Jak se projevuje mrtvice a infarkt?

Infarkt myokardu a mozková mrtvice patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v České republice i na světě, proto je důležité umět rozpoznat jejich příznaky a včas přivolat pomoc. Že nevíš, jak poznat infarkt nebo mrtvici? A jaké jsou jejich příznaky? Vše podstatné najdeš v našem článku. 

Srdce a mozek

Srdce je svalový orgán, který váží v průměru 350 gramů a je veliký zhruba jako lidská pěst. Jeho funkcí je nepřetržité pumpování krve do celého těla, aby se prostřednictvím tepen a žil dostala do různých orgánů a zase nazpět do srdce.

Nejdůležitější z těchto orgánů je mozek, který řídí a kontroluje veškeré tělesné funkce, ale i samotné myšlení, paměť nebo vnímání emocí. Oproti srdci má vyšší hmotnost - zhruba 1350 gramů. 

Infarkt a mozková mrtvice. Co mají společného?

I srdce samotné potřebuje přísun kyslíku a živin. O to se starají věnčité tepny. Pokud se však věnčitá tepna ucpe, část srdeční svaloviny přestane být vyživována a odumře. Tento stav se nazývá infarkt myokardu. Podobná komplikace může nastat i v mozku, v takovém případě se jedná o cévní mozkovou příhodu, tedy mrtvici. 

Nejčastějším důvodem ucpání cévy je proces zvaný ateroskleróza neboli kornatění tepen. Jde o chronické ukládání tuků a krevních buněk do stěny cév. V místě, kde je céva tukem zúžená, se časem mohou usadit krevní destičky, čímž vznikne sraženina, která může cévu úplně ucpat. A to vede ke vzniku infarktu nebo mrtvice.

Zajímají tě další onemocnění srdce?

Víc o ateroskleróze, vysokém krevním tlaku a dalších srdečních chorobách najdeš na této stránce.

Jaké jsou příznaky infarktu a mozkové mrtvice?

Mezi projevy infarktu myokardu patří:

 • svíravá, palčivá, plošná, tlaková bolest za hrudní kostí,
 • vystřelování bolesti do levé ruky, krku, dolní čelisti, mezi lopatky nebo do břicha,
 • pocit nedostatku vzduchu,
 • úzkost, strach ze smrti,
 • bledost, pocení,
 • nevolnost, zvracení,
 • až bezvědomí.

Se zapamatováním příznaků mozkové mrtvice ti pomůže anglická věta: “BE FAST!”

 • B (balance, rovnováha) - poruchy rovnováhy, koordinace pohybů, závratě
 • E (eyes, oči) - poruchy zraku jako například dvojité vidění nebo výpadek části zorného pole
 • F (face, obličej) - porucha citlivosti části obličeje, ochrnutí obličeje, pokleslý ústní koutek
 • A (arms, paže) - necitlivost paže, neschopnost udržet předmět
 • S (speech, řeč) - neschopnost komunikace, porucha porozumění
 • T (time, čas) - čas hraje u těchto onemocnění naprosto zásadní roli. 
 

A proto pokud se u tebe nebo tvých blízkých objeví některý z těchto příznaků, volej neprodleně 155!

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Tento článek vznikl díky podpoře

Kam dál?

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.

 

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.