Naše témata

Vzděláváme veřejnost v oblasti prevence onkologických (#prsakoule) a kardiovaskulárních onemocnění (#zijessrdcem). Nezapomínáme ale ani na reprodukční (#doledobry) a duševní zdraví (#dobrenitro). 

Prevence
onkologických
onemocnění

V rámci kampaně Sahám si na ně každý měsíc#prsakoule učíme, jak si správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata a odhalit tak rakovinu včas. Málokdo totiž ví, že by na ně alespoň 1× měsíčně měl sáhnout správně a provádět tzv. samovyšetřování.

Oficiálním hashtagem kampaně je #prsakoule

Prevence
kardiovaskulárních
onemocnění

V rámci kampaně Žiješ srdcem učíme, jak předcházet kardiovaskulárním onemocněním, jak je včas odhalit, jak včas rozpoznat příznaky infarktu i mrtvice, ale také jak se zachovat, pokud se s infarktem či mrtvicí setkají u sebe nebo u někoho ve svém okolí. Málokdo totiž ví, jak se o svoje srdce & cévy správně starat.

Oficiálním hashtagem je #zijessrdcem.

Reprodukční zdraví

Naše kampaň Dole dobrý učí, jak předcházet a včas rozpoznat sexuálně přenosná onemocnění, i kam zajít, pokud se člověk v této situaci ocitne. Věnuje se také prevenci a léčbě neplodnosti, i dosud tabuizovaným tématům jako je inkontinence a erektilní dysfunkce. V neposlední řadě připomíná různé formy antikoncepce a učí správné techniky jejího používání.

Oficiální hashtagem je #doledobry.

Duševní zdraví

Zdravá mysl je důležitou součástí celkového zdraví. Potřebuje stejnou pozornost jako tělo. Proto učíme ostatní, jak pečovat o své #dobrenitro, jak se duševní onemocnění projevují a co dělat, když se s nimi setkáme. Poradíme, na jakého odborníka se obrátit a jak jim účinně předcházet.

Pravda o...

V rámci projektu pořádáme vzdělávací přednášky a panelové diskuze, kde vyvracíme nejrůznější mýty o zdraví, prevenci a lidském těle. Našim cílem je uvádět věci tak na pravou míru a poskytnout prostor pro otázky diváků a následnou diskuzi.