Kouření a jeho vliv na zdraví

Kouření patří k rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění. V ČR kouří 23 % lidí starších 15 let. Průměrně za den tito lidé vykouří 12 cigaret, což je více než polovina 1 krabičky. 

Co se děje v tvém těle poté, co si zapálíš?

Okamžitě

 • Toxické látky z cigarety podráždí tvůj nos a jícen.
 • Můžeš začít kašlat.

Po 20 minutách

 • Nikotin v krvi zvedne tvůj krevní tlak o 20 mmHg. Normální tlak je 120/80, jakékoliv zvýšení nad 140/90 v dlouhodobě poškozuje cévy. 
 • Zvyšuje se srážlivost krve a tím i riziko vzniku infarktu či mrtivce. 
 • Zvýší se ti tepová frekvence. 
 • Sníží se rozlišovací schopnost tvého čichu.
 • Nikotin stimuluje mozek k vyplavení hormonu “štěstí” - dopaminu
 • Vyplaví se hormony, které navozují pocit sytosti.

Co se stane v těle po zanechání kouření?

 • 24 hodin - Oxid uhelnatý se dostává pryč z těla a plíce se očišťují od pozůstatků z kouření.
 • 48 hodin - Nikotin se dostává pryč z těla, zlepšuje se chuť i čich.
 • 1 rok - Oproti kuřákům klesá riziko infarktu o polovinu.
 • 10 let - Oproti kuřákům klesá riziko rakoviny plic o polovinu.

Kouření je v Evropě je příčinou každého 5. úmrtí. V zemích s nekuřáckými uzavřenými veřejnými prostory klesl výskyt akutních infarktů myokardu o 10 až 20 %.

Co vše kouření ovlivňuje?

 • Plíce - Zvyšuje riziko rakoviny plic, porušuje jejich samočisticí schopnost a způsobuje kašel.
 • Cévy, srdce a mozek- Urychluje rozvoj aterosklérozy, a tím vznik infarktu srdce a mozkové mrtvice.
 • Kůže, vlasy, zuby, dech - Má vliv na drobné tepénky v kůži, urychluje tak její stárnutí a vznik vrásek.
 • Plodnost - Zvyšuje pravděpodobnost potratu a vznik vrozených vad. Novorozenci matek kuřaček jsou náchylnější k nemocem a závislosti. 
 • Trávicí systém - Kouření má vliv na horší trávení a vznik rakoviny slinivky.
 • Rakovina - S kouřením se nejčastěji pojí rakovina plic, ale i dutiny ústní, slinivky, děložního čípku, ledvin, močového měchýře, střev i konečníku.

Co bys měl/a vědět o cigaretách

V 1 cigaretě je přitom 7000 různých chemikálií, 69 z nich karcinogenních (tedy způsobujících rakovinu). Jejich seznam pokryje spolehlivě celou abecedu, níže se můžeš podívat na přehled těch nejnebezpečnějších.

Loono podcast

Závislost na tabáku je příčinou každého 6. úmrtí v Česku. Není proto divu, že "přestat kouřit" je jedním z nejčastějších předsevzetí. Kolik musí člověk vykouřit cigaret najednou, aby zemřel? Jaké jsou možnosti prevence rakoviny plic pro dlouhodobé kuřáky?

Nejčastější otázky

Jaké rakovinotvorné látky najdeš v cigaretě?

AArsen

 • jedovatý prvek, který bývá součástí jedu na krysy.

Amoniak

 • součást čistidel na toalety. 

BBenzen

 • ten najdeš i v ropě

COxid uhelnatý (CO) 

 • jedovatý plyn, který snižuje množství přenášeného kyslíku v krvi, je hlavní složkou výfukových plynů automobilů.

D Dehet

 • směs chemických látek (jedovaté a rakovinotvorné), která se z 90 % usazuje v plicích kuřáka. 

D  DDT

 • v 60. letech se používal na hubení hmyzu, dnes je používání pro tyto účely zakázáno.

EEthanol

 • ten zvyšuje vstřebávání a tím i účinky všech ostatních zmíněných látek. 

F Formaldehyd

 • je používán k hubení molů, při výrobě koberců a jako součást lepidel.

K Kyanovodík

 • je jedním z nejjedovatějších plynů, byl používán v plynových komorách za 2. světové války.

K Kadmium

 • které se jinak přidává do baterií.

K Konitin

 • hlavní produkt metabolismu nikotinu, který se vyskytuje v moči. 

