Jak to chodí u praktického lékaře pro děti a dorost?

Jak často?

1x za rok.

Budu potřebovat žádanku?

Nebudeš, stačí se objednat osobně či telefonicky.

Jak dlouho to trvá?

30 minut.

Co se bude dít při každé návštěvě?

Podobně jako praktický lékař pro dospělé je i pediatr manažerem péče o zdraví dítěte a dospívajícího. Je to ten, kdo by ji měl dirigovat a udávat její směr. Měl by mít přehled o specialistech, které dítě a dospívající navštěvuje a zejména jaké léky mu píší. V některých případech nemá lékař tušení o sledování pacienta ostatními specialisty, a tak se může stát, že lidé užívají více léků se stejnou účinnou látkou, ale s jiným názvem.

Před návštěvou lékaře se odebírá krev (viz nápověda níže), ve které se zjistí hladina cholesterolu, cukru (glykémie) a další. Proběhne také vyšetřetření moči (průvodku dostaneš v ordinaci před vyšetřením).

Lékař se dítěte (příp. rodiče) nejdříve vyptá na nejrůznější věci (anamnéza), provede základní fyzikální vyšetření (pohled, pohmat, poklep, poslech, při potížích provede i per rectum - vyšetření konečníku prstem). Zkontroluje celkový stav – hmotnost, výšku a posoudí jeho  vývoj. Poučí ho o režimu a výživě a také provede vyšetření psychomotorického vývoje, což je cílené vyšetření specifické pro daný věk.

 Podle věku se navíc provádí:

  • kontrola zraku, sluchu, řeči barvocitu, hlasu, chrupu a zjištění pravo/levorukosti
  • vyšetření cholesterolu, moči, pohlavních orgánů, kůže, mízních uzlin, štítné žláty a krevního tlaku
  • kontrola hygienických návyků a případného pomočování
  • poučení o sexualitě a u dívek o návštěvě gynekologa

Pokud máš ty nebo tvé dítě  problém s očima, lékař tě vyšetří a případně ti dá žádanku na Oční. Pokud nosíš ty nebo tvé dítě  brýle nebo čočky měl/a by ses nebo jeho 1x ročně objednat ke svému očnímu lékaři, který dioptrie přeměří a oči zkontroluje.
Pokud máš ty nebo tvé dítě problém s prostatou, varlaty, močovým ústrojím, lékař provede vyšetření, nabere krev a případně ti dá žádanku na Urologii.
Pokud máš ty nebo tvé dítě problém s kůží, lékař provede vyšetření a případně ti dá žádanku na Kožní.

Nápověda krev:

Cholesterol (celkový, LDL, HDL) a triacylglyceroly (TAG) – při první návštěvě a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech.

Glykémie (cukr v krvi)– při první návštěvě, ve 30 letech a dále od věku 40 let každé 2 roky.

Do povinných testů nově patří laboratorní vyšetření ledvinných funkcí (kreatininu a odhad glomerulární filtrace) u pacientů trpících cukrovkou, vysokým krevním tlakem  nebo kardiovaskulárními komplikacemi ve věku od 50 let ve čtyřletých intervalech.

Následující testy se neprovádí jako prevence, ale pouze při příslušných diagnózách v rámci preventivní prohlídky: jaterní testy (ALT, AST, GGT), kyselina močová/močovina, kreatinin, bilirubin, FW, krevní obraz a diferenciální rozpočet bílých krvinek, moč chemicky + sediment aj.

Další testy se provádí na základě zvážení lékařem vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu či výskytu určitých nemocí v širší rodině: jaterní testy, ledvinné funkce, minerály, sedimentace, krevní obraz, onkomarkery (např. PSA jako ukazatel stavu prostaty u mužů).

Do 18 měsíců

Do 18 měsíců dítě navštěvuje pediatra v těchto intervalech: ve 2 a 6 týdnech, ve 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 18 měsících věku.

Ve 3 letech

Lékař kontroluje zrak, sluch, řeč, lateralita, barvocit, moč a vyšetří genitál.

V 5 letech

V tomto věku lékař prověřuje znalost barev, hygienické návyky, pomočování. Vyšetřuje také cholesterol a zjišťuje rodinnou anamnézu kardiovaskulárních onemocnění.

V 7, 9, 11 a 13 letech

Při prohlídkách v těchto letech vývoje lékař naplánuje další očkování. Vyšetří pohybový aparát, kůži, mízní uzliny, štítnou žlázu a pohlavní znaky. Kromě toho proběhne vyšetření moči, změření krevního tlaku a kontrola zraku, barvocitu, sluchu, řeči, hlasu, chrupu a také cholesterolu

V 15 a 17 letech

V tomto věku tě lékař požádá o doplnění sociální a rodinné anamnézy. Vyšetří ti moči, zrak, sluch, řeč, hlas a chrup. Změří ti krevní tlak a poučí tě o sexualitě. U dívek také o první návštěvě gynekologa.

V 19 letech

Proběhne takzvaná výstupní prohlídka, tedy zhodnocení stavu před přechodem k všeobecnému praktickému lékaři.

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.

 

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.