Jaká jsou obecná doporučení?

 • Nepanikař, ale neber situaci na lehkou váhu.
 • Čerpej informace z kvalitních zdrojů.
 • Chovej se zodpovědně ke svému okolí.
 • Pokud ti není dobře, zůstaň doma.
 • Než půjdeš k lékaři, nejdřív mu zavolej.
 • Pokud máš nařízenou karanténu, dodrž ji.
 • Myj si pravidelně ruce (Jak na to?).
 • Vyhýbej se kontaktu s nemocnými.

Každý z nás totiž může sehrát významnou roli v zamezení šíření infekce. 

Zdroj: MZ ČR, SZÚ, WHO

Materiály ke stažení

Prezentace

Náš tip:

INFORMACE PRO TĚHOTNÉ ŽENY V DOBĚ PANDEMIE COVID-19 od Doc. MUDr. Ondřeje Šimetky, Ph.D., MBA

Plakáty

Infografiky ke stažení

Rozhovory z terénu: MUDr. Kateřina Vacková vede
IG Live rozhovory k aktuální situaci

Co to je koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro dvě podčeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí, a to s různým stupněm závažnosti.

Coronavirus disease 2019 neboli zkratkou "COVID-19," je infekce způsobená specifickým virem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 ve Wuhanu v Číně. 

SARS-CoV-2 = Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus = virus způsobující závažný akutní respirační syndrom (obtíže).

Zdroj: UpToDate a MZČR

Jak se přenáší?

COVID-19 se šíří z člověka na člověka podobně jako chřipka = kapénkovou infekcí a zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky:

 • Kašláním či smrkáním 
 • Během hovoru 
 • Líbáním a pohlavním stykem 
 • Dotykem infikovaného povrchu

Pozor! Nakazit se můžeš od člověka, který má příznaky i od toho, který je ještě nemá. A to na 1 až 2 metry.

Zdroj: UpToDate a WHO

Inkubační doba

Inkubační doba, tedy období mezi vstupem nákazy do organismu a vypuknutím nemoci se u COVID-19 předpokládá 2 až 14 dnů (jsou však známy případy, kdy byla i delší). Riziko infekce je podobné u všech věkových kategorií, avšak děti mají menší pravděpodobnost vážných příznaků. Zatím bylo
90 % případů zaznamenáno v rozmezí 30 až 79 let. Pod 20 let jsou to pak 2 %.

Zdroj: UpToDate

Jak se projevuje?

Infekce koronavirem se může projevovat: 

 • Zvýšenou teplotou až horečkou
 • Kašlem 
 • Únavou
 • Potížemi s dýcháním
 • Bolestí svalů 
 • Nechutenstvím

Mezi další méně časté příznaky patří:

 • Bolest hlavy
 • Bolest v krku
 • Rýma
 • Velmi vzácně se pak objevila nevolnost a průjem

 V téměř 80 % probíhá infekce mírně, ve 14 % pak může mít vážný průběh (např. s dušností). V 5 % pak může být stav kritický.

Jak se léčí?

Pro léčbu infekce COVID-19 není doporučena specifická antivirová léčba. Postupuje se na základě individuálních potřeb pacienta, nejčastěji zmírněním jeho příznaků běžně dostupnými léky. Podle Světové zdravotnické organizace se doba uzdravení zdá být kolem 2 týdnů pro mírný průběh a tři až šest týdnů pro průběh závažnější. 
 

Jak se testuje?

Štětičkou se vytře přes nos nosohltan a vzorek se následně odesílá do laboratoře, kde se vyhodnotí,

 

Zdroj: UpToDate, WHO a MZ ČR

Co znamená karanténa?

Pokud ti lékař nařídí domácí karanténu, neber to na lehkou váhu a řiď se následujícím doporučením:

 • Dodržuj ji! Porušením karantény můžeš vážně ohrozit zdraví svého okolí. Tobě pak hrozí pokuta až 3 miliony Kč.

 • Zůstaň doma, nechoď do práce, školy ani do obchodu a lékárny (zařiď si nákup online), nepoužívej MHD a taxi.

