Bipolární afektivní porucha

Bipolární afektivní porucha je duševní onemocnění, se kterým je ročně v ČR diagnostikováno až 2 000 lidí. V současnosti jím trpí přes 11 tisíc lidí (2021). Onemocnění je také známo jako maniakální deprese, maniodepresivní psychóza či maniodeprese. 

Bipolární afektivní porucha patří mezi poruchy nálady (“afektivní” = citový, týkající se citů, emocí), ale příčina jejího vzniku je bohužel v tuto chvíli stále neznámá. Můžeme však říci, že se na jejím rozvoji podílejí různorodé rizikové faktory: například genetika, výskyt duševních onemocnění v rodině, z vnějších vlivů potom historie fyzického násilí, emočního a sexuálního zneužívání či obecně dlouhá období vysokého stresu.

Jaké jsou projevy BAP?

Hlavní charakteristikou bipolární afektivní poruchy je střídání období tzv. mánie a deprese, která mohou (ale nemusí) být prokládána obdobími remise (normální nálady).

Poslouchej podcast

Poruchy nálad neboli afektivní poruchy patří do skupiny psychiatrických onemocnění, mezi které řadíme depresivní syndrom, manické poruchy i bipolární poruchy. Čím dál častěji postihují i děti a dospívající. Depresí trpí celosvětově až 250 milionů lidí. 

Mánie

Mánie se projevuje nezvykle dobrou náladou, euforií až hyperaktivitou. U osob v mánii se objevuje také impulzivita, která často vede k různým nečekaným a extrémním rozhodnutím (ať už po finanční stránce  - osobní bankrot, či například vztahové - rozvod, nebo sexuální). Z tohoto důvodu může být v krajních případech někdy nutné přistoupit k hospitalizaci na psychiatrii. Dále se může vyskytnout nespavost, výrazný nárůst sebevědomí (až megalomanie), hlasitá a těžko přerušitelná řeč a agresivita. Toto období většinou trvá týdny až měsíce.

Deprese

Deprese je charakteristická smutnou (depresivní) náladou, zpomaleným duševním i fyzickým tempem a snížením zájmu o své okolí. U osob v depresi se také objevuje snížení energie, porucha koncentrace a paměti a snížení chuti k jídlu. Obecně se jedná o zpomalené chování doprovázené poruchami spánku, pocity méněcennosti a někdy až myšlenkami na sebevraždu.  Toto období trvá většinou několik měsíců. Depresivní epizody jsou častější a jejich projevy víceméně odpovídají depresivní poruše.

Během epizody se mohou vyskytnout i příznaky “z opačného pólu” onemocnění, např. u mánie se mohou vyskytnout příznaky deprese, či naopak. Objevit se mohou také psychotické příznaky (viz. Psychózy) a to hlavně během manických epizod (megalomanský obsah, zvýšená energie a sebevědomí). Tento typ příznaků se objeví za život alespoň u 75 % pacientů.

BAP se často vyskytuje společně s dalšími duševními onemocněními - nejčastěji se jedná o úzkostné poruchy, ADHD, poruchy příjmu potravy a OCD. Tato onemocnění zvyšují riziko časného výskytu BAP a také snižují šanci na období remise (normální nálady) mezi jednotlivými epizodami.

Loono Blog

Relaxační a meditační techniky pro začátečníky. Pomohou s odbouráním stresu i bolesti.

Tento proces sebeuvědomování je schopností, která se dá trénovat jako každá jiná, a je tedy možné se v ní zdokonalovat. K lepšímu sebeuvědomování nám mohou pomoci relaxační a meditační...celý článek.

Léčba bipolární afektivní porucha

Léčba BAP spočívá především v užívání léků a následně i v podpůrné psychoterapii. Obecně je velmi důležité informování pacienta o povaze onemocnění a hledání možných spouštěčů epizod. Vhodná může být také práce s rodinou (BAP představuje poměrně velkou zátěž pro rodinné vztahy), či spolupráce s Centry duševního zdraví, které pomohou i v oblasti řešení sociálních problémů a mohou s pacientem pracovat v jeho přirozeném prostředí.

Stránka vznikla za podpory partnera kampaně #dobrenitro

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.

 

Podpoř online edukaci
v oblasti prevence

Chceme, aby prevence lidi bavila a stala se běžnou součástí jejich životů. Proto vyrábíme infografiky, videa, články a podcasty, které postujeme na Instagram, náš Youtube nebo nahráváme na web do sekce prevence. Pomoz nám, ať můžeme vzdělávat online.