N Nikl

 • vysoce toxický prvek, který má schopnost poškozovat vývoj lidského plodu.

N Oxid dusičitý (NO2)

 • jedovatý plyn, který způsobuje lehké záněty dýchacích cest, ale i plicní otoky. Podílí se na vzniku kyselých dešťů a na vzniku fotochemického smogu (znečištění atmosféry způsobené lidskou činností).

N Nikotin

 • rostlinný jed vyskytující se v tabáku, který způsobuje samotnou závislost.

O Olovo

 • jedovatý prvek, nebezpečný zejména pro děti, u kterých způsobuje zpomalení duševního vývoje a také poruchy chování. 

P Polonium 

 • radioaktivní prvek, který může zapříčinit vznik rakoviny.

T tabákově specifické nitrosaminy

 • další rakovinotvorné látky.

T Toluen

 • používá se k výrobě výbušnin a je součástí barev a laků. 

Jak tyto látky ovlivňují tvůj organismus?

 • Způsobují 20 % všech druhů rakoviny – jmenovitě pak rakovinu plic, úst, hrtanu, hltanu, jícnu, ledvin, jater, děložního čípku, močového měchýře, slinivky břišní, žaludku, tlustého střeva a konečníku.  
 • Způsobují chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), tedy onemocnění, u kterého vzniká dlouhodobý zánět a zúžení průdušek a plicní tkáně. Dále také zhoršují astma. 
 • Urychlují rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen), a tím zvyšují riziko infarktu srdce a mozkové mrtvice.
 • Urychlují stárnutí kůže a vznik vrásek.
 • Ovlivňují plodnost u žen (častější mimoděložní těhotenství) a snižují schopnost erekce u mužů. 
 • Snižují funkci imunitního systému. Poškození sliznic v dýchacích cestách usnadňuje vstup mikroorganismů do těla. Kuřáci jsou proto náchylnější na respirační infekce včetně nákazy COVID-19.
 • Podporují odbourávání kostní hmoty a snižují její novotvorbu, což zvyšuje riziko zlomenin a podporuje vznik osteoporózy. 
 • Zvyšují až 2× riziko vzniku cukrovky 2. typu.
 • Zhoršují psychické potíže jako například depresi. 
 • Způsobuje vznik závislosti na tabáku

Jaké existují druhy cigaret a jaký je jejich vliv na zdraví?

Klasické cigarety

Klasická cigareta obsahuje 7 000 škodlivých látek, z toho je 70 karcinogenních. 1 cigareta obsahuje 8–10 mg nikotinu, do těla se vstřebá 1 mg.

Light cigarety

Cigarety s označením light by měly obsahovat méně dehtu, a proto by měly být méně škodlivé. Řada studií však prokázala, že mají na zdraví stejný vliv jako cigarety klasické. Proto bylo používání tohoto názvu zakázáno. 

Ručně balené cigarety

Ačkoliv jde o levnější variantu cigaret, mají na zdraví ještě horší vliv než ty klasické. V prodávaném tabáku se nachází více přidaných a tedy škodlivých látek. Podle výzkumů American Cancer Society mají jejich uživatelé vyšší riziko rakoviny hrtanu, jícnu, úst a hltanu než lidé, kteří kouří cigarety balené strojově.

Cigarety s příchutí

Jsou snažší ke kouření, protože mentol vytváří chladící pocit v ústech a krku a také tlumí kašlací reflex. Proto lidé kouřící mentolové cigarety inhalují kouř hlouběji do plic a mohou ho v plicích udržet déle, což však zvyšuje veškerá rizika související s kouřením. Z tohoto důvodu je jejich prodej v EU od května 2020 zakázán. 

Doutník

1 velký doutník obsahuje tolik tabáku jako 1 krabička cigaret. V 1 cigaretě je zhruba 8 mg nikotinu, zatímco v doutníku 100–200 mg. Lidé kouřící doutníky tak mají tak 4–10× vyšší riziko, že zemřou na rakovinu úst, krku, hrtanu a jícnu, než ti, co nekouří.

Vodní dýmka

Ani vodní dýmky nejsou bez rizika. V průběhu jejich kouření kuřák inhaluje průměrně 100–200× více kouře než z 1 cigarety, a je tudíž vystaven 9× většímu množství CO (oxidu uhelnatého) a 1,7× většímu množství nikotinu. Kouř z vodní dýmky je intenzivnější a dostává se hlouběji do plic. Voda karcinogenní látky nezachytí, proto má kouření vodní dýmky stejná zdravotní rizika jako klasická cigareta. Navíc hrozí také přenos infekčních chorob v případě, že jednu dýmku kouří více lidí. 

