OCD
obsedantně kompulzivní porucha

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) se projevuje nepříjemnými myšlenkami. Úlevu od nich člověk nalézá tak, že se neustále ujišťuje a opakovaně provádí nějakou činnost. Vyskytuje se ve stejném poměru u mužů i u žen.

Jaké jsou příznaky OCD?

Jde o onemocnění charakterizováné vznikem obsese a kompulze. Výrazem obsese označujeme nechtěné, vtíravé, opakující se a neodbytné myšlenky, které se znovu a znovu vnucují do mysli člověka. Naproti tomu kompulze znamenají nutkavé, opakující se jednání či chování člověka.

Obsedantně kompulzivní poruchou (OCD) trpí 2–3 % lidí, což je asi každý 42. člověk.

Jaké jsou příklady nutkavého jednání (kompulzí)?

  • neustálé kontrolování – např. dveří, zda jsou skutečně zamčené, až člověk přijde pozdě do práce
  • nadměrný smysl pro pořádek – např. neustálé přerovnávání šatníku, protože jeden kus oblečení není dokonale složený
  • nutkavé mytí – nejčastěji rukou, často tak dlouho a důkladně, dokud nejsou rozedřené
  • patologické shromažďování – např. shromažďování novin či časopisů v takové míře, až tím zásadně trpí kvalita bydlení

Provedení kompulze (rituálu) úzkost odstraňuje, ale pouze dočasně. Z dlouhodobé perspektivy vede ke vzniku „začarovaného kruhu“ a stupňování úzkosti. 

Poslouchej podcast

Potkala Vás první panická ataka? Co s ní krok za krokem? A co dělat se začínající nebo už rozjetou OCD? Bavit se budeme jak o tom, jak postupovat akutně, tak co dělat posléze - na koho se obrátit?

Jak se OCD léčí?

Léčbou první volby je dnes kognitivně behaviorální terapie. Pacient je vystaven situaci, která u něj vyvolává úzkost a je mu zabráněno ve vykování kompulze/rituálu. Postupuje se od jednodušších aktivit ke složitějším a je pro každého pacienta individuální.

Dále se v léčbě využívá farmakoterapie (SSRI antidepresiva- inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), režimová opatření(eliminace stresu, relaxace, pohyb), zřídka neurochirurgický zásah či elektrokonvulzivní terapie.

Loono Blog

Relaxační a meditační techniky pro začátečníky. Pomohou s odbouráním stresu i bolesti.

Tento proces sebeuvědomování je schopností, která se dá trénovat jako každá jiná, a je tedy možné se v ní zdokonalovat.

K lepšímu sebeuvědomování nám mohou pomoci relaxační a meditační...celý článek.

Nejčastější otázky

Kdy se obrátit na odborníka?

Kdykoliv budeš cítit, že si o dané situaci chceš s někým promluvit. Vyhledat ho můžete i v případě, že chceš nad danou situaci získat nadhled nebo přijít na nové řešení. 

Jak si představit kompulzivní jednání?

Když například nemocný odchází z domova, zamkne. Po cestě si ovšem vzpomene, že nezamknul a musí se vrátit a zkoušet kliku. Po té odejde, ale opět se vrací z poloviny cesty aby se přesvědčil. Takto se to může opakovat mnohokrát než konečně dorazí do práce. 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.