Rozhovor s MUDr. Ivem Minárikem, Ph.D. o úniku moči neboli o věci, která se netýká jen starších lidí

Únik moči. Slovní spojení, při kterém si vybavíte především babičky. Únik moči se však týká až 25 % žen a 5 % mužů v produktivním věku. Ve vyšším věku pak každé druhé ženy a pátého muže. Zeptali jsme se proto MUDr. Iva Minárika, Ph.D., jak úniku moči předcházet i kterého lékaře vyhledat v případě, že to potká i tebe.

MUDr. Ivo Minárik, Ph.D., specialista v oboru Urologie, s úspěšně složenou Evropskou urologickou zkouškou a titulem FEBU. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kde se později podílel na výuce mediků. Od roku 2017 nastoupil jako vedoucí lékař urologické ambulance na Kliniku JL s.r.o. Podílí se na mnoha vědecko – výzkumných činnostech a jako spoluautor publikoval řadu odborných prací. Je předním českým specialistou na problematiku diagnostiky nádoru prostaty.

Jaké jsou příčiny úniku moči?
Rozlišujeme různé typy úniků moči, které vždy určí urolog na základě vyšetření a popisu potíží:

  • stresový únik (při zvýšení nitrobřišního tlaku – smích, vstávání, kašel, běh, apod. Dojde ke zvýšení tlaku uvnitř měchýře bez stahu svaloviny stěn měchýře a svěrač již nedokáže tento tlak udržet a dojde k úniku)
  • urgentní inkontinence (dojde ke stahu svaloviny měchýře příliš rychle, člověk pociťuje náhlé nutkání na močení, které nedokáže oddálit)
  • smíšená inkontinence (kombinuje předchozí), inkontinence při patologiích v oblasti pánve, pooperační, paradoxní (při tzv. přetékání měchýře, příliš naplněný moč.měchýř). Únik moči způsobují poranění svěrače močové trubice, pokles pánevních orgánů, snížení výstelky močové trubice a prokrvení tkáně obklopující močovou trubici po menopauze, zvýšená citlivost stěny močového měchýře na náplň, přílišná citlivost receptorů ve svaloviny močového měchýře, neurologické poruchy zasahující do ovládání mikčních funkcí – poranění míchy, roztroušené skleróza, neurodegenerativní onemocnění. U mužů také zvětšení prostaty.

Únik moči můžeme rozdělit podle závažnosti na lehký (několik kapiček moče) při velkém nitrobřišním tlaku - smích, střední (větší únik moči) při mírné nitrobřišním tlaku - chůze do schodů, a těžký při minimálním nitrobřišním tlaku nebo úplně nekontrolovatelný únik (pozn. red.).

Které z těchto příčin se nejvíce týkají mladších žen ? 
V mladším věku se mohou uplatnit všechny možné příčiny. Často jsou to opakované záněty močových cest, při kterém mohou ženy trpět urgencemi (silné nucení na moč, pozn.red.) až úniky moče. Mohou to být rovněž následky pánevních operací, kdy může dojít k poraněním nervového zásobení močového měchýře a močové trubice, může také dojít ke vzniku píštěle močového měchýře s pochvou nebo konečníkem. Také je třeba zmínit opakované těhotenství nebo porod jako riziko, uvolnění závěsného aparátu pánevních orgánů (svaly a vazy, které drží dělohu, vaječníky a vejcovody ve správném postavení, pozn.red.) např. u zaměstnání, kde dochází k opakovanému zvyšování nitrobřišního tlaku. 

Máme nějaké rizikové faktory úniku moči?
K rizikovým faktorům řadíme: 

  • obezitu
  • vícečetné těhotenství, porody
  • menopauzu
  • kouření
  • užívané léky
  • operace, radioterapie a poranění v malé pánvi včetně operací prostaty
  • neurologické nemoci – roztroušená skleróza, M. Alzheimer, M. Parkinson, poranění míchy

Kdy a kam by měl člověk/žena zajít, pokud má s únikem moči potíže? A především jak pozná, že je čas tam zajít?
Pacient se může bez ostychu objednat, při jakémkoliv podezření na problém, na urologii nebo urogynekologii. 

Bude potřebovat žádanku od praktického lékaře?
Žádanka není třeba. Objednat se totiž bez doporučení praktického lékaře či jiného ošetřujícího lékaře.

Určitě je každý případ jiný, avšak můžeme si ve zkratce shrnout možná řešení a jak se nemoc řeší v praxi? 
Vždy je třeba zvážit příčinu. Možnosti jsou následující – cviky na pánevní dno, buď samostatně, nejlépe pod dohledem specializovaného fyzioterapeuta, léky – vhodné pro urgentní inkontinenci (příliš rychlé stahy močového měchýře). V případě stresového úniku (při zvýšeném nitrobřišním tlaku) pak kromě cviků pánevního dna lze zvážit operační řešení – páskové operace, rekonstrukční operace pánevního dna. S tím vám však vždy poradí váš lékař.

Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře / diváky / fanoušky?
Pokud vás únik moči trápí, nestyďte se za něj, navštivte lékaře, kteří se na léčbu specializují. Určitě pomohou. Vždy je lepší únik moče vyšetřit, jelikož může se jednat o jeden z příznaků závažnějšího onemocnění. 

 

Děkujeme :-)