Elektronická cigareta

Jde o elektronické zařízení na inhalování aerosolu (tedy směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu) připomínajícího kouř. E-cigareta funguje na principu vaporizace (odpařování) tekutiny pomocí žhavící spirálky za teploty 100–250 °C. Zahřátím kapalné náplně vzniká aerosol, který se následně  vdechuje. Nedochází tedy ke spalování, ale k odpařování náplně, která může, ale nemusí obsahovat nikotin. 

 Cigarety užívající nahřívaný tabák

Jejich nejznámějším zástupcem je IQOS (zkratka IQOS znamená “I Quit Ordinary Smoking”). Jde o elektronické zařízení produkující aerosol (tedy směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu) zahříváním speciálně upraveného tabáku za teploty 250–350°C.

Elektronické cigarety: Jsou méně škodlivé než ty klasické?

Největším rizikem elektronických cigaret je jejich krátká doba existence. Ačkoliv se na první pohled může zdát, že užívání e-cigaret nebo IQOS může přinést nižší riziko zdravotních problémů spojených s kouřením, nemáme na to dostatek dat. S ohledem na to, že obsahují stejně škodlivé látky jako klasické cigarety je jejich užívání spojeno s celou řadou významných zdravotních rizik. Navíc protože existují jen 10 let, nebylo ještě možné dokonale prozkoumat jejich dopady na zdraví, zejména ty dlouhodobé.

Jaké mýty jsou spojené s elektronickou cigaretou?

 1. Složení „e-kouře“ je méně škodlivé než kouře klasické cigarety, ale není bez rizika! Při testování byla opakovaně prokázána přítomnost toxických a karcinogenních látek, jako jsou nitrosaminy, acetaldehyd, aceton, formaldehyd, polyhalogenované uhlovodíky či dietylen glykol. O jejich škodlivosti si můžeš přečíst výše v naší abecedě.
 2. Pokud současně kouříš klasickou cigaretu a elektronickou, nesnižuje to riziko vzniku onemocnění spojené s kouřením.
 3. Odvykání kouření pomocí  e-cigarety není uznanou metodou léčby závislosti na nikotinu. 
 4. Některé studie ukazují, že lidé, kteří plánovali přestat kouřit pomocí e-cigarety, u ní již zůstali. Proto pokud chceš přestat kouřit, vyhledej raději odbornou pomoc.
 5. Zatím dostupná data naznačují souvislost kouření e-cigarety se vznikem Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) a astmatem, tedy stejně jako u běžných cigaret. 

Nikotinové sáčky: Jaký mají vliv na organismus?

Nikotinové sáčky jsou z rostlinného celulózového vlákna, které neobsahují tabák. Oblíbené se stali především mezi adolescenty, kteří si však často neuvědomují rizika s nimi spojená

1 nikotinový sáček obsahuje:

 • Bílý prášek z celulózových vláken.
 • Nikotin – 2-7 mg /sáček – způsobuje závislost podobně jako klasické cigarety. 
 • Přídavné látky (aditiva) - plnidla, konzervanty, emulgátory, zvlhčující látky, regulátory kyselosti, stabilizátory a další. 
 • Sladidla – nahrazují běžný cukr (sacharózu), oproti cukru jsou sladší.  
 • Příchutě – chemické látky, které tvoří specifickou chuť.

Jaký mají nikotinové sáčky vliv na organismus? 

 • Nikotinové sáčky obsahují nikotin, na kterém se tvoří závislost
 • Způsobují podráždění dásní a sucho v ústech.
 • Mohou způsobovat nevolnost.

Dlouhodobý efekt na zdraví není zatím znám. 

Žvýkací tabák a jeho vliv na organismus

Při žvýkání tabáku nedochází ke spalování, ovšem žvýkání tabáku není zdravou alternativou kouření. 

Jaký má žvýkací tabák vliv na organismus? 

 • Obsahuje nikotin, který způsobuje závislost. 
 • Přestože nedochází ke spalování, žvýkací tabák obsahuje 30 různých rakovinotvorných látek. Pro žvýkací tabák je typická rakovina jícnu, ústní dutiny, hrdla nebo jazyka.
 • Zežloutnutí až zhnědnutí zubů
 • Zvýšená kazivost zubů 
 • Parodontóza
 • Zápach z úst
 • Zvýšené riziko vzniku infarktu a mrtvice

Pasivní kouření: Vadí nebo nevadí?

