Jak se léčí rakovina

Léčba nádorů, neboli onkologická léčba, vyžaduje většinou součinnost lékařů různých odborností a je tedy takzvaně multioborová. Plán léčby se odvíjí od pečlivé diagnostiky se stanovením rozsahu onemocnění a je vždy velmi individuální. 

Tři základní metody k léčbě rakoviny:

Onkologický pacient obvykle podstupuje více druhů léčby, někdy pomůže jen operace, někdy stačí jen farmakoterapie, ale většinou jsou nádorové buňky likvidovány společnou rukou chirurga, radioterapeuta a samozřejmě onkologa.

Chirurgická léčba

Základem léčby všech solidních nádorů (nádorů vytvářejících pevná ložiska) je jejich chirurgické odstranění. Chirurgickou léčbu však nemusí být vždy možné provést, to závisí na rozsahu a umístění nádoru a jeho operabilnosti.

Radioterapie

Radioterapie využívá k léčbě nádorů ionizující záření. Toto záření poškozuje i zdravé buňky v těle, radioterapeut však zaměří paprsky tak, aby se soustředily na nádor. Dochází tak ke zničení nádorových buněk s co největší snahou o zachování ostatních buněk těla.

Chemoterapie (farmakoterapie)

Protinádorová chemoterapie používá cytotoxické (pro buňku jedovaté) látky, souhrnně se označující jako cytostatika. Protinádorová cytostatika způsobí různými mechanismy poruchy DNA, která nese genetickou informaci, nebo ovlivňují buněčné struktury nutné k dělení buněk – výsledkem je zastavení růstu nebo smrt zasažených buněk. Většina těchto látek působí na všechny buňky, které rostou a dělí se, což však nejsou jen buňky nádoru, ale i buňky zdravých tkání. Chemoterapie má proto řadu nežádoucích účinků (vypadávání vlasů, nevolnost, změny v krevním obrazu, změny na sliznicích zažívacího traktu, alopecie, průjem atd.). Podává se většinou do žíly ve formě infuze (kapačky) v cyklech, mezi nimiž jsou několikatýdenní pauzy ke zotavení. 

Další metody k léčbě rakoviny:

Specifická léčba biologická

Do farmakologické léčby se řadí i specifická léčba biologická, označovaná též jako léčba cílená. Mechanismus účinku těchto léků je cíleně zaměřen proti molekulám nádorových buněk nebo třeba brání růstu cév, které nádor zásobují. Mají proto méně nežádoucích účinků než chemoterapie, ale používá se většinou v kombinaci s ní.

Imunoterapie

Imunoterapie využívá imunitních mechanismů k prevenci a léčbě nádorů.

Hormonální léčba

Hormonální léčbu lze použít u nádorů exprimujících receptory pro hormony (některé nádory prsu, dělohy nebo prostaty).

Transplantace krvetvorných buněk

Transplantace krvetvorných buněk je léčebná metoda, která se používá zejména v léčbě zhoubných krevních onemocnění. Slovo transplantace znamená, že nemocnému je podána krvetvorná tkáň (krvetvorné kmenové buňky), aby nahradila jeho poškozenou, nebo zhoubně změněnou krvetvorbu, jeho nefunkční, nebo špatně fungující kostní dřeň. 

Také je potřeba léčit případné vedlejší účinky onkologické léčby a další tělesné i psychické obtíže, které mohou souviset s léčbou či chorobou samotnou. Neopomenutelná je i snaha o zachování kvality života u vážně nemocných, ať už léčbou bolesti nebo v rámci paliativní péče.

Léčba některých konkrétních nádorů

Zhoubné nádory prsu se dají léčit několika způsoby. To, jaký druh léčby lékaři zvolí, závisí mimo jiné na tom, o jaký typ nádoru se jedná a jestli jsou přítomné metastázy. 

Blog: Průvodce světem screeningů

Díky screeningu mohou lékaři objevit nemoci, kterými trpíš, ještě v bezpříznakovém stádiu. To může znamenat nejen dřívější nasazení léčby, ale v konečném důsledku také záchranu života. Co to vlastně screening je? Jaký screening ti zaplatí pojišťovna? A jak často na něj docházet? Přinášíme kompletního průvodce....... celý článek