Naši odborní garanti

Doc. MUDr. Ondřej Beran PhD. (INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ)

Pan docent vystudoval 1. LF UK,  od r. 2014 pracuje na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN. S týmem spolupracovníků se snaží nalézat odpovědi na zajímavé otázky týkající se patofyziologie sepse, HIV infekce či virových hepatitid. V poslední době se věnuje problematice očkování a cestovní medicíny.

MUDr. Kateřina Duchoňová (PSYCHIATRIE)

Pracuje jako lékařka se specializací v psychiatrii na Oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice a v Centru krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice. Specializuje se také na psychodynamickou psychoterapii, terapii psychotraumatu a psychoterapii cizinců z různých kulturních okruhů. Věnuje se i publicistice a destigmatizačním projektům v oblasti duševního zdraví. Je aktivní členkou psychoterapeutické sekce Světové psychiatrické asociace.

MUDr. Miroslav Důra (DERMATOVENEROLOGIE)

Od roku 2014 pracuje jako dermatovenerolog na Dermatovenerologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Jeho oblastmi zájmu jsou zejména dermatoonkologie, venerologie a dermatopatologie. Pravidelně publikuje v tuzemských odborných časopisech. Volný čas rád tráví v šumavské přírodě či s knížkou pohádek.

Ing. Karolína Fourová (VÝŽIVA)

Je inženýrkou v oboru výživy a kvality potravin. Již během studia pracovala jako odborník na výživu v renomované české organizaci a nyní vyvrací výživové mýty, edukuje veřejnost o správném stravování, nakupování a výběru potravin prostřednictvím

sociálních sítí. Lásku k jídlu a focení a zdravý postoj ke stravování propojila díky blogu karolinafour.cz. Jelikož tráví více času v kuchyni než v chemické laboratoři, v roce 2019 vyhrála v soutěži Food blog roku kategorii Přínos a v roce 2020 vítězství obhájila a současně se umístila na 1. místě v kategorii Instafood a obsadila 2. místo hlavní kategorie. V tomtéž roce také vydala Jedinou knihu o jídle, kterou potřebujete. V současné době působí jako gastronomická novinářka.

MUDr. Veronika Frisová, Ph.D. (GYNEKOLOGIE)

Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou centra Profema. Po dostudování 1. LF UK v Praze začala pracovat jako konsiliární lékař ÚPMD Podolí, kde v roce 2002 složila atestaci v oboru gynekologie a porodnictví.

V roce 2004 jí byla nabídnuta stipendijní stáž v na prestižním mezinárodním pracovišti, respektive ve Fetal Medicine Foundation v Londýně, kde získala v letech 2004-2007 rozsáhlé zkušenosti se screeningem, diagnostikou a řešením vrozených vad plodu. Byl jí díky tomu jako jediné v České republice udělen mezinárodně uznávaný certifikát Diploma in Fetal Medicine, stejně jako všechny typy FMF certifikátů na vyšetření plodu v těhotenství.

Po návratu do České republiky se stala členkou týmu pracujícím na výzkumném záměru Kliniky zobrazovacích metod ve Fakultní Motol a začala se kromě ultrazvuku věnovat diagnostice vrozených vad plodu magnetickou rezonancí. V roce 2012 zakončila svou práci ve FN Motol obhájením kandidátské dizertační práce s názvem: Porovnání významu 2D/3D ultrazvuku a  magnetické rezonance v prenatální diagnostice vad plodu.

Paní doktorka pravidelně školí lékaře v rámci českých I zahraničních kurzů, kam je zvána jako hlavní přednášející a mediky na Lékařské fakultě Palackého university v Olomouci. Podílí na také řadě zahraničních a domácích publikací. Spoustu informací a rozhovory s paní doktorkou najdete TADY.

MUDr. Štěpán Hrňa (DERMATOVENEROLOGIE)

Pan doktor vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od roku 2012 nastoupil do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se specializoval na dermatochirurgii a venerologii. Zde se věnoval publikační a výukové činnosti.  V roce 2017 atestoval v oboru dermatovenerologie. Od roku 2020 pracuje na soukromé kožní klinice Derma Prima v Uherském Hradišti, kde se věnuje nejen dermatovenerologii, ale i estetické medicíně. V Loono je odborným ambasadorem pro oblast kůže a také kampaň #doledobry.