 • Izoluj se v rámci bytu či koleje, zůstaň sám/a v uzavřeném dobře větratelném pokoji. Pokud používáš společnou koupelnu a záchod, používej je jako poslední a poté je pečlivě ukliď. Vyčleň si pro sebe i vlastní ručník na ruce. 
 • Zavolej svému lékaři předtím, než ho navštívíš. Nos ústní roušku, pokud je ti to doporučeno.
 • Myj si ruce mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund. (Jak na to?)
 • Kryj si ústa a nos při kašli a kýchání a to nejlépe kapesníkem na jedno použití. Kapesníky následně odhazuj do plastového pytle na odpadky a následně si umyj ruce mýdlem a vodou.
 • Nesdílej domácí potřeby jako je nádobí, ručníky ložní prádlo a jiné. Tvé nádobí by mělo být myto separátně od ostatních, případně umístěno samostatně do myčky. Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy na COVID-19 jsou negativní. 
 • Nos roušku (pokud je ti to doporučeno), když jste ve stejné místnosti s ostatními lidmi či zdravotnickými pracovníky.  
 • Prádlo per a žehli při nejvyšší možné teplotě pro danou tkaninu (vhodné jsou teploty nad 60 °C). Pro manipulaci s ním používej jednorázové rukavice a případně i plastovou zástěru, poté si umyj ruce mýdlem a vodou. Očisti také všechny povrchy v okolí pračky. Prádlo nenos do veřejné prádelny.
 • Nezvi si domů návštěvy.
 • Omez kontakt s domácími mazlíčky.
 • Odpad od osoby pozitivní na COVID-19 včetně roušek a kapesníků ukládej do plastového pytle na odpadky. Po naplnění ho pevně zavaž, vlož do druhého pytle, opět zavaž a nevhazuj ho do kontejneru, dokud si nebudeš jistý/á, že jsi COVID-19 negativní. V případě potvrzení nákazy budeš instruován/a, co s odpadem udělat. 
 • V případě, že se tvé příznaky horší (např. máš potíže s dýcháním), informuj svého praktického lékaře ihned. V nouzovém případě přivolej záchrannou službu na tel. čísle 155. Dispečera nezapomeň informovat, že bys mohl/a být v riziku.
 • TIP: Máš už staženou aplikaci Záchranka?

  Pozor! Za porušení karantény hrozí pokuta až 3 miliony Kč.

Zdroj: SZÚ  (převzato z Public Health England)

Kvalitní zdroje informací

 • Informace vždy čerpej pouze z ověřených zdrojů, tj. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav či Světová zdravotnická organizace (WHO). 
 • Pokud něčemu nerozumíš či si něčím nejsi jistá/ý, ověř si informace u svého praktického lékaře či zavolejte na infolinku Státního zdravotního ústavu, čísla 724810106 a 725191367 či kontaktuje příslušnou Krajskou hygienickou stanici. Informace nově poskytují také zdravotní pojišťovny.
 • Veškeré kontakty najdete na stránách MZČR. Pokud se na linky z důvodu přetížení nebudeš moci dovolat, zachovej klid a zkus to později.

Co dělat, když?

Máš podezření na nákazu koronavirem?

 1. Zůstaň doma
 2. Zavolej na příslušnou hygienickou stanici
 3. Pokud dojde k vyhodnocení, že:

  a. Je potřeba provést test ->
  ŘIĎ SE POKYNY HYGIENIKŮ A LÉKAŘŮ

  b. Není potřeba provést test -> 
  NADÁLE POZORUJ SVŮJ STAV
  ŘIĎ SE DOPORUČENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚŘADŮ A VLÁDY
  CHOVEJ SE ZODPOVĚDNĚ KE SVÉMU OKOLÍ
  PROČTI SI ČÁST “JAK NÁKAZE PŘEDCHÁZET”

 Zdroj: SZÚ

Potřebuješ poradit?

 • Navštiv webové stránky MZ ČR koronavirus.mzcr.c

 • Zavolej na infolinku Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
 • Zavolej na infolinku své zdravotní pojišťovny:
  VZP 952 222 222
  VoZP 844 888 888
  OZP 261 105 555
  ČPZP 810 800 800
  ZP ŠKODA 800 209 000
  ZPMV 844 211 211
  RBP 800 213 213

 • Volat můžeš také na novou a bezplatnou infolinku s číslem 1221

 • Pokud se na linky z důvodu přetížení nebudeš moci dovolat, zachovej klid a zkus to později.

Jak nákaze předcházet?

Každý z nás může svým chováním přispět ke zdraví svému a své rodiny a spolu s tím pomoci zabránit šíření infekce. Dodržuj proto následující pravidla:

 • Myj si pravidelně ruce vodou a mýdlem. Zejména pak poté, co přijdeš z venku, dotýkal/a jsi se ostatních lidí, zvířat nebo povrchů apod. Jak na to? Vhodné je používat také dezinfekci s 60% podílem alkoholu. 
 • Dodržuj respirační hygienu, tj. při kýchání či kašli si zakryj ústa rukávem či předloktím, nikoliv rukou. Používej jednorázové kapesníky a po jejich použití si umyj ruce.  
 • Nedotýkej se obličeje, zejména pak úst, nosu a očí. 
 • Vyhýbej se místům s velkou koncentrací lidí a to zejména těm špatně odvětrávaným. Pokud jsi v oblasti, kde se koronavirus vyskytl, snaž se zůstat doma, jak nejvíce to bude možné.
 • Vyhýbej se úzkému kontaktu s nemocnými lidmi. V případě kontaktu dodržuj vzdálenost alespoň 1 metr. 
 • Pravidelně uklízej a dezinfikuj objekty a povrchy, kterých se často dotýkáš a to zejména kliky, počítače, mobilní telefony či noční stolky. Vol produkty, které kromě bakterií zneškodní i viry. 
 • Starej se o svoje zdraví – dostatečně spi, dodržuj pitný režim, nezapomínej na pravidelnou pohybovou aktivitu.
 • Používej ochranné pomůcky při kontaktu s volně žijícími či hospodářskými zvířaty.
 • Nos roušku. Chráníš tak své okolí.

