ADHD

Syndromem hyperaktivity neboli ADHD trpí v míře, jež vyžaduje podpůrná opatření, kolem 5–8 % naší populace, což je až 135 000 českých dětí. Projevuje se již od raného dětství, ve školním věku, ale symptomy poruchy mohou přetrvávat i do dospělosti a to až v 50 % případů.

Jaké jsou příznaky syndromu ADHD?

U dětí:

 • Nedostatek pozornosti
 • Zapomnětlivost 
 • Neustálý pohybem
 • Impulzivnost

U dospělých:

 • Vnitřní neklid
 • Potíže plynoucí z nepozornosti
 • Neschopnost dodržet časový plán
 • Zapomínání
 • Emoční labilita
 • Rychlé střídání nálad 
 • Zkratkovité jednání

ADHD trpí v míře, jež vyžaduje podpůrná opatření, kolem 5–8 % naší populace, což je až 135 000 českých dětí. 

Jak se ADHD léčí? 

Dětem pomáhá rodičovský trénink, nácvik sebeovládání a nastavení režimu. Možné je také využít léky nebo psychoterapii.

Poslouchej podcast

Víš, že v roce 2019 byl počet pacientů do 19 let léčených na nějakou formu duševní poruchy v ČR necelých 60 000? 🧐 Nejčastějšími diagnózami jsou poruchy psychotického vývoje a pak neurotické, stresové nebo somatoformní poruchy, stejně jako u dospělých. To se pak projevuje poruchami chování či emocí.

Nejčastější otázky

Co dělat, když...

Pokud máš v okolí blízkého člověka, který trpí duševním onemocněním, neodsuzuj ho nebo neříkej, že by se měl „více snažit.“ Dej mu potřebnou oporu a porozumění. Není v tom zdaleka sám.

Komu říct o pomoc?

 • Blízký člověk, kterému věříš
 • Lékař, terapeut, psycholog
 • Svépomocné skupiny, pacientské organizace
 • Krizová centra, linka bezpečí

Jak postupovat?

 • Jsi v životní situaci, kterou musíš řešit okamžitě a nejsi ji schopný zvládnout sám/sama? Obrať se na krizové centrum (o krizovém centru více níže)
 • Jsi v situaci, kterou nemusíš řešit okamžitě? 
 • Jsi schopný/á si péči hradit sám/sama? Navštiv psychoterapeuta. Ten tě může odeslat na vyšetření k psychiatrovi.
 • NEjsi schopný/á si péči hradit sám/sama? Navštiv praktického lékaře, který ti doporučí odborníka spolupracujícího s pojišťovnou.
 • Nevíš, kterého odborníka navštívit? Navštiv praktického lékaře, který ti odborníka doporučí.   

Kdy se obrátit na odborníka?

Kdykoliv budeš cítit, že si o dané situaci chceš s někým promluvit. Vyhledat ho můžete i v případě, že chceš nad danou situaci získat nadhled nebo přijít na nové řešení. 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.