Jak správně poskytnout první pomoc? Krok za krokem při záchraně života.

Představ si, že jdeš sám/sama po ulici. Jsi na cestě do školy nebo do práce jako každé ráno. Zajdeš za roh a na zemi uvidíš ležet člověka. Nehýbe se. Co uděláš?

Tuto situaci si rozhodně nepřeje zažít nikdo z nás, je ale lepší být na ni připraven. Pojď si proto spolu s námi projít základní body postupu při poskytování první pomoci.

1. Prohlédni si okolí – zkontroluj bezpečnost

Ať už se ti v hlavě honí cokoli, v první řadě musíš myslet na svoji bezpečnost. Když nebudeš v bezpečí ty, nemůžeš pomoci ani nikomu dalšímu. Proto se nejprve rozhlédni kolem sebe. Leží zraněný na silnici? Rozhlédni se jestli se neblíží auto. Leží vedle zraněného zbraň, nůž nebo jiný nebezpečný předmět? Odkopni ho do bezpečné vzdálenosti od sebe i dalších osob. Pořád měj přehled o tom, kde se předmět nachází. 

Bezpečnost ve specifických situacích:

 • Jde o dopravní nehodu? Zastav nejméně 50 metrů za havarovaným vozidlem. Obleč si reflexní vestu. Umísti výstražný trojúhelník. 
 • Hraje v situaci roli voda? Neskákej do ní bezhlavě! Nejprve se pokus o záchranu ze břehu.
 • V případě rizika úrazu elektrickým proudem nejprve přeruš jeho dodávku.
 • Hoří? Nikdy nevstupuj do hořícího objektu! Zavolej hasiče.

Co dělat, když situace bezpečná není a poskytnutím první pomoci bys mohl/a ohrozit sám/sama sebe? Volej 155!

2. Ověř stav vědomí

Jak zjistíš, že je člověk při vědomí? Oslov ho! A neboj se hlasitosti! „Haló, pane, je vám něco? Stalo se něco? Bolí vás něco?”

Odpověděl?

 • Pokud ano, je při vědomí. Uklidňuj ho, kontroluj vědomí a dýchání.
 • Pokud ne, chyť ho za ramena a zatřes s ním. Pokud stále neodpovídá nebo se nehýbe, je v bezvědomí.

3. Přivolej si pomoc

Jde-li o bezvědomí, zakřič nahlas o pomoc. Neboj se oslovit a zaúkolovat konkrétní kolemjdoucí:  „Vy v té červené bundě, zavolejte 155! Vy v tom saku, pojďte mi pomoct s mačkáním hrudníku!” Když nerozdáš úlohy konkrétním osobám, může se stát, že budou všichni jen přihlížet a doufat, že za záchranu života přebere zodpovědnost někdo jiný.

4. Uvolni dýchací cesty a zkontroluj dýchání

Člověka v bezvědomí polož na záda a zakloň mu hlavu: jednu ruku polož na čelo zraněného, druhou mu dej pod bradu a při záklonu pomocí ní předsouvej dolní čelist. To povede k oddálení zapadlého jazyka od stěny dýchacích cest a často i k jejich zprůchodnění, obnově dýchání a následně i vědomí.

Zkus si teď schválně zaklonit hlavu a polknout. Nejde to, že? Je to proto, že se ti natáhnou krční svaly a tím se uvolní dýchací cesty. Proto je záklon hlavy důležitý.

Záklon hlavy proveď i v případě podezření na poranění páteře - to, aby dýchal a přežil, je důležitější. Zubní protézu z úst vyndavej pouze v případě, že je nějak uvolněná. 

Dýchání zkontroluj přiložením ruky na břicho nebo hrudník postiženého. Sleduj, jestli se pravidelně zdvihají. Můžeš též přiložit svoje ucho a tvář k ústům pacienta, jeho dech pak také ucítíš a uslyšíš. Kontrola dechu by měla trvat alespoň 10 sekund - za tu dobu by se měl člověk 2× pravidelně nadechnout. Nesnaž se nahmatat a měřit tep!

Pozor na tzv. lapavé dechy! Nedýchá-li osoba pravidelně, nemůžeš toto dýchání považovat za dostatečné a postupuj tak, jako by daný člověk vůbec nedýchal.

