Vše, co potřebuješ vědět o spermiogramu

Jak se vyšetřuje mužská plodnost? Co vše lze určit pomocí spermiogramu? Jaká je prevence neplodnosti u mužů? Na to jsme se zeptali Mgr. Richarda Honnera, vedoucího embryologa společnosti Pronatal.

Co je to spermiogram?
Spermiogram je mikroskopické vyšetření ejakulátu, při kterém sledujeme zejména počet, tvar a pohyblivost spermií. Dále se stanovují vlastnosti ejakulátu jako je pH, viskozita, rychlost zkapalnění či obsah bílých krvinek.

Jak probíhá vyšetření spermiogramu?
Ke stanovení spermiogramu musíme samozřejmě nejprve získat ejakulát vyšetřovaného. V ideálním případě se tomu tak děje po 2 až 7denní sexuální abstinenci, díky masturbaci dotyčného, nejlépe na klinice v odběrové místnosti. Ve výjimečných případech lze přinést vzorek z domova - v takovém případě je pacientovi poskytnut sterilní odběrový kelímek, ve kterém je zapotřebí ejakulát uchovávat při pokojové teplotě a doručit jej nejpozději do 60 minut do laboratoře. Samotné vyšetření, či rozbor ejakulátu, probíhá standardně v andrologické laboratoři. Výsledky spermiogramu pacient obdrží přibližně do jedné hodiny. 

Co vše z něj lze určit?
Díky znalosti spermiogramu lze v první řadě určit, zda dotyčný muž může mít problém se spontánním početím potomka. Hodnocení ejakulátu vychází z referenčních hodnot WHO (Světová zdravotnická organizace) z roku 2010. Zjišťujeme, zda je v ejakulátu obsaženo dostatečné množství pohyblivých a tvarově normálních spermií – to poté mluvíme o tzv. normozoospermii. Hodnoty sledovaných parametrů ale mohou být i nižší než je určená hranice. Pokud ejakulát obsahuje nižší počet spermií, než je stanovená mez mluvíme o tzv. oligozoospermii (méně než 15 miliónů/ml nebo celkový počet spermií menší než 39 miliónů), při nízké pohyblivosti spermií mluvíme o asthenozoospermii (méně než 32 % pohyblivých spermií) a při nízkém počtu tvarově normálních spermií mluvíme o teratozoospermii (méně než 4 % tvarově normálních spermií). Pokud ejakulát neobsahuje spermie žádné – mluvíme o tzv. azoospermii.

Mgr. Richard Honner vystudoval biologii na Katedře genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pět let byl zaměstnán v centru asistované reprodukce PRONATAL Nord jako zástupce vedoucího embryologa a od září 2015 působí jako vedoucí IVF laboratoře a odpovědná osoba tkáňového zařízení PRONATAL Spa v Karlových Varech.

Kdy je vhodné podstoupit vyšetření spermiogramu?
Vyšetření ejakulátu je jistě vhodné podstoupit v případě, když během 12 měsíců pravidelného nechráněného pohlavního styku nedojde k úspěšnému početí. Takto také zní, dle WHO, definice pro neplodnost, přičemž toto kritérium v současné době splňuje přibližně 20 % párů v produktivním věku.

Pokud muž dítě zatím neplánuje, měl by jít na vyšetření preventivně?
Preventivní stanovení spermiogramu je jistě vhodné pro každého muže, který alespoň částečně tuší, že někdy v budoucnu bude chtít mít potomka. Informace o stavu vlastního ejakulátu je užitečná, ať už pro případný klid, že je vše v pořádku, tak pro možný záchyt případů, kdy spermiogram zcela v pořádku není, ale například jen díky režimovým a výživovým doporučením se s tím ještě něco dá dělat. Stejně tak je možné zachytit případy, kdy by třeba ani pětiletý pravidelný nechráněný pohlavní styk ke zplození dítěte nevedl a pacient díky této informaci nemusí v budoucnu ztrácet čas svůj i své partnerky pokusy o její spontánní koncepci a rovnou může podstoupit odbornou léčbu u androloga, kdy v krajním případě mohou být pacientovi spermie získány invazivním chirurgickým zákrokem přímo z varlete či nadvarlete.

