O děložním čípku a očkování HPV s prof. MUDr. Michalem Zikánem, Ph.D.

V dnešním rozhovoru s prof. MUDr. Michalem Zikánem se dozvíš co je HPV a co může v lidském těle způsobovat, ale i kdy je dobré se nechat očkovat. Věděl/a si například, že by se proti HPV měli očkovat i chlapci? Pojďme se na to podívat!

Pan profesor vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a poté pracoval na Gynekologicko-porodnické klinice u Apolináře. Podílel se na publikaci více než 150 odborných článků a je autorem i jedné knihy. 

Aktivní je také v práci s neziskovými organizacemi a přednáší na mnoha konferencích. Z pozice přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce se pak podílel na projektu otevření centra porodní asistence. Tedy zařízení, které umožňuje rodičkám porod v pohodlném prostředí se zachováním vysoké kvality péče. 

Co je HPV a co může v lidském těle a nejenom na čípku způsobovat?
Papillomavirus je patogen, který má mnoho typů. Některé typy nedělají vůbec nic, některé typy dělají nějaké benigní problémy v podobě třeba genitálních bradaviček a další zase mohou způsobit zhoubné nádory, což se týká především oblasti děložního čípku a pochvy.

Jaké je věkové rozložení pacientek, které onemocní rakovinou děložního čípku?
My vidíme vrchol výskytu rakoviny děložního čípku kolem 40. roku věku nebo mezi 35 až 40 lety. Často nádor postihuje ženy, které ještě plánují děti a právě nádor jim v tom může zabránit. Druhý vrchol vidíme kolem 60. roku věku. 

A jak se tedy ten nádor projevuje? 
On se právě moc neprojevuje, a když už se projeví, tak krvácením nebo nepravidelným krvácením mimo cyklus. Jeho velká výhoda je v tom, že se při pravidelných preventivních gynekologických prohlídkách dá najít i rané fázi. 

Dědí se v rodině? Tedy, když mám v rodině rakovinu děložního čípku, budu mít vyšší pravděpodobnost jeho vzniku jako je tomu například u rakoviny prsu?
Ne, nedědí. U prsu a u rakoviny vaječníku je zde zvýšená pravděpodobnost dědičnosti, ale to neplatí u karcinomu děložního čípku.

Jak funguje očkování proti HPV? Proti čemu se konkrétně očkuje? 
Očkuje se tak, aby vzniklé protilátky bránily nákaze papillomavirem, je to neživá očkovací vakcína čili obsahuje jednu bílkovinu z povrchu papillomaviru. Ta bílkovina je vázaná s látkou, která potom vyvolá to, že náš imunitní systém se naučí tuto bílkovinu rozpoznávat jako cizorodou a vytvoří protilátky. Zmiňované protilátky se nahromadí ve sliznici děložního čípku a tam brání tomu, aby se papillomavirus uchytil a množil.

Kdy je dobré se nechat očkovat? 
Nejlépe před zahájením pohlavního života, a proto se očkování, které je hrazené z veřejného zdravotního pojištění,týká děvčat i chlapců ve věku mezi 13. až 14. rokem. Tento věk byl také zvolen, protože je tam tzv. vakcinační okno –jiná očkování tam neprobíhají.

Proč očkovat i chlapce, když HPV způsobuje primárně rakovinu děložního čípku?  
Protože chlapci jsou přenašeči tohoto papillomaviru, takže ho samozřejmě přenášejí dál. U chlapců můžepapillomavirus, kromě nádorů hlavy, krku nebo třeba análního otvoru, také způsobit rakovinu penisu, ale ta je velmi vzácná. To, proč očkovat chlapce, je hlavně proto, abychom tu závažnou infekci vymýtili z populace.