Pasivním kouřením neboli kouřením z druhé ruky označujeme kouř, který vdechuje kuřák sám nebo i lidé v jeho okolí, a to včetně dětí

Pasivní kouř má 2 složky: 

 • Kouř z druhého konce hořící cigarety, tedy kouř obsahující řadu škodlivých a rakovinotvorných látek.
 • Kouř vydechovaný kuřákem, který navíc obsahuje mikroorganismy a částečky odumřelé sliznice z jeho dýchacích cest.

Složení pasivnho kouře je podobné jako u aktivního kouření, ale obsahuje mnohem vyšší koncentraci nikotinu, amoniaku, benzenu, kysličníku uhelnatého a různých karcinogenů než samotný kouř vydechovaný. 

Pasivní kouření má podobné negativní účinky a rizika jako u aktivních kuřáků. Míra rizika závisí na intenzitě a charakteru expozice a také času, po kterém je nekuřák kouři vystaven.

Jaké má pasivní kouření vliv?

 • Za 5 minut dochází ke stažení cév (stejně jako u kuřáka).
 • Za 20 minut se zvyšuje srážlivost krve, což zvyšuje riziko vzniku mrtvice nebo infarktu (stejně jako aktivní kouření).
 • Za 2 hodiny se může rozvinout porucha srdečního rytmu (tzv. arytmie).
 • Až o 30 % vyšší riziko vzniku vysokého tlaku, infarktu a mrtvice.
 • Zvyšuje riziko vzniku CHOPN a astmatu. 

Nejvíce jsou pasivním kouřením ohroženy děti, které mají v kuřáckém prostředí vyšší riziko vzniku: 

 • - poruch imunity
 • - častých infekcí horních a dolních cest dýchacích 
 • - astmatu
 • - častějších komplikací při zánětech středního ucha
 • - některých typů leukémie a některých mozkových nádorů
 • - syndromu náhlého úmrtí kojenců
 • - hyperaktivity a poruch pozornosti
 • - rozvoje závažných duševních onemocnění.

Jak své blízké ochránit před pasivním kouřením? 

 1. Pokud si potřebuješ zapálit, odejdi vždy ven. 
 2. Nekuř doma v žádné místnosti, kterou navštěvují další členové domácnosti. 
 3. Nekuř ani u otevřeného okna, protože část kouře vždy vnikne do místnosti. Platí to i u kouření v autě.
 4. Pokud si zvládl/a dodržovat předchozí 3 kroky, je na čase to posunout ještě o kousek  dál. Teď když se maximálně snažíš o to chránit před pasivním kouřením své blízké, je na čase začít chránit před účinky kouření i sám sebe. Začni s odvykáním, snížíš tak riziko vzniku vážných nemocí, které by mohly doléhat i na tvé blízké. 

Cigarety užívající nahřívaný tabák: Může IQOS pomoct přestat kouřit?

 • Stejně jako klasická cigareta obsahují cigarety užívající nahřívaný tabák (IQOS) toxické a karcinogenní látky jako amoniak, akrolein, formaldehyd, acetaldehyd, dehet, tabákově specifické nitrosaminy. Více o jejich škodlivosti si přečti v naší abecedě výše.
 • Dosud dostupná data naznačují, že IQOS obsahuje některé shodné toxické látky jako klasická cigareta a ještě některé navíc. 
 • Informace o tom, zda má kouření IQOS méně škodlivých účinků na zdraví než klasická cigareta, zatím nejsou k dispozici. 
 • Pokud současně kouříš klasickou cigaretu a IQOs, nesnižuje to riziko vzniku onemocnění spojené s kouřením.
 • Nejsou dostupná data o potenciálním účinku na odvykání a doposud není systematicky využíváno pro zanechání kouření. Proto pokud chceš přestat kouřit, vyhledej odbornou pomoc. 

Zajímá tě víc o závislosti na tabáku?

Závislost na tabáku se řadí mezi psychiatrické diagnózy. V souvislosti s kouřením vzniká dvojí závislost, psychická a fyzická.

Jak se zbavit závislosti na tabáku? A kde můžeš vyhledat odbornou pomoc při odvykání kouření?

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.