Jaké faktory mohou ovlivnit kvalitu spermiogramu?
Mužský faktor se v současné době podílí na neplodnosti párů přibližně v 50 % případů a příčin mužské neplodnosti je celá řada. Počínaje nesestoupenými varlaty, přes hormonální poruchy, varikokélu (rozšíření žil v šourku), obezitu, obstrukci chámovodů zapříčiněnou prodělanými záněty či úrazy, po prodělanou onkologickou léčbu cytostatiky. K negativně ovlivňujícím faktorům dále patří kouření, užívání alkoholu a jiných drog či například také tzv. sedavé zaměstnání.

Jaké další vyšetření se doporučuje k určení příčiny neplodnosti u mužů?
Pro určení plodnosti muže je spermiogram víceméně dostačujícím vyšetřením. V některých případech, zejména v rodinách s genetickým nosičstvím některých vzácných chorob je vhodné pacienta vyšetřit klinickým genetikem. Obecně lze však říci, že při jakémkoli patologickém stavu zjištěném díky spermiogramu je vždy zapotřebí navštívit urologa, resp. androloga, který určí další postup léčby.

Jaké jsou možnosti léčby?
Vždy záleží na konkrétním problému daného pacienta.  Pouhými režimovými a výživovými doporučeními, změnou životosprávy, můžeme zlepšit např. lehkou oligozoospermii (snížená koncentrace spermií), kdy má pacient stále šanci na úspěšné spontánní početí své partnerky. Oproti tomu u azoospermie, tedy v případě, kdy v ejakulátu nejsou přítomny spermie žádné, je cílem zisk alespoň malého počtu spermií pro následné použití v rámci IVF a bývá tak dosaženo zejména pomocí chirurgického zákroku z nadvarlete (MESA) či z testikulární tkáně (TESE). Možnosti léčby mužské neplodnosti jsou tedy velmi rozmanité – od změny životosprávy, přes hormonální léčbu, po chirurgické zákroky. Důležité však je, že v současné době dokážeme již téměř všechny případy mužské neplodnosti řešit některou z metod asistované reprodukce.

Jaká je vhodná prevence?
Ideální prevencí pro dobrý spermiogram je vést tzv. zdravý životní styl. Známe to jistě všichni. Více pohybu (spermie pro svůj vývoj potřebují o několik stupňů méně, než je teplota lidského těla, takže zahřívání varlat v úzkých džínách s počítačem na klíně či na vyhřívaném sedadle automobilu spermiím rozhodně neprospívá), méně stresu (zvýšená hladina hormonu prolaktinu, způsobená stresem, negativně ovlivňuje tvorbu spermií i mužské libido), pestrá středomořská dieta, nekouřit, neužívat drogy (např. alkohol ovlivňuje spermatogenezi svým účinkem na tvorbu testosteronu).

V posledních letech dochází k výraznému zhoršování spermiogramu a hranice plodnosti. Jaké jsou podle Vás příčiny? 
Příčiny tohoto stavu lze velmi dobře najít v mé předcházející odpovědi, kdy mnoho mužů výše popisovaným životním stylem nežije, ba naopak.

Pokud má muž spermiogram v pořádku může darovat sperma? Jaká jsou další kritéria darování spermatu?
Potenciálního dárce spermií je kromě spermiogramu nutné vyšetřit také na pohlavně přenosné nemoci (hepatitis B a C, HIV, syfilis a chlamydie) – vždy s negativním výsledkem, a stanovit jeho krevní skupinu a Rh faktor. Podmínkou je také věk 18-40 let. Dále je nutné provést některá genetická vyšetření (zejména jde o vyšetření chromozomů a také vyloučení případného přenašečství některých geneticky podmíněných chorob jako je cystická fibróza, spinální muskulární atrofie a nesyndromová hluchota s mutací v genu GJB2) a poté ještě následuje konzultace s klinickým genetikem. Když je vše v pořádku, může zájemce o darování své spermie začít darovat. Darované spermie jsou zamrazeny a po dobu nejméně 180 dní skladovány v karanténě. Po uplynutí této doby je dárce spermií znovu otestován na pohlavně přenosné nemoci a pokud je výsledek negativní jsou spermie definitivně propuštěny pro darování.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Pronatal, partnerem naší kampaně Sahám si na ně každý měsíc - #prsakoule.

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.

 

Pomohl ti náš článek?
Můžeš nás podpořit.