Je vysoký krevní tlak v těhotenství nebezpečný? A jak souvisí s preeklampsií?

Po delší době jsme tu opět s rozhovorem, tentokrát s naší odbornou garantkou MUDr. Veronikou Frisovou, Ph.D.  Dozvíš se v něm, proč je nutné u těhotných žen více hlídat krevní tlak, jak poznat, že je něco špatně nebo jaká onemocnění po neléčeném vysokém krevním tlaku u těhotných mohou nastat.

MUDr. Veronika Frisová, Ph.D. je zakladatelkou a vedoucí lékařkou centra Profema. Po dostudování 1. LF UK v Praze začala pracovat jako konsiliární lékař ÚPMD Podolí, kde v roce 2002 složila atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2004 absolvovala stáž v Fetal Medicine Foundation v Londýně, kde získala v letech 2004-2007 rozsáhlé zkušenosti se screeningem, diagnostikou a řešením vrozených vad plodu. Byl jí díky tomu jako jediné v České republice udělen mezinárodně uznávaný certifikát Diploma in Fetal Medicine, stejně jako všechny typy FMF certifikátů na vyšetření plodu v těhotenství.

Po návratu do České republiky se stala členkou týmu pracujícím na výzkumném záměru Kliniky zobrazovacích metod ve Fakultní Motol a začala se kromě ultrazvuku věnovat diagnostice vrozených vad plodu magnetickou rezonancí. Paní doktorka pravidelně školí lékaře v rámci českých i zahraničních kurzů a podílí na také řadě zahraničních a domácích publikací.

Slovníček pojmů: 
Hypertenze = zvýšený krevní tlak 
Preexistující hypertenze = vysoký krevní tlak existující již před začátkem těhotenství
Preeklampsie = zvýšení krevního tlaku po 20. týdnu těhotenství a prokázaná bílkovina v moči 
Eklampsie = záchvat křečí nasedající na preeklampsii 
HELLP syndrom = forma preeklampsie, která může probíhat bez hypertenze a bílkoviny v moči, ale je charakterizována rozpadem červených krvinek (hemolýzou), nedostatkem krevních destiček a zvýšenými jaterními testy

Proč se u těhotné ženy více hlídá krevní tlak? A bývají hodnoty spíše vyšší či nižší?
Krevní tlak se u těhotných žen hlídá, protože přibližně okolo 10 % těhotenství komplikuje hypertenze – zvýšený krevní tlak. A právě hypertenzivní onemocnění v těhotenství, především ve formě tzv. preeklampsie, představují vedoucí příčinu úmrtí matky, plodu i novorozence okolo porodu. U většiny těhotných žen je krevní tlak v těhotenství nižší než před těhotenstvím, ke zvýšení dochází pouze u 10 % těhotených žen. 

Jaké jsou ideální hodnoty krevního tlaku v těhotenství? Mění se v průběhu těhotenství (v jednotlivých trimestrech)?
Ideální hodnota krevního tlaku je okolo 110–120/70–80. Krevní tlak v první polovině těhotenství klesá. Nejnižšího bodu dosáhne právě v půlce. S blížícím se termínem porodu pak postupně stoupá a dostane se až k hodnotám, které žena měla před otěhotněním.

Jak může na sobě žena zpozorovat, že je s tlakem něco špatně? 
Při nízkém tlaku může trpět závratěmi, únavou a mžitkami před očima. Naopak zvýšený krevní tlak se projevuje bolestmi hlavy, otoky rukou a nohou, bolestmi břicha se zvracením a poruchami zraku. Avšak těhotná žena nemusí mít vůbec žádné příznaky, které by naznačovaly změnu krevního tlaku k nebezpečným hodnotám, ať už k nízkým či vysokým.

Jaké jsou rizikové faktory vysokého krevního tlaku u těhotných žen?
K rizikovým faktorům rozvoje hypertenze v těhotenství patří obezita, vyšší věk těhotných žen a přidružená onemocnění, především cukrovka, onemocnění ledvin, přítomná hypertenze již před těhotenstvím a endokrinologická onemocnění (poruchy nadledvin, štítné žlázy, apod.)

