Alkohol

Česká republika má jednu z nejvyšších úrovní spotřeby alkoholu na světě. 14,4 litru čistého alkoholu na hlavu za rok, což odpovídá zhruba 3 lahvím vína nebo 5,5 litru piva týdně na osobu ve věku 15 a více let.  Škodlivé užívání alkoholu má přitom přímou souvislost s více než 200 různými nemocemi a zraněními. 

Vliv alkoholu na fyzické zdraví

Užívání alkoholu má negativní vliv prakticky na celé tělo. Jeho dlouhodobá zvýšená konzumace způsobuje: 

Nemoci trávicí soustavy

Poruchy trávení, průjmy či záněty žaludku až vředy z důvodu zvýšené tvorby žaludeční kyseliny. Další častou komplikací jsou záněty slinivky břišní, které mohou přecházet do chronicity a vést až ke vzniku nádoru či cukrovky v důsledku nedostatku inzulinu, který se právě ve slinivce tvoří. Obtíže s trávením mohou vést k nedostatku vitamínů skupiny B, který bývá důvodem chudokrevnosti (anémie).

Nadváhu

Z důvodu vysokého obsahu jednoduchých cukrů alkohol způsobuje nadváhu. Pro představu 0,5l dvanáctistupňového piva odpovídá přibližně ⅓ mléčné čokolády. Po konzumaci alkoholu jsou játra navíc zaneprázdněna jeho metabolizací, což vede ke zpomalení dalších procesů, jako jsou tvorba krevního cukrů či spalování tuků. To v konečném důsledku vede navíc ke hladu, a tím i riziku nárůstu hmotnosti.

Onemocnění jater

Především zánět a cirhózu, což je vazivová přestavba jater, která se někdy lidově označuje jako tvrdnutí jater. Cirhóza je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny jater. Játra při ní ztrácí detoxikační funkce, kvůli čemuž se v organismu hromadí odpadní produkt metabolismu bílkovin - amoniak. Ten poškozuje mozkové buňky a vede až k poruchám osobnosti. 

Rakovinu

Alkohol má přímý vliv na vznik nejméně sedmi různých druhů rakoviny. Konkrétně jde o rakovinu hlavy a krku (spadají sem jednotlivé typy), jater, jícnu, žaludku, tlustého střeva a konečníku, slinivky či prsu. Tento vliv se vysvětluje karcinogenním působením metabolitů alkoholu. Jedna láhev vína týdně je spojena se zvýšeným absolutním celoživotním rizikem rakoviny u nekuřáků o 1 % u mužů a 1,4 % u žen. Jedna vypitá láhev vína týdně v přepočtu na zvýšení míry rizika odpovídá 5 vykouřeným cigaretám u mužů a 10 u žen. 

Poškození mozku

To vede k omezení schopnosti učit se nové věci a poruchám paměti. I menší množství alkoholu může být u některých lidí spouštěčem bolesti hlavy či dokonce migrény. 

Oslabení imunity

S tím souvisí i zvýšená náchylnost k infekci. 

Úbytek kostní hmoty

A tím i riziko zlomenin.

Onemocnění srdce a cév

Včetně vysokého krevního tlaku, poruch srdečního rytmu (arytmií) a kardiomyopatie (degenerace srdečního svalu).

Alkohol v těhotenství 

Užívání alkoholu v těhotenství je nebezpečné jak pro matku, tak pro plod. U plodu se v důsledku jeho konzumace těhotnou může rozvinout tzv. fetální (plodový) alkoholový syndrom s poruchami růstu, intelektu či chování, srdečními vadami a deformitami v obličeji. Žádná dávka alkoholu v těhotenství není bezpečná. Těhotným ženám se proto doporučuje úplná abstinence.

Dle WHO zemřely v roce 2016 v souvislosti se škodlivým užíváním alkoholu celosvětově více než 3 miliony lidí, což představuje 5,3 % všech úmrtí.

Vliv alkoholu na vzhled

Alkohol negativně působí na celkový fyzický vzhled. 

 • Narušuje kvalitu kůže a způsobuje její předčasné stárnutí.
 • Způsobuje vznik rozšířených žilek, zejména v obličeji. 
 • Oči získávají typický vzhled s červenými žilkami. 
 • Obličej bývá u konzumentů alkoholu oteklý. 
 • Tvoří se modřiny a tmavé skvrny na kůži.
 • Vlasy bývají z důvodu nedostatku minerálů suché a pokožka hlavy mastná. Vlasy postupně začínají vypadávat. 

Dříve se často uvádělo, že konzumace malého množství alkoholu má na zdraví (zejména srdce a cév) pozitivní vliv. To bylo ale nedávnými studiemi vyvráceno.

Poslouchej podcast

Vliv alkoholu na duševní zdraví

Alkohol je také spouštěčem nejrůznějších duševních onemocnění včetně úzkostí, deprese, psychóz (projevují se bludy a halucinacemi) či demence. Zvláště riziková je pak kombinace alkoholu s jinými návykovými látkami či léky, která vede k umocnění jejich účinků.

Jaký vliv má alkohol na spánek?