Mgr. Tereza Hrušková (PSYCHOLOGIE)

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde i nadále pokračuje v doktorském studiu. Mimo to pracuje jako poradenský psycholog na Vysokém učení technickém v Brně a je frekventantkou psychoterapeutického výcviku KBT (kognitivně-behaviorální terapie). Přednáší a vede kurzy jak pro studenty na Masarykově univerzitě a Vysokém učení technickém, tak i na dalších univerzitách (např. ESFN UPOL). Stojí za projektem @kpsychologovi, který se snaží bořit mýty a tabu ohledně návštěvy psychologa a starání se o duševní zdraví. Snaží se jednoduše a srozumitelně mluvit o tom, že duševní zdraví je stejně důležité jako to fyzické a že prožívat emoce je v pořádku. Stojí za zrodem online programů #nekaslinasebe, které pomáhají v tom, abychom na sebe mysleli a nekašlali, jak to někdy všichni děláme.

Mgr. Adam Kulhánek Ph.D. (ADIKTOLOGIE)

Vystudoval 1. Lékařskou fakultu UK se specializací v léčbě závislostí. Pracuje jako adiktolog, specialista na léčbu závislostí, v Apolináři na Klinice adiktologie. Pacientům se věnuje na detoxifikačním oddělení. Zaměřuje se zejména na problematiku kouření tabáku. Je vedoucím Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku a také přednáší na 1. Lékařské fakultě UK. Společně s kolegy stál za zrodem první české mobilní aplikace na odvykání kouření Adiquit

MUDr. Daniela Lilling (POHYB)

Je absolventkou 3. LF UK. Pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství ve FN Motol, kde se věnuje širokému spektru pacientů - ať už jde o stavy poúrazové, pooperační, či neurologické diagnózy. Ve své ambulantní praxi se zaměřuje na poruchy pánevního dna a jejich konzervativní léčbu. Toto téma si vybrala i pro své postgraduální studium, kde se zabývá vlivem rehabilitace na anorektální dysfunkce u pacientů s roztroušenou sklerózou. Pohyb je pro ni nejen prací, ale i odpočinkem - ve volném čase praktikuje i učí jógu, chodí po lesích, leze po horách, jezdí na kole nebo balancuje na slackline.

MUDr. Erika Menzlová, Ph.D. (GYNEKOLOGIE)

Paní doktorka vystudovala fakultu Všeobecného lékařství 1.lf UK v Praze, během studií absolvovala stáže v Švýcarsku a v Rakousku. Studium ukončila v roce 2008, následně nastoupila na Gynekologicko-porodnickou kliniku Nemocnice Na Bulovce, kde pracuje doposud. V rámci Ph.D. studia se věnovala porodnímu poranění. Svoji práci obhájila v roce 2014. V současné době má mateřskou přestávku a je tak nyní na “plný úvazek“ maminkou tří holčiček.

MUDr. Jan Novák, FEBU, FECSM (UROLOGIE)

Po absolvování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pracoval na Urologickém oddělení Thomayerovy nemocnice a na Urologickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Nyní pracuje na Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho profesním zaměřením v rámci urologie je andrologická problematika. V roce 2019 úspěšně složil atestaci z urologie a získal titul FEBU (Fellow of the European Board of Urology), v roce 2020 získal titul FECSM (Fellow of the European Committee of Sexual Medicine). Na urologii ho baví zejména různorodost oboru. S Loono spolupracuje dlouhodobě v rámci kampaní #prsakoule, ale i #doledobry.

MUDr. Šárka Pavková (GYNEKOLOGIE)

Paní doktorka vystudovala Lékařskou fakultu MU v Brně. V minulosti působila na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Znojmo, od r. 2006 pak jako vedoucí lékařka Ultrazvukové ambulance. V současnosti pracuje v Gynekologické ambulanci G-Meda s.r.o ve Znojmě a také v Centru prenatální diagnostiky s.r.o. v Brně i ve Znojmě. Zaměřuje se zejména na ultrazvukovou diagnostiku v gynekologii a také na fetální medicínu. Je držitelkou četných certifikací z těchto oblastí a účastní se také pravidelně mezinárodních kongresů s ultrazvukovou tématikou. Je členkou Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii a také České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, konkrétně pak sekce ultrazvukové diagnostiky a a sekce pro léčbu endometriózy.

Mgr. Bc. Michaela Pistulková Králová (PSYCHOLOGIE, KOUČING)

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU a Sociální pedagogiku na PedF MU. Přes 8 let působí v oblasti pracovní psychologie, má zkušenosti s recruitmentem a aktuálně se zaměřuje na rozvoj a vzdělání zaměstnanců, individuální koučink a poradenství. Má rovněž zkušenost z neziskové organizace jako poradenský psycholog pro oběti trestných činů. Absolvovala koučovací výcvik i výcvik v krizové intervenci.

