Psychózy

Psychóza je termín užívaný k popisu psychických potíží, které člověku brání v jasném uvažování a rozlišení skutečnosti od fantazijních obsahů. Mohou jí vyvolat různé spouštěče a obvykle jsou pro ni typické dva symptomy: halucinace a bludy.

Jak se psychózy projevují?

 • Halucinace = vidění, slyšení nebo fyzické vnímání nečeho neexistujícího (věci, které ostatní nevidí, slyšení hlasů nebo zažívání neobvyklých jevů).
 • Bludy = nevývratná přesvědčení, která nejsou sdílena ostatními a nezakládají se na všeobecně přijímané skutečnosti.

Pro lidi, kteří trpí psychózami existují podpodpůrné skupiny, které poskytují prostor k setkávání s dalšími lidimi, kteří mají podobnou životní zkušenost. 

Jak probíhá léčba psychózy?

Zatímco neexistuje jediný lék, který by vyhovoval všem, se správnou podporou nemocného a individuálním přístupem k léčbě je možné zvládnout symptomy a/nebo dosáhnout úzdravení.

V mnoha případech symptomy nezmizí napořád a je možné , že se čas od času objeví, ale s vhodnou podporou a vedením v léčbě je možné se s nimi vyrovnat tak, že jsou mnohem méně obtěžující.

Poslouchej podcast

Linka bezpečí je největší a nejdéle fungující celostátní krizovou linkou pro děti a mladsitvé. V rozhovoru s Mgr. Kateřinou Liškovou, vedoucí odbourných služeb linky bezpečí, se dozvíme s jakými problémy se děti na lince svěřují. Jaká dětem může být poskytnuta pomoc? Kolik pracovníků se o ně stará? Co taková práce obnáší? 

Nejčastější otázky

Co dělat, když...

Pokud máš v okolí blízkého člověka, který trpí duševním onemocněním, neodsuzuj ho nebo neříkej, že by se měl „více snažit.“ Dej mu potřebnou oporu a porozumění. Není v tom zdaleka sám.

Komu říct o pomoc?

 • Blízký člověk, kterému věříš
 • Lékař, terapeut, psycholog
 • Svépomocné skupiny, pacientské organizace
 • Krizová centra, linka bezpečí

Jak postupovat?

 • Jsi v životní situaci, kterou musíš řešit okamžitě a nejsi ji schopný zvládnout sám/sama? Obrať se na krizové centrum (o krizovém centru více níže)
 • Jsi v situaci, kterou nemusíš řešit okamžitě? 
 • Jsi schopný/á si péči hradit sám/sama? Navštiv psychoterapeuta. Ten tě může odeslat na vyšetření k psychiatrovi.
 • NEjsi schopný/á si péči hradit sám/sama? Navštiv praktického lékaře, který ti doporučí odborníka spolupracujícího s pojišťovnou.
 • Nevíš, kterého odborníka navštívit? Navštiv praktického lékaře, který ti odborníka doporučí.   

Kdy se obrátit na odborníka?

Kdykoliv budeš cítit, že si o dané situaci chceš s někým promluvit. Vyhledat ho můžete i v případě, že chceš nad danou situaci získat nadhled nebo přijít na nové řešení. 

Loono Blog

Relaxační a meditační techniky pro začátečníky. Pomohou s odbouráním stresu i bolesti.

Tento proces sebeuvědomování je schopností, která se dá trénovat jako každá jiná, a je tedy možné se v ní zdokonalovat.

K lepšímu sebeuvědomování nám mohou pomoci relaxační a meditační...celý článek.

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.