Závislosti

Závislostí se myslí skupina rysů chování, myšlení a tělesných příznaků, v nichž má užívání některé látky či vykonávání určité činnosti pro člověka největší prioritu. Typickou je pro syndrom závislosti touha - často velice silná.

Jak se závislost projevuje?

 • Nejčastěji touhou po dané látce či činnosti. 
 • Ztrátou kontroly nad užíváním.
 • Přidat se může i tělesný odvykací stav doprovázený psychickými a fyzickými příznaky. 
 • Z psychických se jedná o úzkosti, nervozitu, poruchy spánku a soustředění, depresivní náladu.
 • Z tělesných pak o třes, pocení, zrychlený tep, bolesti břicha, hlavy či kloubů. 
 • Pokud je činnost nebo látka závislému odepřena, dostavují se nepříjemné pocity a podrážděnost.
 • Postupně mohou být omezeny i běžné zájmy nemocného, dochází k zanedbávání jiných potěšení.
 • V požívání závislý pokračuje i přesto, že existují zjevné důkazy o tom, že si škodí.

Poslouchej podcast

Co to vlastně závislost je? Jak je na tom s počty závislých Česko? A jak člověk pozná, že je na něčem nebo někom závislý? Tohle téma probírá Míša s klinickým psychologem prof. PhDr. Michalem Miovským, PhD.

Nejčastější druhy závislostí

Závislost na alkoholu

Závislost na alkoholu
Alkoholismus patří mezi nejrozšířenější a nejzávažnější formy závislosti. V Čechách rizikově pije alkohol více než 1,5 milionu lidi a z toho na více než půl milionu z nich má negativní dopady. Konzumace alkoholu totiž zvyšuje riziko vzniku onemocnění jater, srdce a cév. Podílet se však může i na vzniku různých druhů rakoviny. Závislosti často předchází rizikové pití, které má potenciál již organismus poškodit a následně pití škodlivé, které již naše zdraví poškozuje, zatím však při něm nejsou přítomny známky závislosti. 

Závislost na tabáku

V Česku kouří 2 miliony lidí, z toho 250 000 mladistvých. Závislost vzniká v řádu dnů až týdnů a to na látce zvané nikotin. Kouření běžných či elektronických cigaret dvojnásobně zvyšuje riziko infarktu myokardu, způsobuje poruchy imunity a patří k nejčastějším příčinám impotence u mužů středního věku. Jedna cigareta obsahuje přes 5000 škodlivých látek. U 60 z nich bylo dokázána souvislost s rakovinou. Chemické látky v cigaretách poškozují také cévní a dýchací systém a způsobují rakovinu plic. Ani elektronické cigarety tento problém neřeší, přesto bývají mylně označovány za zdravější alternativu.
Díky odvykání může kuřák předejít až 16ti různým druhům rakoviny, výrazně si sníží riziko mrtvice a infarktu a mimo jiné znatelně uleví své peněžence. Úspěšnost odvykání s odbornou pomocí  a náhradami nikotinu či léky se pohybuje kolem 30 %. 

Závislost na virtuálních drogách

Závislost na virtuálních drogách (tzv. netolismus) je novinkou mezi psychiatrickými diagnózami, která byla poprvé definována v roce 2000. Odhaduje se, že v Česku jí trpí až 4 % lidí mezi 16–29 rokem. Mezi nejčastější druhy netolismu patří závislost na hraní online her, internetové nakupování a sázení, sledování videí a prohlížení fotografií. Patří sem ale i nadužívání sociálních sítí, online seznamek či pornografických stránek.

Jejími komplikacemi jsou ztráta kontroly nad časem, kdy člověk například brzy vstává a nebo ponocuje, aby mohl být déle online. Objevují se ale i poruchy soustředění, nepravidelnost v jídle či pocity prázdnoty, když člověk není u počítače či telefonu. Roste nervozita a narušit se mohou i  vztahy s rodinou či přáteli. Dojít ale může i k poškození fyzickému, kdy stres a sedavý způsob života zvyšuje riziko nemocí srdce a cév. Poškozen ale může být i zrak, páteř a zápěstí.

Otestuj se, jak jsi na tom se závislostí na internetu tady.

Drogová závislost

Neboli narkomanie, je velice častá – trpí jí více než 270 milionů lidí na světě, v České republice pak 50 000 lidí. 

Mezi nejčastěji užívané látky patří: heroin, kokain, extáze, LSD nebo marihuana. Častým motivem vzniku této závislosti je pouhá zvědavost, která ale může přerůst přes víkendové užívání až k samotné závislosti. Marihuana je nejčastěji užívaná nelegální droga v Česku. Alespoň 1× za život ji vyzkouší více než ¼ dospělých. Požití marihuany způsobuje nevolnost nebo zvracení, sucho v ústech, zrychlený tep a halucinace. Objevuje se špatná koordinace a problém přemýšlet. Dlouhodobé užívání může způsobit poškození mozku a to především u teenagerů. Kuřáci marihuany se vystavují stejnému riziku jako kuřáci cigaret – tedy riziku vzniku onemocnění dýchacích cest a rakoviny.

