako nástroje pro ukládání informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány. Tyto informace nám pomáhají mimo jiné zlepšovat naši nabídku (vedle jejich využívání pro analytické účely, sběr anonymních dat a podobně). Na jejich základě návštěvníky nedokážeme idenfitikovat, pouze odlišit jednoho od ostatních - a tomu, resp. jeho preferencím, pak náš web přizpůsobit.

Jaké cookies na našem webu využíváme?

  • Funkční cookies: ty zajišťují základní funkcionalitu webu a není možné je vypnout. Bez nich by náš web nefungoval tak, jak má.
  • Analytické cookies: díky nim vidíme návštěvnost našeho webu a pomáhají nám vylepšit jeho služby a fungování. Jak už jsme výše zmínili, pracujeme pouze s anonymizovanými cookies, nejsme schopni zjistit chování konkrétního návštěvníka webu. Pokud bys s ukládáním těchto cookies nesouhlasil, je možné je vypnout.
  • Marketingové cookies: na jejich základě Ti můžeme přizpůsobit reklamu nebo jinak personalizovat naše služby. Opět, Tě ale na jejich základě nemůžeme identifikova. A tyto cookies jdou také vypnout.

Veškeré poznatky, které na základě cookies získáváme, používáme k tomu, abychom náš web ještě více uživatelsky zpříjemnili, zjednodušili, vylepšili. Dále získané poznatky používáme pro marketingové a reklamní účely - aby reklama, která se Ti zobrazuje, byla šita co nejvíce na míru. 

Přijmout, odmítnout nové soubory cookies nebo jejich historii vymazat můžeš v nastavení svého prohlížeče. Počítej ale prosím s tím, že zablokování některých nebo všech souborů cookies může mít vliv na fungování webu.

Jak dlouho budeme Tvé údaje uchovávat?
Pokud jsi nám je poskytl v souvislosti se smluvním vztahem, uchováváme Tvé údaje po celou dobu, která je nezbytná k tomu, abychom mohli smlouvu plnit, i s ohledem na povinnosti, které nám stanovují příslušné právní předpisy (zejména zákon o účetnictví, daňové předpisy apod.). Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu uchováváme po dobu pěti let od okamžiku, co jsme je obdrželi. Pokud si nám dal ke zpracování údajů souhlas, zpracováváme je do doby jeho odvolání, což můžeš udělat kdykoliv.

Ke komu dalšímu se Tvé osobní údaje dostanou?
Občas některé osobní údaje musíme poskytnout dalším osobám, které nejsou součástí Loono týmu. Děláme to jen za účelem naplňování naší mise, splnění smluvního vztahu, nebo povinností, které nám ukládají právní předpisy. Sdílíme však jen ty údaje, které jsou nezbytně nutné a bez kterých se naši spolupracovníci neobejdou.

Kdo mezi takové osoby patří?
Osoby, které se podílejí na procesu zpracování smluv. Mezi ně patří např. Nadace Via a portál darujme.cz v souladu s jejich podmínkami, Salesforce, finanční, účetní, daňový nebo právní poradce, poskytovatelé platebních a bankovních služeb… Všechny tyto osoby se řídí předpisy na ochranu osobních údajů a jak už jsme výše zmínili, předáváme jim jen to, co je pro jejich spolupráci s námi nezbytně nutné.

Dále to jsou osoby, které nám zajišťují provoz našeho webu a dalších služeb, včetně aplikace Preventivka. Sem patří například společnost Breezy s.r.o. nebo Solidpixels.

Také se jedná o osoby, co nám pomáhají s marketingem, zajišťují nastavení a optimalizaci marketingových služeb nebo ti, co nám poskytují cloudové služby. Mezi ně patří SmartSelling - služba SmartEmailing, Google - služby Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, Meta, Seznam.cz - služba Sklik, Smartlook.

K některým údajům se dostanou i poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb (když třeba na Tvou adresu pošleme dopis) a také orgány státní správy, soudy a orgány činné v trestním řízení, pokud nám zákon stanoví povinnost jim Tvé údaje zpřístupnit.

Ještě bychom na závěr této části upozornili, že v souvislosti s marketingovou činností můžeme předávat údaje do třetích zemí, tedy zemí mimo Evropskou Unii. To se ale aktuálně neděje. Pokud by ke změně došlo, dozvíš se to v tomto dokumentu.

Jaká práva ti v souvislosti s příslušnými ustanoveními GDPR náleží? 

V prvé řadě máš právo na přístup k osobním údajům. Pokud by Tě zajímalo, jaké osobní údaje o Tobě Loono má, napiš nám e-mail. Pokud bys měl pocit, že Tvé osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou správné, máš právo na jejich opravu. Ozvi se nám a my je opravíme.

Umožňují-li nám to naše povinnosti, můžeme vyhovět i Tvému požadavku na výmaz osobních údajů. Dle Nařízení můžeš žádat o přenesení osobních údajů k jinému správci nebo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 

Pokud jsi nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas můžeš vzít kdykoliv zpět. 

Kdyby se Ti nepodařilo uplatnit u nás svá práva stran ochrany osobních údajů, můžeš podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo své nároky uplatnit soudně. Vždy ale dáváme přednost smírnému řešení jakýchkoliv případných sporů. Prevence je u nás totiž na prvním místě. Proto se neboj nás v případě jakéhokoliv problému kontaktovat. 

A jak tvé osobní údaje zabezpečujeme?
Ujišťujeme Tě, že jsme přijali veškerá technická a organizační opatření, která jsou potřebná k zabezpečení osobních a jiných údajů, zejména prostřednictvím provozovatele našeho webu, kterým je společnost Breezy s.r.o. - Solidpixels.

Zároveň jsme přijali veškerá nezbytná opatření k tomu, abychom zabezpečili datová úložiště a úložiště osobních údajů v listinné podobě. Úložiště datová jsou chráněna hesly a antivirovými programy, úložiště v listinné podobě máme uzamčená a mají k nim přístup jen pověřené osoby - naši zaměstnanci nebo ti, se kterými jsme uzavřeli odpovídají smlouvu o zpracování osobních údajů. Komunikace mezi námi probíhá prostřednictvím webu šifrovaně, což Tvé osobní údaje rovněž chrání.

A je to, jsme skoro u konce.

Pamatuj si prosím, že návštěvou našeho webu nebo komunikací s námi bereš tato pravidla na vědomí a potvrzuješ, že jsi se s nimi seznámil. Děkujeme Ti tedy, že jsi dočetl až sem. 

Naše pravidla ochrany osobních údajů se mohou měnit - aktuální verzi najdeš vždy na webu. 

Tato verze nabývá účinnosti 11. 4. 2023

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.