PRAVIDLA PRO ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZE SVĚTA LOONO 

Děkujeme Vám za přihlášení se k odběru našeho newsletteru, díky němuž budete mít přehled nejen o novinkách ve vzdělávacích kampaních a plánech Loono, ale zároveň se dozvíte více o naší činnosti a akcích. 

Přihlášením k odběru newsletteru udělujete spolku Loono, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 (dále také jen “správce osobních údajů”) souhlas s tím, aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) zpracovával tyto Vaše údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa. 

Zákonným důvodem pro zasílání newsletteru je Váš výslovný souhlas s touto činností udělený zaškrtnutím příslušného pole při vyplnění našeho elektronického formuláře rozesílaného třeba i v návaznosti na naši předchozí vzájemnou spolupráci. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletteru s novinkami ze světa vzdělávacích kampaní Loono, s pozvánkami na akce, s informacemi o naší činnosti a s nabídkami týkajícími se našich služeb v oblasti vzdělávání zaměstnanců či smluvních partnerů. 

Souhlas je svobodný, dobrovolný a odvolatelný. Souhlas je udělován do doby jeho odvolání. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat - stačí jen: 

  • prokliknout se políčkem “odhlásit” v aktuálním newsletteru na formulář k odhlášení nebo 
  • zaslat e-mail s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu: marketing@loono.cz. 

Zpracování Vašich osobních údajů poskytovaných v rámci toho souhlasu je prováděno ze strany Loono a dále našimi dodavateli, kterými jsou (s výhradou dalších poskytovatelů pro zasílání e-mailů z EU i mimo ni): SmartEmailing - nástroj pro e-mail marketing/rozesílání newsletteru. 

Při zpracování osobních údajů tímto způsobem máte právo: 

  • se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, 
  • na přístup a opravu osobních údajů, které zpracováváme, 
  • požadovat omezení zpracování, 
  • na přenositelnost údajů k jinému správci, 
  • vznést námitku proti zpracování, 
  • souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

Pokud máte pochybnosti o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Dozorovým orgánem je v tomto případě Úřad na ochranu osobních údajů. 

Ve všech záležitostech týkajících se zasílání newsletteru nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: marketing@loono.cz. 

Vaše Loono