MUDr. Eliška Selinger (VÝŽIVA)

Eliška Selinger je nutriční epidemioložkou pracující v oboru preventivní medicíny a veřejného zdraví. V rámci svého medicínského studia na 3. lékařské fakultě UK absolvovala několikaměsíční výzkumné stáže na Universita Magna Greacia v Catanzaro, v Německém centru výzkumu nádorů (DKFZ) v Heidelbergu a na Arctic University of Norway v Tromso. V současné době dokončuje PhD. studium v oboru Epidemiologie a preventivní medicíny a dále také magisterské studium epidemiologie na London School of Hygiene and Tropical Medicine.

V rámci svého doktorského studia se věnuje dopadům veganského stravování na zdraví. Jako vysokoškolská pedagožka zodpovídá za výuku metodologie medicínského výzkumu a vyučuje volitelné kurzy věnované zdraví a prevenci u vegetariánů a veganů. Prakticky se věnuje problematice výživy ve veřejném zdraví, včetně nutriční edukace, a také problematice systému školního stravování a nutričního prostředí na školách obecně. 

MUDr. Petra Steyerová (MAMOLOGIE)

Je absolventkou 2. LF UK s atestací v oboru radiologie a zobrazovací metody, specialista v zobrazení prsů. Pracuje ve Všeobecné fakultní nemocnici a má zkušenosti z několika velkých pražských screeningových center, nyní je též částečně zaměstnancem Medicon a.s. - První česká lékařská společnost Praha 10 (Mamocentrum Zahradní město).

Pravidelně přednáší na českých i zahraničních konferencích a podílí se na projektech a publikacích v rámci diagnostiky a léčby nádorů prsu. Je odborným garantem neziskových organizací Loono a Amélie z.s. Zároveň se věnuje tanečně pohybové terapii, pracuje s klienty s onkologickou diagnosou, klienty s poruchami příjmu potravy a s lidmi z pomáhajících profesí.

MUDr. Hana Študentová, Ph.D. (ONKOLOGIE)

Klinická onkoložka, zabývající se léčbou solidních nádorů a to zejména nádorů urogenitálního traktu. Pracuje jako primářka a také vedoucí lékařka oddělení klinických studií na Onkologické klinice. Ve své práci se věnuje především klinické praxi, péči o onkologicky nemocné. Provází je při jejich náročném boji s chorobou. Věnuje se také pregraduální a postgraduální výuce mladších kolegů a snaží se tak vychovávat další generaci pro obor zapálených onkologů. Práce ji baví a velice ji těší rostoucí zájem o obor z řad mladých lékařů. Má ráda sport a proklamuje zdravý životní styl.

Dr. Marek Šťastný PhD. (IMUNOLOGIE)

Dr. Marek Šťastný, Ph.D. vystudoval imunologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, protože mu přišlo zajímavé, jakou „armádu“ různých typů buněk imunitní systém představuje. V  jeho představě ho následujících 12 let podporovala vedoucí jeho výzkumné práce, prof. Blanka Říhová, pod jejímž vedením obhájil titul Ph.D. na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky.  S prof. Říhovou napsali také populárně-naučnou knihu Jak se dělá imunita. Od roku 2007 pracuje v  medicínském oddělení firmy Bristol-Myers Squibb, kde se specializuje na imuno-onkologii. V  posledních měsících se snaží edukovat odbornou i laickou veřejnost o nových vakcínách proti Covid-19 a jejich významu pro návrat naší společnosti k  normálu. Ve volném čase se věnuje hlavně sportu – lyžovat se naučil dřív než chodit, basketbalu se věnoval 35 let a nyní hraje už 25 let tenis a posledních 10 let i golf.

MDDr. Antonín Tichý, Ph.D. (STOMATOLOGIE)

Po dokončení studia zubního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (1. LF UK) absolvoval tříletý doktorský program na Tokyo Medical and Dental University v Japonsku. V současnosti působí jako zubní lékař a odborný asistent na Stomatologické klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve vědecké činnosti se věnuje studiu dentálních materiálů a pravidelně publikuje v mezinárodních časopisech.

Prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.  (KARDIOLOGIE)

Pracuje jako vedoucí lékař Divize intervenční kardiologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a je zástupcem přednosty Kardiologické kliniky pro výuku na 3.lékařské fakultě v Praze. Obor kardiologie si vybral zejména kvůli jeho dynamičnosti a spojení interních a invazivních přístupů v léčbě pacientů s kardiovaskulárními chorobami. Spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť v oblasti výzkumu nových technologií a postupů v intervenční kardiologii a v léčbě pacientů s akutním infarktem myokardu. S Loono spolupracuje dlouhodobě a po odborné stránce se podílel také na vzniku kampaně žiješsrdcem.