SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM NEWSLETTERU LOONO 

 

Milý fanoušku Loono,

děkujeme Ti za přihlášení se k odběru našeho newsletteru, díky němuž budeš mít přehled o činnosti Loono a o našich akcích a plánech.

Přihlášením k odběru newsletteru uděluješ spolku Loono, z.s., IČ: 029 05 639, se sídlem Jugoslávských partyzánů 1599/31, 160 00 Praha 6 (dále také jen “správce osobních údajů”) souhlas s tím, aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) zpracovával tyto Tvé údaje:

  • e-mailová adresa
  • jméno a příjmení (je-li vyžadováno)
  • IP adresa.

Zákonným důvodem pro zasílání newsletteru je Tvůj aktivní výslovný souhlas udělený zaškrtnutím příslušného pole. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletteru s novinkami ze světa Loono, jeho školitelů a dobrovolníků, s pozvánkami na akce a informacemi o naší činnosti, s novinkami v našem charitativním e-shopu a výzvami v oblasti fundraisingu aj. Souhlas je svobodný a dobrovolný a je odvolatelný. Souhlas je udělován do doby jeho odvolání. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžeš kdykoliv odvolat, a to:

  • prokliknout se políčkem “odhlásit” v aktuálním newsletteru na formulář k odhlášení, 
  • zasláním e-mailu s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu: marketing@loono.cz.

Zpracování Tvých osobních údajů poskytovaných v rámci toho souhlasu je prováděno ze strany Loono, z.s. jakožto správcem osobních údajů a dále našimi dodavateli, kterými jsou (s výhradou dalších poskytovatelů aplikací pro zasílání e-mailů z EU i mimo ni): 

  • Mailchimp/SmartEmailing - nástroj pro e-mail marketing/rozesílání newsletteru
  • Solid pixels - tvůrce a správce našeho webu www.loono.cz.

Při zpracování osobních údajů tímto způsobem máš právo se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o informaci o tom, jaké osobní údaje o Tobě zpracováváme, právo na přístup a opravu osobních údajů, které zpracováváme, právo požadovat omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, právo vznést námitku proti zpracování a právo souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

Pokud máš pochybnosti o tom, že Tvé osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžeš nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Dozorovým orgánem je v tomto případě Úřad na ochranu osobních údajů.

Ve všech záležitostech týkajících se zasílání newsletteru nás můžeš kontaktovat na e-mailové adrese: marketing@loono.cz. 

Tvé Loono