Jak ovlivňuje alkohol naše duševní a fyzické zdraví?

Česká republika má jednu z nejvyšších úrovní spotřeby alkoholu na světě – 14,4 litru čistého alkoholu na hlavu za rok, což odpovídá zhruba 3 lahvím vína nebo 5,5 litru piva týdně na osobu ve věku 15 a více let. Škodlivé užívání alkoholu má přitom přímou souvislost s více než 200 různými nemocemi a zraněními, ovlivňuje náš spánek i vztahy. Víš, jak přesně ovlivňuje alkohol naše fyzické a psychické zdraví?

Alkoholismus je nadměrná konzumace alkoholických nápojů, která vede ke dvěma skupinám poruch: 

 • poruchy způsobené přímým účinkem na centrální nervovou soustavu (bezprostřední intoxikace alkoholem či následek chronického abúzu alkoholu) 
 • poruchy projevující se návykovým chováním, spojené s abúzem alkoholu, které mohou vyústit v závislost

Jaký vliv má alkohol na fyzické zdraví?

Užívání alkoholu má negativní vliv prakticky na celé tělo. Jeho dlouhodobá zvýšená konzumace způsobuje: 

 • Nemoci trávicí soustavy, a to poruchy trávení, průjmy či záněty žaludku až vředy z důvodu zvýšené tvorby žaludeční kyseliny. Další častou komplikací jsou záněty slinivky břišní, které mohou přecházet do chronicity. Ty mohou vést až ke vzniku nádoru či cukrovky v důsledku nedostatku inzulinu, který se tvoří právě ve slinivce. Obtíže s trávením mohou zapříčinit nedostatek vitamínů skupiny B, který bývá důvodem chudokrevnosti (anémie).
 • Onemocnění jater, především zánět a cirhózu, což je vazivová přestavba jater a někdy se lidově označuje jako tvrdnutí jater. Cirhóza je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny jater. Játra při ní ztrácí detoxikační funkce, kvůli čemuž se v organismu hromadí odpadní produkt metabolismu bílkovin - amoniak. Ten poškozuje mozkové buňky a vede až k poruchám osobnosti. 
 • Poškození mozku, které vede k omezení schopnosti učit se nové věci a poruchám paměti. I menší množství alkoholu může být u některých lidí spouštěčem bolesti hlavy či dokonce migrény. 
 • Onemocnění srdce a cév, včetně vysokého krevního tlaku, poruch srdečního rytmu (arytmií) a kardiomyopatie (degenerace srdečního svalu).
 • Rakovinu. Alkohol má přímý vliv na vznik nejméně sedmi různých druhů rakoviny. Konkrétně jde o rakovinu hlavy a krku (spadají sem jednotlivé typy), jater, jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, slinivky či prsu. Tento vliv se vysvětluje karcinogenním působením metabolitů alkoholu. Jedna láhev vína týdně je spojena se zvýšeným absolutním celoživotním rizikem rakoviny u mužů nekuřáků o 1 %  a 1,4 % u žen. Jedna vypitá lahev vína týdně pak v přepočtu na zvýšení míry rizika odpovídá 5 vykouřeným cigaretám u mužů a 10 u žen. 👩‍🎓
 • Nadváhu, a to z důvodu vysokého obsahu jednoduchých cukrů. Pro představu 0,5 l dvanáctistupňového piva odpovídá přibližně ⅓ mléčné čokolády. Po konzumaci alkoholu jsou játra navíc zaneprázdněna jeho metabolizací, což vede ke zpomalení dalších procesů ,jako je tvorba krevního cukrů či spalování tuků, což v konečném důsledku vede navíc ke hladu a tím i riziku nárůstu hmotnosti.
 • Úbytek kostní hmoty a tím i riziko zlomenin.
 • Oslabení imunity a zvýšenou náchylnost k infekci. 

Dle WHO zemřelo v roce 2016 v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu celosvětově více než 3 miliony lidí, což představuje 5, 3 % všech úmrtí.

Alkohol v těhotenství 

Užívání alkoholu v těhotenství je nebezpečné jak pro matku, tak pro plod. U plodu se v důsledku jeho konzumace může rozvinout tzv. fetální (plodový) alkoholový syndrom s poruchami růstu, intelektu či chování, srdečními vadami a deformitami v obličeji. Žádná dávka alkoholu v těhotenství není bezpečná. Těhotným ženám se proto doporučuje úplná abstinence.

Jaký vliv má alkohol na duševní zdraví? 

Alkohol je  také spouštěčem nejrůznějších duševních onemocnění včetně úzkostí, deprese, psychóz (projevují se bludy a halucinacemi) či demence. Zvláště riziková je pak kombinace alkoholu s jinými návykovými látkami či léky, která vede k umocnění jejich účinků. 

Jaký vliv má alkohol na spánek? 

Alkohol usnadní proces usnutí, výrazně ale zhorší kvalitu spánku a zmírní jeho hloubku, takže se člověk druhý den cítí velmi unavený. Navíc působí močopudně a nutí tak konzumenty k návštěvě toalety během noci.

 

Vliv alkoholu na mezilidské vztahy

Škodlivé užívání alkoholu má výrazný vliv i na mezilidské vztahy a bývá častou příčinou násilí v rodinách a mezi partnery. Děti alkoholiků žijí v trvalé nejistotě a mohou se u nich rozvíjet problémy, jako je nízké sebevědomí či strach a úzkost. Partnerské vztahy, ve kterých figuruje nadměrné pití alkoholu jednoho či obou partnerů, vykazují nadprůměrnou rozvodovost z důvodu narušené komunikace i intimity. 

Dříve se často uvádělo, že konzumace malého množství alkoholu má na zdraví (zejména srdce a cév) pozitivní vliv. To bylo ale nedávnými studiemi vyvráceno. 👩‍🎓

Termíny prohlídek si můžeš zaznamenat v naší applikaci

Měj své zdraví pevně v rukou a nezapomeň už ani na jednu prohlídku!

 • Zapamatuje si všechny termíny tvých prohlídek a připomene ti je.

 • Připomene ti také samovyšetření prsou či varlat.

 • Pomůže ti najít toho správného lékaře či odborníka pro tvé zdraví.

 • Naučí tě, že pro své zdraví můžeš udělat něco každý den.

Kam dál?

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.

 

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.