Alkohol usnadní proces usnutí, výrazně ale zhorší kvalitu spánku a zmírní jeho hloubku, takže se člověk druhý den cítí velmi unavený. Navíc působí močopudně a nutí tak konzumenty k návštěvě toalety během noci.

Vliv alkoholu na mezilidské vztahy

Škodlivé užívání alkoholu má výrazný vliv i na mezilidské vztahy a bývá častou příčinou násilí v rodinách a mezi partnery. Děti alkoholiků žijí v trvalé nejistotě a mohou se u nich rozvíjet problémy, jako jsou nízké sebevědomí či strach a úzkost. Partnerské vztahy, ve kterých figuruje nadměrné pití alkoholu jednoho či obou partnerů, vykazují nadprůměrnou rozvodovost z důvodu narušené komunikace i intimity.  

Nárazové nadměrné pití alkoholu a jeho rizika

V malých dávkách působí alkohol stimulačně a projevuje se zlepšením nálady a zvýšením sebevědomí. Ve větších dávkách má však naopak vliv tlumivý, vede k ospalosti, poruše rovnováhy a nevolnosti.

Maximální koncentrace v krvi dosahuje 30-90 minut po požití, rychlost jeho odbourávání je pak 0,12 - 0,2 promile/hod. Ta je konstantní a nelze ji žádnými prostředky urychlit.

Stav, kdy jsou v krvi 2 promile alkoholu, označujeme jako těžkou opilost, nad 3 promile pak již hrozí zástava dechu a oběhu.

Akutní intoxikace alkoholem zvyšuje pravděpodobnost agresivního jednání, způsobení dopravní nehody či spáchání trestného činu. Navíc vede ke ztrátě zábran a tím i vysokému riziku úrazu či například nechráněného sexu s veškerými možnými důsledky včetně nechtěného početí či nákaze sexuálně přenosnými chorobami. To je problémem zejména u mladistvých, kteří často pijí alkohol, aby zapadli.

Nárazové pití alkoholu může spustit srdeční arytmii či vést k mrtvici nebo infarktu.

Aktuální světové statistiky ukazují, že v současné době vykazuje nárazové pití alkoholu průměrně 1,5krát za měsíc téměř jedna třetina všech dospělých obyvatel Evropy. 

Nízkorizikové, rizikové a škodlivé pití 

Žádná dávka alkoholu není zcela neškodná a bez rizika. Pokud se však přesto rozhodneš alkohol konzumovat, měl by ses držet zásad tzv. nízkorizikového pití, abys dopad alkoholu na svůj organismus minimalizoval.

Nízkorizikové pití alkoholu 

Za nízkorizikovou se považuje konzumace maximálně: 

 • jednoho alkoholického nápoje denně (20 g čistého alkoholu) pro ženy a seniory
 • dvou alkoholických nápojů denně (40 g čistého alkoholu) pro muže

Jeden alkoholický nápoj představuje 0,5l piva, 2 dcl vína nebo 5cl destilátů. Zároveň bychom alespoň dva dny v týdnu měli zcela abstinovat.

Rizikové pití alkoholu

Jde o pití takových dávek alkoholu, které má potenciál způsobit rozvoj zdravotních problémů nebo komplikuje léčbu současných nemocí. Dochází k němu při překročení výše uvedených maximálních doporučených denních dávek či v případě, že alkohol konzumuješ v situacích, kdy by ses mu měl vyhnout zcela, jako je: 

 • řízení
 • těhotenství a kojení 
 • kombinace s léky
 • přítomnost nemocí, které alkohol zhoršuje (například cirhóza jater)
 •  neschopnost míru pití kontrolovat

Škodlivé pití alkoholu

To již vede k poškození tělesného i duševního zdraví (například poškození jater či vznik úzkostné poruchy) a má negativní vliv na naše okolí a mezilidské vztahy. Škodlivé pití vzniká při dlouhodobém a pravidelném překročení maximálních doporučených denních dávek. Předchází samotné závislosti na alkoholu a je diagnostikováno, pokud je organismus prokazatelně poškozený v důsledku nadměrného pití alkoholu a zároveň ještě nejsou přítomny projevy samotné závislosti.

Loono Rozhovor: Jak se zbavit závislosti na alkoholu?

Neexistuje dávka alkoholu, která by nebyla pro člověka škodlivá.
Bc. Hana Slopovská, adiktoložka

Závislost na alkoholu

Patří mezi nejrozšířenější a nejzávažnější formy závisloslosti. Stejně jako jiné závislosti ji charakterizuje silná neodolatelná touha užít návykovou látku, tzv. craving. Má však i jiné příznaky:

 • Ztrátu kontroly nad užíváním. To znamená, že nedokážu ovlivnit, kdy pít začnu, přestanu a jaké dávky vypiju. 
 • Přidat se může i tělesný odvykací stav doprovázený psychickými a fyzickými příznaky. 
 • Z psychických se jedná o úzkosti, nervozitu, poruchy spánku a soustředění, depresivní náladu.
 • Z tělesných pak o třes, pocení, zrychlený tep, bolesti břicha, hlavy či kloubů. 
 • Pokud je činnost nebo látka závislému odepřena, dostavují se nepříjemné pocity a podrážděnost.
 • Postupně mohou být omezeny i běžné zájmy nemocného, dochází k zanedbávání jiných potěšení.
 • V požívání závislý pokračuje i přesto, že existují zjevné důkazy o tom, že si škodí.

