Loono podcast

Podcast o prevenci a inovacích v medicíně. 
S lékaři, studenty medicíny, pacienty a technologickými nadšenci, kterým stejně
jako nám leží na srdci lidské zdraví.

22. díl: O studiu medicíny a zkušenosti s mentální anorexií.

Natálie Jírovská je studentkou 3. lékařské fakulty UK a zároveň školitelkou Loono, která má na starosti trénink a zaškolování všech 150 školitelů. S Kateřinou si povídala o studiu medicíny, jejím působením u nás, ale také o zkušenosti s mentální anorexií, která jí byla diagnostikována v 17 letech: „Člověk si nastavuje určitá pravidla, jak by se měl chovat a stravovat. Postupně těch pravidel přibývá. Já jsem si například nastavila určitý režim, kdy a co můžu jíst. Ale těch pravidel je nakonec tolik, že už to člověk nemůže unést."

Poslouchej na Spotify!

Nebo Apple Podcasts!

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence 

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence 

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, podcasty a články, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.