5. Zavolej záchranku

Ano, teprve teď přichází čas na vytočení čísla 155. Mluv stručně, jasně a přesně - každá informace má svoji hodnotu a význam. Do telefonu nezapomeň říct:

 • Kdo jsi
 • Kde se nacházíš - přesná adresa, poschodí, ulice, popřípadě městská čtvrť a nějaký záchytný bod (památka, obchod), dobrou informací je také číslo pouličního osvětlení, na dálnici najdeš cedule s nápisem, na jakém jejím kilometru se nacházíš
 • Popiš situaci - co se stalo, kolik je na místě zraněných, jaká mají poranění, kolik je na místě zachránců, jaké kroky jste doposud provedli, aktuální stav postiženého

Dispečer vyšle sanitku a pomůže ti s dalšími kroky první pomoci. Telefon si můžeš dát na hlasitý odposlech. S dispečerem komunikuje vždy jeden zachránce. Hovor ukončuje vždy dispečer. Z daného telefonunikam nevolej, ani ho nevypínej, aby se na něj dispečer mohl dovolat znovu, pokud by to bylo potřeba. 

Proč volit raději 155 než 112? 112 platí sice v celé EU, ale při jeho zavolání se hovor přepojuje a dochází ke zbytečné ztrátě času. 112 voláme, když potřebujeme všechny složky týmu: hasiče, policii i záchranáře, např. u dopravní nehody, nebo při ztrátě signálu. 

Skvělým pomocníkem je aplikace Záchranka, která stiskem jednoho tlačítka přivolá pomoc a zároveň odešle data o tvojí poloze dispečinku. Je volně ke stažení pro iOS i Android.

Co dělat dál?

 • Pokud je zraněný v bezvědomí a dýchá pravidelně, drž záklon hlavy, zavolej 155 a pravidelně kontroluj dýchání.
 • V případě, že nedýchá, volej 155 a zahaj nepřímou srdeční masáž.

Poslouchej podcast

Do 5. epizody Loono podcastu si naše Kateřina pozvala zakladatele aplikace Záchranka Ing. Filipa Maleňáka.

Dozvíš se, jak aplikace vznikla, jak probíhal její vývoj a kolik lidí ji v dnešní době využívá. Filip se s námi podělil i o spoustu pozitivních příběhů lidí, kteří aplikaci využili a zachránili tak život sobě nebo někomu dalšímu.

6. Stlačuj hrudník

Nepřímá srdeční masáž spočívá v pravidelném stlačování hrudníku, které dočasně nahradí pumpování srdce a dopraví krev s kyslíkem k mozku. 

 • Klekni si k postižené osobě zboku, spoj ruce před sebe, natáhni je v loktech a polož je do středu hrudníku postiženého.
 • Propleť prsty, nakloň se nad zraněného tak, abys měl/a mezi stehny a břichem pravý úhel, a stlačuj hrudník do hloubky zhruba 5 cm v rytmu písničky Stayin-alive nebo Rolničky, rolničky, tedy 100-120× za minutu. Pohyb by měl vycházet z kyčlí, aby tvoje snažení bylo co nejefektivnější a zároveň co nejméně namáhavé.
A co dýchání z úst do úst? V dnešní době se již nedoporučuje, důležitější je správně stlačovat hrudník.Výjimkou jsou akutní stavy u dětí. U dětí se zástava dýchání nejčastěji objevuje z důvodu dušení - zapadnutí hračky nebo jídla do dýchacích cest. Z toho důvodu se dýchání v tuto chvíli doporučuje, protože je šance, že vdechy těleso zasuneme do jedné z průdušek. Dětské oživování proto začni pěti vdechy a následně mačkej hrudník frekvencí stejnou jako u dospělých v poměru 15 stlačení na 2 vdechy. 

7. Kdy můžeš s oživováním přestat?

 • Při obnovení dechu postiženého
 • Pokud ti to řekne lékař či dispečer ZZS
 • Při předání postiženého do rukou ZZS
 • Při vyčerpání tvých fyzických sil

Stručně: Postup první pomoci

 1. Pozor na vlastní bezpečí
 2. Zkontroluj vědomí
 3. Zkontroluj dýchání
 4. Volej 155
 5. Stlačuj hrudník

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Článek vznikl za podpory

Kam dál?

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.

 

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.