Je potřeba se pak v průběhu života přeočkovat? 
Zatím se nezdá, že by přeočkování bylo potřeba. U dětí je výhodou to, že je očkujeme v době, kdy se nesetkaly s papillomavirem. Dnes už víme, že je můžeme očkovat jenom dvěma dávkami vakcíny. Zatímco dospělí, po zahájení pohlavního života můžeme též očkovat, ale ty očkujeme 3 dávkami vakcíny. 

Má smysl očkovat se i po zahájení pohlavního života? 
Vždycky to má smysl, ale je to jenom otázka toho, jaký efekt od toho očkování očekáváme. Pokud očkujeme jedince před zahájením pohlavního života, pak ten efekt bude maximální, ale je-li to tzv. imunokompetentní jedinec čili nemá nějakou poruchu imunity, to očkování zafunguje.

Očkujeme-li ženu nebo muže, kteří už zahájili pohlavní život, pak je očkujeme proto, aby se nenakazili. Jestliže infekci už mají, tak ji očkování nezlikviduje. My také očkujeme i ženy, které podstupují konizaci, pro přednádorové změny, protože jsme v rámci tohoto výkonu schopni velmi často odstranit i ložisko infekce, a to očkování brání tomu, aby se žena znovu nakazila.

Není to tak, že by se žena měla před očkováním otestovat na HPV? 
Neměla, do 35 let určitě ne. Tam to smysl nemá, protože imunita s virem nějakým způsobem pracuje a je zde velká pravděpodobnost, že ho zlikviduje. Pokud však infekce přetrvává, HPV vyšetření nám pomohou poznat, které ženy máme hlídat častěji.

V tom případě by mladé ženy do 35 let, které jsou více sexuálně aktivní, nemusely chodit na časté testování na HPV, tak, jako se testují na HIV a další sexuálně přenosné choroby? 
Určitě ne. Měly by samozřejmě navštěvovat pravidelně svého gynekologa, který se na čípek pomocí stěru podívá, ale pokud se na něm nic neděje, tak by testování mělo proběhnout až někdy mezi tím 30. až 35. rokem života. 

Vy jste zmínil, že očkování holčiček a chlapců je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jak je to v případě starších dětí a dospělých? V jakých částkách se tam pohybujeme? 
Vakcíny jsou v tuto chvíli na trhu 3, všechny jsou dobrou volbou, ať už se žena nebo muž nechá naočkovat kteroukoliv z nich, je to dobře. Budeme-li se bavit o té nejdražší vakcíně, která je vyvinuta proti 9 typům papillomaviru, včetně těch rakovinotvorných a těch, které způsobují genitální bradavice, pak se ta investice pohybuje kolem 12 až 13 tisíc za všechny 3 dávky. Pokud budeme hovořit o těch jiných vakcínách, tak se budeme pohybovat kolem 6 až 7 tisíci.

Je něco na co jsem se v rámci očkování nezeptala a na co třeba dostáváte často otázky právě od žen ve své ordinaci? 
Dostávám překvapivou otázku, jestli to očkování nezpůsobí rakovinu – a to je otázka, nad kterou se vždycky vyděsím, protože zcela neodpovídá logice situace. Ta vakcína obsahuje jenom jednu bílkovinu toho viru čili opravdu vyvolá jenom imunitní odpověď, ona neobsahuje žádný virus, žádnou živou součástku, která by s tou infekcí měla cokoliv společného čili v žádném případě nemůže onemocnění vyvolat.

Co byste chtěl vzkázat našim čtenářům závěrem? 
Ať se nebojí lékařů a chodí k nim, a to především teď v covidové době, kdy vidíme v posledních 2 až 3 měsících, že nám najednou ubylo pacientek a není to proto, že by měly méně nádorů, ale je to proto, že se bojí jít k lékaři a nebo ti lékaři nesmyslně odkazují na dlouhé čekací doby, nebo vůbec neordinují. Čili, nebojte se, nezanedbávejte prevenci, to co investujete do svého zdraví teď, do něj nebudete muset investovat v budoucnu.

Celý rozhovor si můžeš poslechnout tady: