Konec respirátorů a roušek? Ochranu dýchacích cest využiješ i mimo covidové vlny

Koronavirová pandemie je za námi a vy si myslíte, že rouškám a respirátorům už odzvonilo? Chyba. Tyto ochrany dýchacích cest totiž využiješ příležitostně i nadále. A to nejen při možných dalších covidových vlnách, ale také v sezóně chřipky a jiných viróz. Pro někoho je ochrana nosu a úst navíc důležitá celoročně, protože brání nejen před patogeny, ale také alergeny a částicemi, které znečišťují prostředí. Kdo by neměl na roušky a respirátorů zapomenout? A případně po jakých typech při výběru sáhnout?

Alergici a astmatici

Pylová sezóna se blíží a s ní i příznaky sezónních alergií. Alergie je přehnaná reakce organismu na běžné látky v prostředí. Alergičtí můžeme být i na roztoče, srst či potraviny. Alergie na pyl patří ale mezi ty nejčastější. Pyl se z rostlin uvolňuje v době, kdy kvetou, a slouží k jejich rozmnožování. Pokud se však usadí na sliznici alergika, může vyvolat: 

 • alergickou rýmu
 • zánět spojivek či pálení sliznic
 • projevy astmatu
 • kožní vyrážku při přímém kontaktu

Právě pro alergiky by mohly být roušky či respirátory vítaným pomocníkem v pylových sezónách. Izraelská studie provedená na Bar-Ilanově univerzitě testovala zmírnění projevů alergie u zdravotních sester, které nosily roušky či respirátory FFP2 po dobu 2 týdnů. Výsledky poukazují na zmírnění či odeznění příznaků, jako jsou kýchání, smrkání, pálení sliznic či kašel způsobený astmatem, u přibližně 40 % z nich

Ochrana dýchacích cest má pro alergiky či astmatiky největší smysl při delším pobytu venku, tedy při aktivitách, jako jsou například zahradničení či procházka v přírodě. Sliznici může dráždit také chladný či suchý vzduch, v čem spočívá další přidaná hodnota respirátorů a roušek.

Kdokoliv s rýmou či jinou virózou

Ne s každou rýmou či bolestí v krku chceš zůstávat doma. Když se tedy necítíš natolik špatně, abys nešel do práce, bylo by od tebe ohleduplné snažit se alespoň minimalizovat riziko přenosu infekce na kolegy či spolucestující v dopravních prostředcích. Toho lze docílit nošením ochrany úst a nosu, dezinfekcí rukou a použitím jednorázových kapesníků, které následně vyhodíš do uzavřeného koše. Ve východní Asii je toto běžná praxe. Jedná se o formu respektu, kterou vyjadřuješ k druhým.

Onkologičtí pacienti

Onkologičtí pacienti mají oslabený imunitní systém hned z několika důvodů. Samotné nádorové buňky dokáží imunitní systém oklamat a utlumit jeho funkci. Zároveň se imunitní systém vyčerpává neustálým bojem s rakovinou. Specifickou skupinou jsou hematoonkologičtí pacienti, tedy lidé trpící leukémií či lymfomy. Tato nádorová onemocnění totiž postihují kostní dřeň a utlačují tak tvorbu funkčních bílých krvinek, které za normálních okolností proti patogenům bojují. Podobný efekt mají i kostní metastázy.  

A zapomenout nesmíme ani na chemoterapii, která má nežádoucí účinky na rychle se dělící buňky, mezi které patří mimo buněk nádorových také buňky krevní, včetně bílých krvinek. S tím souvisí zvýšená náchylnost k rozvoji infekčních onemocnění. Proto se nošení roušek ve veřejných uzavřených prostorech onkologickým pacientům doporučuje. Zároveň by je měly před přenosem infekce chránit i pečující osoby, které by při kontaktu s nimi měly také nosit ochranu dýchacích cest.