Jaké rozlišujeme druhy hypertenzních onemocnění? A jak se projevují? 

  • Hypertenzní onemocnění v těhotenství se rozdělují na:
  • Chronickou, již před těhotenstvím přítomnou hypertenzi
  • Preeklampsii
  • Preeklampsii nasedající na chronickou hypertenzi
  • Gestační hypertenzi (zvýšení krevního tlaku po 20. týdnu těhotenství bez významného množství bílkoviny v moči)
  • Eklampsii

Těhotné ženě s vysokým tlakem hrozí rozvoj preeklampsie až eklampsie, HELLP syndromu a je u ní také zvýšené riziko cévní mozkové příhody. Plod je ohrožen zaostáváním růstu, odumřením a oba jsou ohroženi abrupcí (odloučením) placenty s velkou krevní ztrátou až úmrtím.

Eklampsie znamená život ohrožující záchvat tonicko-klonických křečí navazujících na těžkou preeklampsii, který je zakončen až kómatem těhotné a neléčená může skončit úmrtím matky i plodu.

HELLP syndrom často nasedá na preeklampsii, může se ale rozvinout i samostatně, projevuje se bolestí v horní části břicha především vpravo, sníženým množstvím krevních destiček a/nebo zvýšením jaterních testů. Může dojít k postižení plic, ledvin až ke smrti těhotné ženy.

Velkým strašákem těhotných žen je preeklampsie, což je onemocnění, které s vysokým krevním tlakem souvisí. Můžete jej popsat?
Preeklampsie je definována jako zvýšený krevní tlak, tedy krevní tlak 140/90 mm Hg a vyšší, vznikající po 20. týdnu a zároveň se objevuje bílkovina v moči. Dělí se na časnou formu před 34. týdnem a pozdní formu od 34. týdne těhotenství. 

Podle jakých faktorů se určuje riziko preeklampsie? A dá se jí předejít?
Riziko vzniku preeklampsie lze určit při screeningu v 1. trimestru těhotenství a sice mezi 11.-14. týdnem. Vypočítává se z anamnézy (zvýšený krevní tlak již před těhotenstvím, autoimunitní onemocnění, preeklampsie v předchozím těhotenstvím, počet předchozích těhotenství, preeklampsie v těhotenství u matky těhotné ženy), z údajů týkajících se těhotné ženy (BMI, způsob početí těhotenství, kouření, rasová příslušnost) a z vyšetření v 11.-14. týdnu: hodnoty středního arteriálního tlaku změřeného 2x na každé ruce, z krevního a z ultrazvukového vyšetření.

Pokud je riziko vyšší než 1 % (1:100), což je u zhruba 10 % těhotných žen, doporučuje se těhotné ženě užívat denně 150 mg kyseliny acetylsalicylové. Začít užívat by ji těhotná měla nejpozději v 16. týdnu těhotenství, lépe již okolo 12-14. týdne až do konce 36. týdne těhotenství. 

Může hypertenze ovlivnit i samotný porod?
Pokud dojde k rozvoji závažnější hypertenze a zvláště pak těžké formy preeklampsie a HELLP syndromu, je jedinou a zásadní léčbou porod. Ten je často v těchto případech předčasný a vedený císařským řezem.

Co byste doporučila těhotné ženě jako prevenci vysokého krevního tlaku? Popřípadě jak se léčí, pokud už vysoký je?
Dodržování zdravého životního stylu a pravidelného pohybu. U silnějších žen snaha o nepříliš vysoký nárůst hmotnosti v těhotenství pomocí zdravé stravy a pohybu (redukční dieta v těhotenství není vhodná). Pokud se žena léčí s vysokým tlakem, měla by být převedena na léčbu léky, které lze užívat i v těhotenství.

Doporučujete ženám, aby si tlak v těhotenství měřili pravidelně i doma?
V každém případě je vhodné, zvláště při kolísavém tlaku či u rizikové skupiny žen, si tlak doma měřit.

Poslouchej podcast

Stránka vznikla za báječné podpory