Rozhovor: O poruchách erekce a jejich řešení s MUDr. Ondřejem Trojanem

MUDr. Ondřej Trojan, Ph. D., FECSM nám odpověděl na řadu otázek týkající se poruch erekce. Jde o problém, který v České republice trápí více než 50 % mužů nad 50 let. Jaké jsou jeho rizikové faktory a dá se mu předcházet?

MUDr. Ondřej Trojan, Ph.D., FECSM, působí jako jednatel TH kliniky na Praze 2. Je předsedou České společnosti pro sexuální medicínu a navíc autor či spoluautor odborných a populárních knih. Mezi jeho specializace se řadí právě terapie sexuálních poruch, která je pro naše dnešní probírané téma klíčová.

Jak definují poruchy erekce neboli erektilní dysfunkci lékaři?
Jako poruchu ztopoření trvalého rázu vyskytující se ve více než 20 % pokusů o soulož. Ztopoření je buď nedostatečné nebo zcela chybí, popřípadě nastane, ale neudrží se po dobu potřebnou k ejakulaci.

Jak častým problémem jsou poruchy erekce v Česku a koho se týkají?
Stejně jako všude ve světě. Problémy se týkají v nějaké podobě asi 50 % mužů po 50. roku věku, stručně lze říci, že se tento problém týká tolika % mužů, jaká je jejich věková skupina. Tedy u sedmdesátníků jde již zhruba o 70 % četnost.

Co ji způsobuje? Jaké jsou rizikové faktory?
Poruchy erekce jsou typické tím, že je jejich výskyt podmíněn mnoha faktory. Věk sám hraje samozřejmě roli, ovšem podstatná jsou tzv. systémová onemocnění, tedy choroby postihující celý organismus. Typickými jsou cukrovka, vysoký tlak, obezita. Často se vyskytují tato 3 onemocnění zároveň a pak mají na erekci zničující vliv.  

Pokud má muž potíže s prostatou – a její zbytnění se týká asi 30 % mužů po padesátce – rovněž to může vyvolat poruchu erekce. Ve vyšším věku též ubývá mužského hormonu – testosteronu.

Životní styl hraje rovněž velkou roli. Chcete-li ztratit erekci, tak se nehýbejte, tloustněte, stresujte se a kuřte, a výsledek se dostaví velmi rychle. A to vám zdaleka ani nemusí být 50!

Mohou muži některý z těchto rizikových faktorů ovlivnit?
Budou-li žít opačně než v popisu výše. Pohyb, přiměřená váha, aspoň jednou ročně kontroly tlaku a krevního cukru, střídmost v alkoholu (jistě netřeba abstinovat, ale znát míru) a nekouřit. 

Kdy a kam by měl muž zajít, pokud má poruchy erekce?
Nejlepším řešením je vyhledat lékaře – sexuologa. Pokud není v dosahu, jistě se lze poradit s urologem, ale samozřejmě i s praktickým lékařem nebo internistou. Každý lékař zná účinnou léčbu. Ze srdce nedoporučuji zázračné doplňky stravy a samoléčbu. Doplňky stravy mají velkou reklamu, ale žádnou účinnost. Stojí dost peněz a zbytečně prodlužují dobu, než se dotyčnému dostane lékařského vyšetření, které může odhalit a zaléčit příčinu. 

Určitě je každý případ jiný, avšak můžeme si ve zkratce shrnout možná řešení? 
Doporučuje se řešení na dvou úrovních. První, řekněme nižší, je na úrovni penisu. A zde jsou k dispozici léky, které fungují spolehlivě v topořivých tělesech a zajišťují solidní erekci. Vyšší úroveň řešení pak se týká celého těla. Je-li problém ve vysokém tlaku nebo vyšší hladině cukru v krvi, je třeba řešit tlak a cukr, je-li v krvi málo testosteronu, je ho třeba dodat v medikamentech a podobně. Nicméně diagnózu je schopen spolehlivě stanovit jen lékař. A může dopomoci i psychoterapie, to v případě, že jsou v pozadí vztahové problémy buď jako příčina nebo následek poruchy. 

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře / diváky / fanoušky?
Užívejte si sexu, je to veliký dar, který významně přispívá k duševní i tělesné pohodě. A alespoň  směrem nahoru není věkově omezen! A nezapomeňte na ochranu!