Zajímá tě víc o závislosti na tabáku?

Závislost na tabáku se řadí mezi psychiatrické diagnózy. V souvislosti s kouřením vzniká dvojí závislost, psychická a fyzická.

Jak se zbavit závislosti na tabáku? A kde můžeš vyhledat odbornou pomoc při odvykání kouření?

Jak závislostem předcházet

 • Pokud tě něco trápí a nevíš si s tím rady, vyhledej pomoc odborníka
 • Obklop se lidmi, kteří tě podporují 
 • Pečlivě si vybírej své přátele
 • Zjisti si jaké mají závislosti vliv na zdraví a mezilidské vztahy
 • Rozvíjej své schopnosti ve škole nebo v práci  
 • Najdi si koníček
 • Vyhni se pokušení v mladém věku
 • Zapoj se do programů proti závislostem

Jedna cigareta obsahuje přes 5000 škodlivých látek. U 60 z nich byla dokázána souvislost s rakovinou.

Nejčastější otázky

Co dělat, když...

….na sobě nebo někom blízkém zpozoruješ příznaky závislosti? Poraď se se svým praktickým lékařem nebo kontaktuj adiktologickou ambulanci. Obrátit se také můžeš na kontaktní centra, která pomáhají závislým s uspořádáním života, zajišťují zdravotnický i psychologický dohled. Jejich seznam i kontakt najdeš na www.drogy-info.cz.

Jak se závislost léčí?

Závislost patří mezi chronická onemocnění, s kterým nemocný bojuje celý život. Součástí léčby proto bývá především abstinence, psychoterapie i terapie léky. Aby mohla započít léčba je nutné projít detoxem - tedy očištěním od návykové látky. 

Další důležitou složkou je odstranění rituálu – například si nemocný ke kávě místo zapálení cigarety luští křížovku. Pomoci mohou také léky. Využívá se například antabus, tedy látka, která zvyšuje citlivost na alkohol a vyvolá tak nepříjemné příznaky po jeho vypití. Pozor, užívání alkoholu v kombinaci s touto látkou může být životu nebezpečné.

Jak pomoci blízkému, který má problém s alkoholem? 

Tito lidé si problém často nepřipouští a pomoc odmítají. K zahájení konverzace o problému zvol vhodný moment, kdy jste oba v tom správném rozpoležení a zvol empatické věty. Například:  „Všiml/a jsem si, že od té doby co více piješ, už nejsi tak pozitivní. Mám o tebe starost."
Dalším krokem je najít blízkému kontakty na adiktologické ambulance či pobytová zařízení a nabídnout mu pomoc při zařizování léčby i případný doprovod na ni. Pokud pomoc odmítá, předej mu alespoň kontakty na léčebná zařízení a zkus po čase nabídku pomoci opakovat.

Na koho se mohu obrátit v případě problémů s pitím?

Svěř se svému blízkému nebo praktickému lékaři. Vyzkoušet můžeš i  bezplatnou linku pomoci, která poskytuje online konzultace: 800 350 000

Následně se vyhledej odbornou pomoc v podobě:

 • Nejbližší adiktologické (odvykací) ambulance, kde ti dle stavu doporučí vhodný druh léčby.
 • Psychiatra či psychologa, který se věnuje léčbě závislosti.

Pro vyhledání odborné pomoci v nejbližším okolí je vhodné využít stránky: www.drogy-info.cz/mapa-pomoci

Více o závislosti na alkoholu a způsobech, jak s ní bojovat se dozvíš v rozhovoru s adiktoložkou Hanou Slopovskou.

Kam se obrátit pokud chci přestat kouřit?

Odbornou pomoc ti poskytnou v Centrech pro závislé na tabáku, certifikovaných lékárnách či v adiktologických (odvykacích) ambulance. Vyzkoušet můžeš i mobilní aplikace (například Adiquit) nebo Národní linku pro odvykání.

Více o tom proč a jak přestat kouřit se dozvíš v rozhovoru s adiktologem Mgr. Adamem Kulhánkem PhD.

Jaký je vliv kouření na zdraví?

Kouření patří k rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění. V ČR kouří 23 % lidí starších 15 let. Průměrně za den tito lidé vykouří 12 cigaret, což je více než polovina 1 krabičky. 

Poslouchej podcast

V ČR se za hranicí rizikového pití alkoholu vyskytuje přes 1 milion lidí. Závislost na alkoholu probírala Štěpánka se zakladatelem kampaně Suchej únor Josefem Petrem a odbornou garantkou této kampaně Johanou Růžkovou.

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.