Nejčastější mýty a fakta o očkování

Očkování patří mezi nejdůležitější způsoby prevence infekčních chorob a záchranu lidských životů. Přesto se kolem něj objevují různé mýty a dezinformace, které mohou vést k nezodpovědnému chování a ohrožení zdraví lidí. Společně se podíváme na největší mýty týkající se očkování a na to, co říkají vědecká fakta.

Způsobuje očkování autismus u dětí? 

Neexistují vědecké důkazy o tom, že by vakcíny způsobovaly autismus u dětí. Původ tvrzení o souvislosti mezi očkováním a autismem pochází ze studie Andrew Wakefielda publikované v roce 1998 v britském časopisu Lancet. Studie byla tři roky prošetřována britskou lékařskou komorou. Po důkladných nezávislých výzkumech bylo prokázáno, že studie byla záměrně klamavá, zavádějící a byla z Lancetu stažena. 

Adrew Wakefield byl vyškrtnut z registru lékařů a byla mu odejmuta lékařská licence.

Způsobuje očkování proti spalničkám onemocnění, jako je třeba zánět středního ucha, zápal plic či encefalitidu? 

Očkovací látky proti spalničkám obsahují sice oslabený, nicméně živý virus spalniček. To může vyvolat spalničkám podobnou vyrážku u asi 5 % očkovaných dětí. Vakcíny ale nezpůsobují zánět středního ucha či zápal plic, které často doprovázejí skutečné onemocnění spalničkami. Zánět mozku (encefalitida) je po očkování extrémně vzácný – menší než 1 na 10 milionů dávek vakcíny. Riziko vzniku encefalitidy způsobené infekcí přírodními viry spalniček je mnohem častější – 1 na 1 000 až 2 000 případů.

Vyvolává očkování astma či alergie? 

Neexistují vědecké důkazy o tom, že by očkování způsobovalo nebo zhoršovalo alergická onemocnění. Pro řadu pacientů s astmatem nebo atopickým ekzémem je očkování proti různým onemocněním doporučováno, protože pacienti mohou mít vyšší riziko nákazy, těžkého průběhu některých chorob nebo i zhoršení jejich základního onemocnění. Ve velmi vzácných případech se mohou objevit alergické reakce (např. kopřivka nebo obtíže s dýcháním). Závažné alergické reakce (např. anafylaktický šok) se mohou objevit v méně než 1 případu z milionu podaných dávek očkování. Vedlejší příznaky očkování ale rozhodně nejsou srovnatelné s potížemi doprovázejícími prodělání nemoci, proti které se očkuje.

Jsou nežádoucí účinky očkování bagatelizovány a nekorektně hlášeny? 

Všichni zdravotničtí odborníci jsou v souladu se zákonem povinni hlásit veškeré závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky očkování, se kterými se ve své praxi setkají. Data v České republice shromažďuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Stejnou povinnost mají také farmaceutické společnosti.

Je pravda, že účinnost očkování není tak vysoká, jak se tvrdí? 

Účinnost očkování je dokazována v rámci velmi přísného preklinického a klinického hodnocení. Předtím, než se vakcína dostane k pacientům, absolvuje čtyři fáze testování. Během nich je testována nejen její účinnost, ale také bezpečnost, kvalita i dávkování. Vše probíhá pod kontrolou odborníků a lékařů. Účinnost vakcín lze dokladovat – v České republice došlo k dramatickému snížení výskytu či úplnému vymizení onemocnění, proti kterým se očkuje – např. dětské infekční obrny, záškrtu, tetanu, pravých neštovic, invazivních hemofilových infekcí a dalších.

Obsahují vakcíny hliník, který je nebezpečný pro lidský organismus? 

Ano, některé vakcíny obsahují hliník. Stejně jako voda, vzduch, mateřské mléko nebo například dětské příkrmy. Hliník je totiž všude kolem nás. Denní dávka hliníku až do množství  2 mg/kg hmotnosti na den je dle vědeckých studií považována za minimálně rizikovou.  Příspěvek hliníku z jakékoli vakcíny se nikdy této hranici ani zdaleka nepřibližuje. K obsahu hliníku ve vakcínách je navíc nutné dodat, že skutečně neexistují žádné relevantní vědecké důkazy, ze kterých by vyplývalo, že by hliník ve vakcínách oslaboval imunitní systém. Obdobně nejsou vědecké důkazy ani o tom, že by hliník způsoboval astma, alergie či autismus.

Obsahují vakcíny životu nebezpečnou rtuť?

Ve složení vakcín zahrnutých do skupiny „povinné očkování v ČR“ rtuť není.

Obsahují vakcíny obsahují zdraví škodlivé zbytkové látky z výroby – např. antibiotika? 

Při výrobě některých vakcín mohou být použita antibiotika, které zabrání jejich bakteriální kontaminaci. Jejich stopové množství se může objevit ve vakcínách. Vědecké studie avšak jasně dokazují, že tak malé množství nezpůsobuje nežádoucí účinky.

Jsou očkovací látky pro děti stejné jako pro dospělé? 

Jsou očkovací látky, které jsou určené jen pro děti, jiné pro děti i dospělé, existují i očkovací látky pouze pro dospělé. Často se též liší schéma podání u dětí podle věku a u dospělých. Ovšem neplatí, a odborné studie to opakovaně vyvrací, že očkovací látky příliš zatěžují dětský organismus.

Víš, že termíny prohlídek si můžeš zaznamenat v naší aplikaci?

Měj své zdraví pevně v rukou a nezapomeň už ani na jednu prohlídku!

  • Zapamatuje si všechny termíny tvých prohlídek a připomene ti je.

  • Připomene ti také samovyšetření prsou či varlat.

  • Pomůže ti najít toho správného lékaře či odborníka pro tvé zdraví.

  • Naučí tě, že pro své zdraví můžeš udělat něco každý den.

Kam dál?

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.

 

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.