Screening rakoviny plic

V roce 2022 odstartovala pilotní verze screeningu rakoviny plic. Výskyt tohoto druhu rakoviny se v Česku zvyšuje, platí to především u žen.

Jak to celé probíhá?

Screening rakoviny plic má 3 stupně:

1. Praktický lékař

 • vyhledá ve své evidenci pacienty s vyšším rizikem rakoviny plic ve věku 55–75 let, kteří vykouří 20 a více cigaret denně
 • jestliže budeš mezi nimi, nejprve s tebou promluví o zanechání kouření, následně ti doporučí vyšetření u pneumologa (plicní lékař)

2. Pneumolog

 • nejprve zjistí tvou anamnézu (zeptá se tě jestli trpíš nějakým onemocněním nebo jestli měl někdo v rodině rakovinu plic),
 • provede fyzikální vyšetření (vyšetří tě poslechem fonendoskopem a pohmatem),
 • provede funkční plicní vyšetření (například spirometrii nebo pulzní oxymetrii - zjištění množství kyslíku v krvi),
 • provede také RTG plic,
 • promluví s tebou o zanechání kouření,
 • v případě posouzení vyššího rizika rakoviny plic tě odešle na radiologické pracoviště v Komplexním onkologickém centru (KOC).

3. Komplexní onkologické centrum

 • zde ti bude provedeno nízkodávkové CT vyšetření (tunel), které poté zhodnotí odborný lékař - radiolog
 • výsledky vyšetření předává radiologické pracoviště zpět pneumologovi
 • v případě podezření na rakovinu plic z nálezu na CT je naplánován odběr tkáně tzv. biopsie a dále je o pacienta pečováno v KOC
 • v případě negativního CT nálezu pacient zůstává v péči pneumologa a je pozván na vyšetření opět za 1–2 roky. 

Patříš ty nebo tvoji rodiče či kamarádi do této rizikové skupiny? Informujte se u praktického lékaře o možnosti vystavení žádanky k pneumologovi.

Náš tip – mrkni se na web prevenceproplice.cz, kde najdeš spoustu aktualit týkajících se programu časného záchytu karcinomu plic a také mapu radiologických a plicních pracovišť.

Loono podcast: O rakovině plic

Jak se rakovina plic projevuje? 

Bohužel neexistují žádné varovné příznaky, které by umožnily zachytit chorobu v počátečním stadiu. Jakmile se příznaky nemoci objeví, je už nádor ve stadiu pokročilém – až 75 % nádorů plic se objeví ve III. nebo IV. stadiu. Občas bývá nádor malého rozsahu objeven při vyšetřování jiné nemoci. Mezi ty nejčastější příznaky patří kašel, vykašlávání krve a dušnost. Ale neděs se, ne každý kašel je hned rakovina.

 • Bez příznaků v počátečním stádiu. 
 • Kašel – nejprve suchý dráždivý později produktivní (nejčastější příznak)
 • Změna charakteru chronického kašle (větší intenzita, častější, dráždivost)
 • Vykašlávání krve 
 • Dušnost 
 • Bolest na hrudi

Pokud trpíš kašlem trvajícím déle než 4 týdny, navštiv svého praktického lékaře.

Rizikové faktory

 • Kouření
 • Pasivní kouření 
 • Věk nad 50 let
 • Znečištěné ovzduší 
 • Vystavování se karcinogenním látkám - jako jsou radioaktivní látky, ionizující záření, azbest, arzen, nikl, chrom, polycyklické aromatické uhlovodíky atd. 
 • Genetika - výskyt rakoviny plic v rodině 
 • Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) - zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic až 5×
Nejčastější výskyt karcinomu plic je mezi 55. až 80. rokem života, ale setkat se s ním můžeme i u velmi mladých i starších  jedinců.

Co dělat, aby plíce zůstaly zdravé?  

 • Naslouchat vlastnímu tělu – nepřecházet dlouhodobý kašel. 
 • Navštěvovat 1× za 2 roky prohlídka u praktického lékaře. 
 • Nekouřit!
 • Zúčastnit se screeningového programu rakoviny plic. 

Mobilní aplikace Preventivka

Abys nezapomněl/a na žádnou prohlídku, vyvinuli jsme mobilní aplikaci Preventivka,
která tě naučí pečovat o své zdraví správně.

Stránka vznikla za podpory