Projevy duševního onemocnění

Jsou to stavy našeho nitra, které mají negativní dopad především na myšlení, prožívání a vztahy (k nám samým i k okolí). 

Duševní onemocnění patří k nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti, předčasného odchodu do důchodu a invalidity. Na jejich zvýšeném výskytu v dnešní době má zásadní podíl i nevyvážený životní styl a podceňování faktorů jako jsou:

  • shon a stres,
  • nezdravá strava,
  • nedostatek odpočinku,
  • velké pracovní tempo,
  • nedostatek sociálních vazeb.