Lidé s plicním onemocněním 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest a plicní tkáně způsobené vdechováním škodlivin, zejména tabákového kouře. Následkem toho dochází k omezení proudění vzduchu v průduškách z důvodu zúžení jejich průsvitu (obstrukci) a také k destrukci samotné plicní tkáně. Projevuje se kašlem s vykašláváním hlenu a dušností. I když prvotní zánět infekcí způsoben není, viry i bakterie výrazně zhoršují průběh nemoci a mohou vést až k nutnosti hospitalizace. 

Ze studií vyplývá, že během koronavirové pandemie došlo k 50% poklesu hospitalizací pro akutní zhoršení CHOPN v důsledku nošení respirátorů. Na druhou stranu může být pro některé pacienty trpícími závažnějšími formami CHOPN těžké respirátory z důvodu velké dušnosti tolerovat, přestože je efekt na dodávku kyslíku do organismu minimální. Proto se těmto pacientům doporučuje nošení roušek z lehčích materiálů, například nanomateriálů.

Cystická fibróza je dědičné onemocnění, které postihuje plíce, trávicí trakt, ale i jiné orgány v těle. Hlen produkovaný buňkami v dýchacích cestách, střevě a vývodech slinivky břišní je při tomto onemocnění nadměrně vazký a způsobuje tak jejich ucpávání a časté infekce. Jde o velmi závažné onemocnění. Proto pacienti i jejich rodiny roušky běžně nosí. Vzhledem k tomu, že je onemocnění dědičné a týká se tak i malých dětí, je vhodné jim potřebu nošení ochranných prostředků pečlivě a srozumitelně vysvětlit. Pomoci mohou i různé nanovlákenné roušky či šátky s všitou nanovlákennou membránou s  barevnými, zvířecími či pohádkovými motivy.

Lidé s oslabeným imunitním systémem

Imunodeficit neboli snížená funkce imunitního systému může být vrozený nebo získaný. Získané imunodefecity jsou mnohem častější. Týkají se například pacientů po transplantaci nebo těch, co dlouhodobě užívají kortikostreoidy či jiné léky k utlumení imunitní odpovědi, například při autoimunitních onemocněních. To jsou stavy, při kterých imunitní buňky napadají tkáně našeho těla, jakoby šlo o něco cizorodého. Příkladem je například lupus, revmatoidní artritida, ale i Crohnova choroba či roztroušená skleróza. Všichni lidé, kteří imunodeficitem trpí, mají dlouhodobě zvýšené riziko, že se nakazí virem či bakterií. Navíc u nich mohou mít v důsledku nedostatečné funkce imunitního systému infekce závažnější průběh. Proto se nošení roušek nadále doporučuje i jim.

A po jaké ochraně dýchacích cest sáhnout? 

Na trhu existují respirátory z tzv. nanovláken, což je velmi tenké vlákno, které je pouhým okem neviditelné. Určité druhy mají nanovklákennou membránu, která zachytí viry a přidaná akcelerovaná měď je aktivně a konstantně likviduje. To znamená, že je lze nosit opakovaně bez žádné další údržby po dobu jednoho týdne či do doby, než se vám respirátor mechanicky opotřebí. Velkou výhodou je také to, že díky složení funguje v obouch směrech, což znamená, že chrání vás i vaše okolí.
 • K ochraně dýchacích cest jsou velmi vhodné nanomateriály, které chrání před bakteriemi, viry i alergeny. Působí navíc oboustranně a chrání tak vás i vaše okolí.
 • Nezapomínej ani na léčbu, kterou ti předepsal tvůj lékař, a na další doporučená opatření, jako je důsledné mytí rukou, vyhýbání se přelidněným místům a udržování rozestupů. 
 • Důležité je také očkování proti pneumokokům a sezónní chřipce v případě, že trpíš plicním onemocněním nebo máš oslabený imunitní systém.

Termíny prohlídek si můžeš zaznamenat v naší aplikaci

Měj své zdraví pevně v rukou a nezapomeň už ani na jednu prohlídku!

 • Zapamatuje si všechny termíny tvých prohlídek a připomene ti je.

 • Připomene ti také samovyšetření prsou či varlat.

 • Pomůže ti najít toho správného lékaře či odborníka pro tvé zdraví.

 • Naučí tě, že pro své zdraví můžeš udělat něco každý den.

Kam dál?

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.

 

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.