Pozn. Zatím neexistuje vakcína, která by tě ochránila před infekcí COVID-19.

Zdroj: UpToDate a WHO

Doporučení pro pracoviště

 • Pouč své zaměstnance o důležitosti nepodceňování situace.
 • Udržuj pracoviště čisté, pravidelně myj veškeré povrchy (stoly, židle, počítače a telefony).
 • Podporuj důkladné a pravidelné mytí rukou (Jak na to), pravidelně doplňuj mýdlo a vyvěs plakáty informující o správném postupu mytí.
 • Pouč své zaměstnance, že při kýchání či kašli je vhodnější si ústa zakrýt rukávem či předloktím, nikoliv rukou. 
 • Zajisti na pracovišti jednorázové kapesníky a uzavíratelné koše. 
 • Sleduj aktuální doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky ke služebním cestám, která najdeš v Manuálu přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19.
 • Upozorni zaměstnance, dodavatele a zákazníky, že pokud na sobě pociťují a to i jen mírné příznaky COVID-19 či mírný kašel či zvýšenou teplotu (37,3 °C a výše), musí zůstat doma. 
 • Umožni zaměstnancům čerpat tzv. sick days a zvaž přechod na práci z domova.
 • Odkazuj je pouze na kvalitní zdroje informací, mezi nimi např. stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky či Státního zdravotního ústavu. V angličtině se pak můžeš podívat na stránky Světové zdravotnické organizace (WHO).
 • Pokud něčemu nerozumíš či si něčím nejsti jistý/á, ověř si informace u svého praktického lékaře či zavolej na infolinku Státního zdravotního. ústavu, čísla 724810106 a 725191367 či kontaktuj příslušnou Krajskou hygienickou stanici. Informace nově poskytují také zdravotní pojišťovny. 

Pozn. Informace o pracovněprávních souvislostech pro zaměstnavatele najdete v tiskové zprávě či přímo na stránkách MPSV.

Jak si mýt ruce?

Správně mytí rukou by mělo trvat minimálně 20 sekund. Doporučujeme instruktážní video níže.

Kdy a jak používat roušku?

Roušku používej v případech:

 • Pokud máš příznaky (kašleš, kýcháš či máš teplotu).
 • Pokud máš podezření, že jsi se mohl/a setkat s někým nakaženým.
 • Pokud jsi zdravý/á, ale chceš chránit své okolí (pokaždé, když jdeš mimo domov. Zejména pak při jakékoliv návštěvě lékaře či lékárny).
 • Pokud jsi zdravá/ý, ale staráš se o nemocného

Jak ji používat?

Obecné pokyny k používání roušek a respirátorů:

 • Před a po manipulaci s rouškou či respirátorem si vždy dezinfikuj ruce nebo si je umyj mýdlem a vodou.
 • Zakryj si jimi nos a ústa a ujisti se, že mezi tvým obličejem a okrajem roušky nejsou žádné mezery.
 • Během nošení se pomůcek nedotýkej. 
 • Pokud jsou vlhké, vyměň je za nové.
 • Sundávej je zezadu, t.j. tahem za šňůrky, nikoliv tahem za masku.

Látková rouška

 • V případě látkových roušek měj na výměnu více kusů (např. 4 na den).
 • Po použití ji vyper při vysokých teplotách (nad 60°C)
 • Po uschnutí ji vždy vyžehli. 

Papírová jednorázová rouška

 • Znovu ji nepoužívej.
 • Po použití ji dej do sáčku a ten pak vyhoď do uzavřeného koše.

Respirátor

 • Respirátor obvykle po 4 - 6 hodinách ztrácí účinnost.
 • Respirátor s výdechovým ventilem je doporučen nosit s rouškou přes něj.

Aktuální data o počtu případů po celém světě

Podpoř vytvoření dalších osvětových materiálů

Už 6 let myslíme na zdraví ostatních. Za tu dobu jsme 80 000 lidí naučili, jak na prevenci a zachránili tak téměř 50 životů. Aktuální události bohužel v šíření naší mise brání. Respektujeme a podporujeme nařízení, která nás mají chránit. S ohledem na ně však teď nemůžeme pořádat edukační workshopy, které jsou pro nás zdrojem prostředků potřebných k našemu provozu. Pomoz nám přečkat toto složité období a přispějte na naše aktivity.

 

Podpoř vytvoření dalších osvětových materiálů

Už 6 let myslíme na zdraví ostatních. Za tu dobu jsme 80 000 lidí naučili, jak na prevenci a zachránili tak téměř 50 životů. Aktuální události bohužel v šíření naší mise brání. Respektujeme a podporujeme nařízení, která nás mají chránit. S ohledem na ně však teď nemůžeme pořádat edukační workshopy, které jsou pro nás zdrojem prostředků potřebných k našemu provozu. Pomoz nám přečkat toto složité období a přispějte na naše aktivity.
 

Není ti něco jasné 
nebo máš dotaz? 

Rádi ti poradíme.