Poslouchej podcast

Nejčastější otázky

Jak poznám, že mám já nebo někdo blízký problém s alkoholem?

Mnoho lidí má tendenci množství alkoholu, které vypije, podceňovat. Pro začátek je dobré zjistit, jaké množství alkoholu se nachází v tvém oblíbeném nápoji. 

Pokud si chceš ověřit, jestli náhodou s pitím nemáš problém a nepřekračuješ doporučenou mez, zkus si vyplnit tento dotazník: 

https://www.alkohol-skodi.cz/testy/mate-problem/ 

Můžeš také vyzkoušet 30 denní abstinenční test například v podobě výzvy #suchejunor a zaznamenávat si při tom, jestli jsi měl na alkohol chuť či při jaké příležitosti jsi výzvu případně porušil. Tak si můžeš ověřit, jaký je tvůj vztah k alkoholu. 

Na koho se obrátit?

Pokud cítíš, že tvoje pití již překračuje rozumnou mez, svěř se svému blízkému nebo praktickému lékaři. Vyzkoušet můžeš i  bezplatnou linku pomoci, která poskytuje online konzultace: 800 350 000

Následuje vyhledání odborné pomoci v podobě:
- Nejbližší adiktologické (odvykací) ambulance, kde ti dle stavu doporučí vhodný druh léčby.
- Psychiatra či psychologa, který se věnuje léčbě závislosti.

 

K přijetí na odvykací léčbu je obvykle potřeba doporučení od praktického lékaře či psychiatra. Je možné zvolit také psychoterapii či soukromou adiktologickou ambulanci, kde je ale třeba si služby uhradit. V akutních případech přijímají psychiatrické nemocnice k odvykací léčbě i bez doporučení.


Pro vyhledání odborné pomoci v nejbližším okolí je vhodné využít stránky: https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/

Jak mohu pomoci blízkému, který má s pitím problém?

To bývá často nelehký úkol, jelikož většina lidí, kteří si alkoholem poškozují zdraví či jsou závislí, si problém nepřipouští, jednají podrážděně a nabízenou pomoc odmítají.

Přesto je ale nabídka pomoci a podpory to nejzásadnější, co pro blízkého člověka můžeš udělat. Dobré je zvolit empatická slova i vhodnou chvíli, kdy jste oba ve správném rozpoložení. Zkus se vyhnout přímé kritice a stigmatizaci v podobě používání slov, jako je “alkoholik” apod. Místo toho vyjádři zájem například prostřednictvím těchto vět: 

„Zajímalo by mě, jestli by se tvůj (zdravotní) stav zlepšil, kdybys pil méně."

„Všiml/a jsem si, že od té doby co více piješ, už nejsi tak pozitivní. Mám o tebe starost."
 

Dalším krokem je najít blízkému kontakty na adiktologické ambulance či pobytová zařízení a nabídnout mu pomoc při zařizování léčby i případný doprovod na ni. Pokud pomoc odmítá, předej mu alespoň kontakty na léčebná zařízení a zkus po čase nabídku pomoci opakovat.

Tipy, jak konzumaci alkoholu omezit a jak k alkoholu přistupovat zodpovědně

Omezení konzumace alkoholu může zlepšit tvé zdraví i duševní pohodu. Dobrým začátkem je uvědomit si, ve kterých situacích alkohol konzumuješ a co ti v tu danou chvíli přináší. 

 • Pokud alkohol konzumuješ k zahnání nepříjemných stavů, můžeš vyzkoušet jiné metody, které ti od nepříjemných pocitů uleví. Může to být třeba sport či procházka v přírodě, relaxační cvičení či pravidelná psychoterapie. Je třeba vyzkoušet, který způsob pomáhá právě tobě. 
 • Pokud alkohol konzumuješ spíše ze společenských důvodů, můžeš si předem určit, kolik alkoholických nápojů chceš za večer vypít a kombinovat alkoholické nápoje s nealkoholickými. Snaž se vyvarovat pití destilátů, které obsahují velké množství ethanolu v malém objemu.
 • Pokud konzumuješ alkohol, protože ti zkrátka chutná, zkus zvolit nápoje s nižším množstvím ethanolu. Místo alkoholického piva si můžeš dát pivo nealkoholické.
 • O alkoholu s dětmi komunikuj otevřeně a zdůrazňuj jeho negativní důsledky na zdraví i mezilidské vztahy. 
 • Po oslavě si vždy ověř, že již můžeš řídit. Můžeš to udělat pomocí alkohol-testeru nebo následující kalkulačky, která ti výsledek ukáže na základě tělesné hmotnosti a množství vypitého alkoholu: https://alkohol-kalkulacka.bezpecnecesty.cz

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.